Jump menu

Main content |  back to top

Het is echter ook een tijd van een geweldig dynamisme, de meeste mensen zijn koortsachtig op zoek naar een betere sociale situatie en nieuwe technologieën. Het is natuurlijk niet  toevallig dat deze modernisering samenvalt met een stijgende energie consumptie. Tijdens de jaren 20 associeert de groep Royal Dutch/Shell zich met onze stichters, we zien de eerste benzinepompen verschijnen op onze wegen. De auto’s en de andere transportmiddelen evolueren nu zeer snel en ook de Belgian Benzine Company wordt uitgebreid met oliën en vetten. Wat uiteindelijk resulteert in de oprichting van de Belgian Shell Company in 1930. 

Het bedrijf had zijn maatschappelijke zetel in de Wetstraat in Brussel en vervolgens richt het in 1934 het gebouw “Building Shell” in de Cantersteen op. Het is interessant om uit te zoeken waar de naam Cantersteen vandaan komt. 2000 jaar geleden liep daar een belangrijke Romeinse weg en het is dan ook reëel om te veronderstellen dat Julius Caesar daar voet zette, aan het hoofd van zijn zegevierende legioenen… 1000 jaar later bouwt men op deze plek een van de eerste stenen gebouwen en daar komt de naam Cantersteen vandaan.

Tijdens de naoorlogse jaren profileert Belgian Shell  zich  op om een steeds soepeler manier op de vraag van de consument in te spelen, het service niveau te verhogen en ….  uiteindelijk meer te verkopen.

De distillatie éénheid in Gent wordt afgewerkt, het stationsnet wordt uitgebreid,
de eerste investeringen voor de depots van NOH en Wandre worden verwezenlijkt en de site in Gent wordt uitgebreid met nieuwe productie-éénheden
  
De mechanografische dienst van Belgian Shell blijft tot 1929 bestaan, maar toch doet de computer pas zijn intrede in de jaren zestig. Sindsdien is de informatisering alsmaar doorgegaan.

In 1976 krijgt Belgian Shell zijn eerste automatische telefooncentrale. In 1978 verschijnt de tekstverwerking ten tonele en diens succes zet in de jaren tachtig door, wanneer Belgian Shell het verzenden en ontvangen van telexberichten gaat automatiseren. In 1984 verschijnt vervolgens het eerste elektronisch postsysteem van die tijd genaamd PROFS. Iedereen dacht dat dankzij de komst van e-mail de productie van papier aanzienlijk zou gaan afnemen. Maar in werkelijkheid is de productie, zeker in het begin, juist toegenomen.

Wanneer men honderdjarigen vraagt wat hun geheim is om zo oud te worden, dan is hun antwoord niet altijd eenduidig… Wat de een adviseert, wijst de ander absoluut af. De meningen lopen echter nog meer uiteen over de factoren die ertoe bijdragen dat bedrijven lang blijven voortbestaan. Volgens Arie de Geus, die zo’n twintig jaar geleden opsteller van de Shell-scenario’s was, bestaat het succes van bedrijven uit vier factoren. Men moet:

  • oog hebben voor de omgeving van het bedrijf
  • een samenhangende strategie hebben en gedreven zijn in het uitvoeren van deze strategie
  • in lijn zijn met de mondialisering
  • een goed financieel management hebben

Deze waarden zijn tijdloos, Belgian Shell maakt er nu al jaren gebruik van en ze zijn zo waardevol dat Shell dat in de toekomst zal blijven doen. We streven ernaar om onze plaats in het globale schaakspel te verstevigen.