Jump menu

Main content |  back to top

Duurzame ontwikkeling bij Shell

Voor ons betekent bijdragen aan duurzame ontwikkeling dat wij helpen om op economisch, maatschappelijk en milieutechnisch verantwoorde wijze in de toenemende energiebehoefte van de wereld te voorzien.

Het milieu

Om in de groeiende energiebehoefte van de wereld te kunnen voorzien en tegelijkertijd het milieu te beschermen, zijn nieuwe technologieën, partnerschappen en werkwijzen nodig.

Veiligheid

Veiligheid is onze topprioriteit. Wij streven naar nul ongevallen met dodelijke afloop en willen incidenten en ongevallen voorkomen, omdat die een risico vormen voor onze medewerkers, omwonenden en voorzieningen.

Alternatieve energie voor transportdoeleinden

Naar verwachting zal het aantal voertuigen op de weg voor eind 2050 zijn verdubbeld naar ongeveer 2 miljard en toch zal de CO2-uitstoot moeten afnemen om een ernstige klimaatverandering af te wenden.

Energy Future

Voldoende schone energie is één van de belangrijkste wereldvraagstukken voor de komende honderd jaar.Het energievraagstuk is complex en van veel factoren afhankelijk.