Jump menu

Main content |  back to top

Om incidenten te voorkomen, hanteren wij een systematische aanpak en introduceren wij eenvoudigere en duidelijkere eisen, die onze medewerkers gemakkelijker kunnen begrijpen en opvolgen.

Alle bedrijven en joint ventures die onder Shell opereren,  dienen de veiligheidsregels toe te passen overeenkomstig onze belofte en ons beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (HSSE) en op het gebied van maatschappelijke prestaties of een daarmee vergelijkbaar beleid. Dit beleid wordt ondersteund door een aantal verplichte handleidingen over onderwerpen zoals persoonlijke veiligheid, veiligheid op de weg en veiligheid van processen.

Wij werken actief aan de veiligheid van onze medewerkers en aannemers door ons te concentreren op de naleving van veiligheidsregels en het wegnemen van culturele problemen die tot onveilig gedrag kunnen leiden. Wij geloven dat wij kunnen werken zonder dodelijke ongevallen en zonder significante incidenten. Het 'Goal Zero'-programma waarmee wij in 2007 van start zijn gegaan, weerspiegelt dit.

Wij willen de leidinggevende kwaliteiten van onze medewerkers op het gebied van veiligheid verder ontwikkelen, succesvolle resultaten belonen en beter gaan controleren of de regels worden nageleefd.

Onze 'Life Saving Rules' (levensreddende regels) versterken wat onze medewerkers en aannemers eigenlijk al moeten weten en doen om ernstig letsel en ongevallen met een dodelijke afloop te voorkomen, zoals het dragen van gordels, op straffe van disciplinaire maatregelen.

De 12 Life Saving Rules van Shell

Zorg voor een geldige schriftelijke werkvergunning wanneer dat nodig is.

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je een besloten ruimte betreedt.

Voer gastesten uit wanneer dat vereist is.

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking stelt of overbrugt.

Zorg eerst voor de juiste toestemming voordat je kritische veiligheidsapparatuur of beveiligingen buiten werking stelt of overbrugt.

Bescherm jezelf tegen vallen wanneer je op hoogte werkt

Niet roken buiten daarvoor bestemde rookgebieden.

Niet roken buiten daarvoor bestemde rookgebieden.

Gebruik geen alcohol of drugs tijdens het werken of rijden.

Gebruik je telefoon niet tijdens het rijden en houd je aan de toegestane snelheid.

Draag je gordel.

Volg het voorgeschreven Reisbeheerplan op