Jump menu

Main content |  back to top

De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell

Onze acht Beleidsuitgangspunten zijn gebaseerd op onze kernwaarden en geven aan hoe wij vertrouwen, openheid, teamwerk en professionaliteit bevorderen en trots zijn op wat wij doen. Wij legden als een van de eerste wereldbedrijven onze overtuigingen vast en maakten ze openbaar, toen wij in 1976 onze Algemene Beleidsuitgangspunten publiceerden.

De Shell-gedragscode

Hoe moet ik reageren als een handelspartner mij een geschenk aanbiedt? Wat is voorkennis en hoe moet ik daarmee omgaan? Onze gedragscode biedt praktische adviezen voor iedereen bij Shell over hoe ze wetten en regels moeten naleven en over hoe ze moeten omgaan met anderen, en geeft antwoord op lastige vragen met betrekking tot zakelijk gedrag.

Ethische code

De ethische code van Shell voor de Executive Directors en Senior Financial Officers van de groep is specifiek afgestemd op de vereisten uit Artikel 406 van de Sarbanes Oxley Act en de vereisten voor notering aan de beurs van New York - opent in nieuw venster - door verschillende vereisten toe te passen op het gebied van openbaarmaking en het vermijden van belangenverstrengeling door senior medewerkers.