Jump menu

Main content |  back to top

Naar onze medewerkers luisteren

Wij hechten waarde aan de communicatie en het overleg met onze werknemers, of dit nu direct, via een werknemersraad of een erkende vakbond is.

Wij stimuleren medewerkers om aan managers of personeelsleden van de afdeling HR op veilige en vertrouwelijke wijze commentaar te geven en hun zorgen te uiten over onze processen en werkwijzen. Via onze wereldwijde telefonische hulplijn en website kunnen medewerkers gevallen van schending van onze gedragscode en de Algemene Bedrijfsuitgangspunten van Shell in vertrouwen en anoniem melden.

Diversity & inclusion

'Diversity' betekent alle manieren waarop we van elkaar verschillen. In het Nederlands vertaald spreken we van diversiteit of verscheidenheid. Daarbij gaat het om een verscheidenheid aan zichtbare verschillen zoals leeftijd, geslacht, etniciteit en fysieke gesteldheid.

Maar ook de onzichtbare verschillen zoals levensovertuiging, religie, nationaliteit, kennisachtergrond en vaardigheden, levenservaring, seksuele geaardheid edg.

'Inclusion' staat voor een werkomgeving waar verschillen tussen mensen worden gewaardeerd, waar een ieder de kans krijgt zichzelf te zijn binnen de bedrijfswaarden, -normen en -principes, en waar zijn of haar vaardigheden en talenten tot ontwikkeling kunnen komen.

Nieuwe ideeën, inzichten en perspectieven die dankzij die cultuur van saamhorigheid naar voren kunnen komen, zijn niet allen goed voor de motivatie van betrokken medewerkers maar ook voor de business.

Het doel van 'inclusion' is een organisatie te scheppen waarin mensen betrokken zijn op elkaar en op de onderneming, waar ze onder Diversity en Inclusion kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Diversiteitsbeleid is een permanent proces dat gericht is op het recht doen aan de verscheidenheid van mensen, en hen ruimte geeft in hun werk. Het verwijdert obstakels, zodat iedere medewerker hoe verschillend hij of zij ook is een wezenlijke bijdrage kan leveren aan Shells business.

Beloningen en voordelen

Onze concurrerende salarissen zijn een weerspiegeling van zowel de marktomstandigheden in Nederland als het vereiste hoge niveau van de vaardigheden en ervaring. Individuele bijdragen worden erkend en beloond via prestatiegerelateerde betaling en bonussen. Goede pensioenvoorzieningen en ziektekostenverzekeringen zijn typisch voorbeelden van de voordelen die wij bieden.

Wij bieden flexibele werkomstandigheden waar dat nodig en uitvoerbaar is en wij bieden jaarlijkse verlofregelingen en ouderschapsverlof van een concurrerend niveau. Wij bieden u ook de mogelijkheid om, indien praktisch haalbaar, uw carrière tijdelijk te onderbreken en een sabbatical op te nemen. Daarnaast worden werknemers gestimuleerd om deel te nemen aan projecten in het kader van sociale verantwoordelijkheid, belangengroepen van werknemers of wervingsprogramma's op de campus.

Carrière-ontwikkeling

Wij bieden onze medewerkers professionele opleidings- en ontwikkelingsprogramma's, maar ook ondersteuning en leiderschapsprogramma's. Werken in een internationale omgeving of in het buitenland biedt onze medewerkers nieuwe inzichten en kennis. Wij stimuleren creativiteit en verwelkomen nieuwe ideeën. Wij bieden medewerkers de kans om nieuwe uitdagingen aan te gaan en meer verantwoordelijkheid op zich te nemen.