Jump menu

Main content |  back to top

Onze ervaring leert dat preventieve maatregelen het aantal fraude gevallen aanzienlijk doet verminderen. Houd de tankcard altijd bij u en laat deze niet onbeheerd in de vrachtwagen achter. Criminelen kennen ook de goede verstopplekken in de cabine.

  1. Houd de tankcard altijd bij u en laat deze niet onbeheerd in de vrachtwagen achter. Criminelen kennen ook de goede verstopplekken in de cabine.
  2. Leer de pincode van de euroShell card uit het hoofd.
  3. Schrijf de pincode nooit ergens op (zeker niet achter op de tankcard!).
  4. Zorg dat de pincode geheim blijft.
  5. Leen de tankcard nooit aan iemand buiten het bedrijf uit, ook niet tijdelijk!
  6. Laat de tankcard meteen blokkeren in de volgende gevallen:
  • De tankcard is kwijt of gestolen
  • De pincode van de tankcard is niet langer geheim

Er is ingebroken in de ruimte waar de tankcard aanwezig was. Criminelen kunnen tankcarden kopiëren en zo de indruk geven dat er niets gestolen is.