Jump menu

Main content |  back to top

Uit consumentenonderzoek blijkt dat het voor velen onduidelijk is hoe onze energietoekomst eruit gaat zien. Neemt de energiebehoefte in de toekomst nu toe of af? Als de energiebehoefte toeneemt, hoe zorgen we er dan voor dat we ook in de toekomst over voldoende energie beschikken. Raakt olie op? Hebben we straks genoeg aan wind en zon? Wat is de ontwikkeling van biobrandstoffen? Zijn kernenergiecentrales wel veilig genoeg? Is er er nu weer meer gas beschikbaar?

Future Energy Platform

Het Future Energy Platform is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in de huidige en toekomstige energievoorziening. Het platform bestaat uit meerdere progamma-onderdelen en biedt volop ruimte voor verhalen van innovatieve (energie)ondernemers, wetenschappers, hoogleraren, medewerkers, beleidsmakers en studenten die met de laatste inspirerende, technologische innovaties een bijdrage leveren aan de energiezekerheid in de toekomst.

Samen met anderen wil Shell meer helderheid scheppen in het energievraagstuk en  benadrukken dat we alle energie-oplossingen en besparingen nodig hebben om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen. Met het platform wil Shell inspireren en aanzetten tot het delen van kennis en samenwerking;

Naast een documentaire die inzicht geeft in de uitdagingen en kansen ten aanzien het energie vraagstuk, voorziet het platform in de Future Energy Mixer. Met deze online tool wordt op basis van individuele keuzes inzicht gegeven in de samenstelling van energiebronnen, nu en in de toekomst. Gedurende het jaar worden verschillende vraagstukken betreffende de energievoorziening aan de orde gesteld tijdens de ‘Future Energy Circles’ . In een interactieve setting gaan experts en genodigden met elkaar in gesprek over de laatste technologische innovaties op het gebied van brandstof en mobiliteit, energietransitie, energiemix en besparing.

Wilt u meer weten over het FUTURE ENERGY Platform of wilt u deelnemen aan een van de Future Energy Circles? Stuur dan een mail naar info@energyfuture.nl

Documentaire

Onderstaande documentaire toont op een inspirerende manier de feiten rondom het energievraagstuk van nu tot 2030. Shell gelooft dat er alleen samen met alle energieleveranciers een oplossing gevonden kan worden voor de toenemende vraag. In de documentaire kunt u zien van Shell doet en wat anderen doen en wordt een doorkijkje gegeven naar de diverse technologische innovaties op het gebied van duurzame energie.