Jump menu

Main content |  back to top

Nieuwe vensters
Links naar Shell rapporten (bijv. jaarverslagen), niet-Shell-websites en downloadbare bestanden zoals PDF-, Zip- en Word-bestanden worden in een nieuw browservenster geopend wanneer u op de koppeling klikt. U kunt dan heen en weer schakelen tussen de bestaande website en het nieuw geopende venster.

Na het aanklikken van links naar non-Shell websites wordt eerst een disclaimer geopend waarin u wordt gevraagd om op de link ‘Verder gaan met uw reis' te klikken om verder te gaan. Koppelingen die worden geopend in een nieuw venster, worden op alle Shell websites duidelijk gemarkeerd door tekst naast de titel van de link of binnen de tag van de link (alt-text).

Paginatitels
Elke pagina heeft zijn eigen unieke paginatitel die de inhoud van de pagina duidelijk aangeeft. Hierdoor kunt u goed volgen waar u zich bevindt op de website en kunt onderscheid maken tussen diverse pagina's, wanneer u méér dan één venster of tabblad open heeft.
 
Koppen en titelregels
Koppen en titelregels zijn relevant en worden in een logische volgorde aangeboden, zodat u deze kunt gebruiken om u een overzicht van de pagina te verschaffen.

Voor gebruikers van een schermlezer houdt dit in dat zij de schermlezerfuncties kunnen gebruiken om van kop naar kop te springen of u kunt een lijst van alle koppen laten weergeven, zodat u kunt beslissen welke voor u het meest van belang is, en deze rechtstreeks kunt benaderen.

Gegevenstabellen
Gegevenstabellen hebben - indien nodig - rij- en kolomtitels die niet visueel afwijken van de datacellen, maar wel gecodeerd zijn, zodat schermlezers ze kunnen identificeren. Dit maakt het voor gebruikers van schermlezers mogelijk om er vanuit elk punt in het tabelraster achter te komen hoe de relevante kop/titel luidt.

Links
Links worden zo geschreven dat zij duidelijk, beknopt en op elke pagina uniek zijn. Dit maakt het makkelijker om de links ook visueel te scannen, wanneer u gebruik maakt van een schermlezer.

Lay-out van pagina's
De homepage omvat vier kwadranten in het hoofdgedeelte van de pagina. Deze bieden toegang tot de vier hoofdgedeelten van de site.

Op elke Shell webpagina zijn dezelfde vier gedeelten toegankelijk vanaf de horizontale navigatiebalk aan de bovenzijde van elke pagina. Dit zorgt ervoor dat u vanaf elk punt waar u bent, toegang heeft tot elk ander deel van de site.

Wanneer u Shell.nl begint te verkennen, zult u ontdekken dat er aan de linkerzijde van de pagina een spoor wordt opgebouwd, terwijl u over de site navigeert. Dit navigatieveld aan de linkerzijde stelt u in staat om terug te keren naar een gedeelte waar u al eerder geweest bent of om uw zoektocht voort te zetten om verdere gedetailleerdere informatie te vinden.

In het hoofdgedeelte van de pagina wordt de echte inhoud van de Shell site gepresenteerd. Deze inhoud zal veranderen en geactualiseerd worden, terwijl u op en rond de website surft.

De footer  heeft 4 hoofdgedeelten voor de navigatie: Over onze website, hoofdgedeelten, tools en een samenvattende tekst. Deze vindt u op alle Shell websites. Over onze Website biedt toegang tot Hulp bij toegankelijkheid, Bepalingen en Voorwaarden, Privacybeleid en onze Wereldwijde Helplijn (waar u problemen met de naleving van beleid en regels kunt melden).

De Tools sectie is uniek voor elke website en deze toont relevante applicatie zoals een stationfinder, vacature zoekopdrachten, een calculator voor aandelenprijzen etc. Binnen de footer vindt u ook een zoekveld. Van hieruit kunt u een zoekopdracht starten voor de hele website om artikelen en informatie op te zoeken die voor u van belang zijn.

Browser sneltoetsen via het toetsenbord

Bij het ontwerp van de Shell website is rekening gehouden met mensen die geen muis kunnen gebruiken, zoals mensen met Repetitive Strain Injury (RSI) die alleen een ergonomisch toetsenbord kunnen gebruiken om over het web te surfen, met mensen die mobiliteitsproblemen hebben in de bovenste ledematen en software met stemcommando's gebruiken en met gebruikers met visuele beperkingen die schermlezers gebruiken.

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe u op de Shell webpagina kunt navigeren zonder de muis en hoe u sneller en gemakkelijker kunt surfen met behulp van de standaard toetsencombinaties.

U kunt Windows Explorer bijvoorbeeld heel gemakkelijk openen door de toets met het Windows-logo ingedrukt te houden en op 'E' te drukken.

Dit is een veel snellere manier dan achtereenvolgens klikken op 'Start', 'Programma's', 'Bureau-accessoires' en 'Windows Explorer'.

NB: als u niet over de genoemde versie van een browser beschikt, werken een of meerdere van de genoemde toetsencombinaties mogelijk niet.

Microsoft Internet Explorer 6.x
Toetsencombinatie Gebruik van toetsencombinaties
Verplaats de virtuele cursor naar het begin van de webpagina CTRL + Home
Virtuele cursor naar het eind van de webpagina verplaatsen CTRL + End
Naar een nieuwe webpagina gaan/een nieuwe website bezoeken CTRL + O or CTRL + l
Een nieuw webbrowser venster openen CTRL + N
Schakelen tussen paneel/venster Geschiedenis aan/uit CTRL + H
Schakelen tussen paneel/venster Favorieten aan/uit CTRL + I
Actueel geladen pagina toevoegen aan Favorieten CTRL + D
Het venster 'Favorieten indelen' openen (Schakel eerst de virtuele cursor uit met Insert+Z) CTRL + B
Cursor naar de adresbalk verplaatsen Alt + D
Downloaden huidige pagina onderbreken ESC
Huidige webpagina verversen  F5
Microsoft Internet Explorer 7.0
  Algemene sneltoetsen
Volledig scherm modus in- of uitschakelen F11
Langs de adresbalk, de knop vernieuwen, het zoekveld en de items op een webpagina rondlopen. TAB
Een woord of frase op een pagina zoeken CTRL+ F
De actuele webpagina in een nieuw venster openen CTRL+ N
Pagina afdrukken CTRL+ P
Alle items op de pagina selecteren CTRL+ A
Inzoomen CTRL+ +
Uitzoomen CTRL+ -
Zoomen naar 100 CTRL+ 0
   
NAVIGATIESNELTOETSEN  
Ga naar homepage ALT + Home
Terug gaan ALT + Left
Vooruit gaan ALT + Right
Pagina vernieuwen F5
Pagina en cache vernieuwen CTRL + F5
Downloaden pagina afbreken ESC
   
SNELTOETSEN FAVORIETEN  
Favorieten openen CTRL + I
Favorieten in vastgezette modus openen CTRL + SHIFT+I
Favorieten organiseren CTRL + B
Actuele pagina aan favorieten toevoegen CTRL+ D
Feeds openen CTRL+ J 
Feeds in vastgezette modus openen CTRL+ SHIFT J 
Historie openen CTRL+ H 
Historie in vastgezette modus openen CTRL+ SHIFT+ H
   
TABBLAD SNELTOETSEN  
Link in nieuw achtergrond tabblad openen CTRL+left mouse button or middle mouse button
Link in nieuw voorgrond tabblad openen CTRL+SHIFT+left mouse button or CTRL+SHIFT+middle mouse button
Tabblad sluiten (sluit het venster indien slechts een tabblad geopend is) CTRL+W or CTRL+F4
Quick Tab aanzicht openen CTRL+Q
Nieuw tabblad openen CTRL+T
Lijst open tabbladen bekijken CTRL+SHIFT+Q
Naar volgende tabblad schakelen CTRL+TAB
Naar vorige tabblad schakelen CTRL+SHIFT+TAB
   
ADRESBALK SNELTOETSEN  
De adresbalk selecteren ALT+D
"http://www." aan het begin en ".com" aan het einde van de tekst in de adresbalk toevoegen CTRL+ ENTER
"http://www." aan het begin toevoegen en het gespecificeerde adressuffix toevoegen aan het einde van de tekst in de adresbalk. CTRL+SHIFT+ENTER
Het in de adresbalk ingevoerde websiteadres openen in een nieuw tabblad ALT + Enter
Lijst van eerder ingevoerde adressen inzien F4
   
ZOEKBALK SNELTOETSEN  
Zoekbalk selecteren CTRL+E
Lijst zoekmachineproviders bekijken CTRL+DOWN
Zoekresultaten in nieuw tabblad openen ALT+ENTER
   
OM DIT TE DOEN DIT DOEN
Cookies, wachtwoorden, formuliergegevens, historie en tijdelijke Internetbestanden verwijderen Extra > Browsergeschiedenis verwijderen
Invoegtoepassingen vinden en installeren Extra > Invoegtoepassingen beheren > Meer invoegtoepassingen zoeken
Deel van pagina afdrukken Selecteer het deel van de pagina dat u wilt afdrukken, druk op CTRL+P, klik op selecteren en vervolgens op afdrukken
Suffix* websiteadres wijzigen Extra > Internetopties > Talen

Firefox (1.0, 1.5 en 2.0)

De snelkoppelingen/sneltoetsen voor Firefox gebruikers kunnen verschillen op basis van verschillen in de lay-out van toetsenborden en voor de diverse besturingssystemen. Voor een complete naslagmogelijkheid voor de snelkoppelingen via het toetsenbord verwijzen wij naar Mozilla Support

Opera 9.0
  TABS
Een nieuw tabblad openen Ctrl + T
Een tabblad sluiten Ctrl + W
Tussen tabbladen schakelen Alt + Page Down or Ctrl + Tab
1 regel omhoog scrollen

1 regel omlaag

1 karakter naar links
1 karakter naar rechts
1 scherm omhoog Shift + Spatie of Page Up
1 scherm omlaag Spatie of Page Down
1 scherm naar links Ctrl + Page Up
1 scherm naar rechts Ctrl + Page Down
Naar boven Home
Naar onderen End
   
NAVIGATIE  
Volgende link omhoog Shift + ↑
Volgende link omlaag Shift + ↓
Volgende link naar links Shift + ←
Volgende link naar rechts Shift + →
Link activeren Enter
Link in nieuw tabblad activeren Shift + Enter
   
HISTORIE  
Vorige pagina in historie Z of Ctrl + ← of Alt + ←
Volgende pagina in historie X of Ctrl + → of Alt + →
De huidige pagina opnieuw laden F5 of Ctrl + R
Terugspoelen Shift + Z
Snel voorwaarts Shift + X
Gehele voorgaande historie tonen Alt + Z
Gehele navolgende historie tonen Alt + X
   
ZOEKEN  
Tekst in pagina zoeken Ctrl + F of (period), of /
Volgende gelijkluidende tekst zoeken Ctrl + G
Voorgaande gelijkluidende tekst zoeken Ctrl + Shift + G
Tekst in links op de pagina zoeken , (comma), of Shift + /
   
SCHERM  
Pagina in gehele scherm weergeven F11
Apparaat met klein scherm simuleren Shift + F11
   
IN-/UITZOOMEN  
10% inzoomen + of 0
10% uitzoomen - of 9
100% inzoomen Ctrl + of 8
100% uitzoomen Ctrl - of 7
Zoom herstellen naar 100%

6

   
SYSTEEMTOETSEN  
Bestand openen Ctrl + O
Kopie van pagina opslaan Ctrl + S
Afdrukvoorbeeld (toggle) Shift + P
Pagina afdrukken Ctrl + P
Opera sluiten Ctrl + Q

Voor verdere informatie en additionele toetsenbordcombinaties voor andere browsers verwijzen wij naar de Royal National Institute for the Blind (RNIB).