Jump menu

Main content |  back to top

Zakelijke voorstellen

Er zijn verschillende varianten van zakelijke voorstellen die zogenaamd door bedrijven binnen de Shell Groep worden gedaan, maar meestal wordt er om hulp van de ontvangers gevraagd bij het overboeken van grote geldbedragen in vreemde valuta.

De personen die deze voorstellen doen, beweren dat de geldbedragen uitkeringen zijn naar aanleiding van overleden relaties, dat het bedragen zijn die voortkomen uit de verkoop van een surplus aan ruwe olie, of dat het om bedragen gaat op een of andere inactieve bankrekening.

Soms doen zij ook voorstellen om enorme waardecontracten toe te kennen aan de ontvangers van zulke e-mails.

Frauduleuze wervingsacties

De vacatures zijn afkomstig van organisaties die pretenderen mensen te werven via ondernemingen binnen de Shell Groep of van mensen die beweren dat ze werken voor of aangesloten zijn bij een onderneming binnen de Shell Groep.

De kwalificaties van de slachtoffers worden geschikt geacht om te werken voor een onderneming binnen de Shell Groep (lokaal of in het buitenland) en de slachtoffers worden gevraagd om grote geldbedragen over te maken voor werkvergunningen, verzekeringen, etc.

Noch ondernemingen binnen de Shell Groep, noch organisaties die namens ons medewerkers werven, vragen ooit om geld of betalingen van sollicitanten, op welk moment binnen het wervingsproces dan ook.

Alle personen die een aanbod krijgen om te komen werken bij een onderneming binnen de Shell Groep, direct of indirect, dienen altijd een formeel wervingsproces te doorlopen. Alle communicatie is afkomstig van een verifieerbaar e-mailadres van Shell en niet van webgebaseerde e-mailadressen zoals Hotmail, Yahoo, etc.

Toekennen van prijzen en subsidies

Het toekennen van prijzen en subsidies verloopt doorgaans via sms-berichten en/of e-mails zogenaamd uit naam van Shell Londen, Verenigd Koninkrijk, die de ontvanger informeren dat hij of zij de Shell Petroleum International lottery promo en vergelijkbare niet bestaande wedstrijden heeft gewonnen en vragen de klant om geld over te maken zodat hij of zij de prijs in ontvangst kan nemen.

De Shell Groep, of ondernemingen daarbinnen, zijn NIET betrokken bij welke loterij of e-mail-/sms-prijs (of subsidies) dan ook.

Wat moet u doen…

  • Ga niet in op ongewenste zakelijke voorstellen en/of vacatures van personen of e-mailadressen die u niet kent of vertrouwt.
  • Geef geen persoonlijke of financiële informatie vrij aan mensen die u niet kent of niet vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt. Mocht u dit soort informatie hebben vrijgegeven aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt, overweeg het incident dan te melden bij de lokale politie.
  • Kijk uit voor verdachte signalen, zoals berichten afkomstig van e-mailadressen die niet van Shell zijn (maar bijvoorbeeld van een yahoo.com-adres), slecht Engels of Nederlands en geldverzoeken.

Ons standpunt

Er wordt in deze gevallen gefraudeerd met de naam en identiteit van Shell. Hoezeer we ook meevoelen met iedereen die op deze manier geld verloren heeft, kunnen bedrijven binnen de Shell Groep hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.