Jump menu

Main content |  back to top

Fabeltjes over motorolie

Fabel 1: "Wanneer een klein beetje olie goed is, is veel olie beter".

Te veel olie in het carter is slecht. Het kan te hoge temperaturen veroorzaken als gevolg van de toegenomen weerstand waardoor de levensduur van de olie wordt verkort. Daarnaast zal veel olie in de cilinders spuiten en buitensporige olieverbranding veroorzaken, waardoor afzettingen in de verbrandingskamer toenemen.

Er wordt algemeen aangenomen dat vier liter olie precies genoeg is voor een viercilindermotor. Dat is niet altijd het geval. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor de juiste carterinhoud. Zorg ervoor dat u het carter vult tot het niveau dat op de peilstok staat aangegeven - niet meer, niet minder.

Fabel 2: "Een motorolie die zwart wordt, is niet goed".

Integendeel, wanneer een motorolie niet zwart wordt, duidt dat erop dat de olie niet werkt. Moderne motoroliën bevatten additieven die reinigen en vuildeeltjes in zweving houden. Daardoor blijven interne motoronderdelen schoon, doordat koolstofafzettingen worden verwijderd en deze onschadelijk in de olie blijven zweven.

Het is beter om de koolstofafzettingen in de olie te houden, waar ze kunnen worden afgevoerd dan ze als afzettingen in de motor achter te laten waar ze de meeste schade kunnen aanrichten.

Fabel 3: "Alle motoroliën zijn hetzelfde".

Motoroliën verschillen in hun fysieke eigenschappen, additieventechnologie en additieveninhoud. Verschillende oliën zijn samengesteld om aan verschillende specificaties te voldoen.

De keuze van een geschikte motorolie is afhankelijk van de aanbeveling van de motorfabrikant en het type onderhoud waaraan de olie moet voldoen. Het gebruik van het juiste soort olie kan op langere termijn rendabeler zijn. Probeer hier ons Shell LubeMatch-hulpprogramma om de juiste olie voor u te vinden.

Fabel 4: "Additieven kunnen de prestaties van motorolie en motor verhogen".

Het toevoegen van additieven die in de handel te koop zijn aan motorolie, is als het toevoegen van suiker aan frisdrank - het is overbodig. Motoroliën van topkwaliteit zijn samengesteld met alle additieven die nodig zijn om optimale motorprestaties te garanderen.

Additieven kunnen het olieverbruik in een oude motor niet verminderen of de motorbeschermingseigenschappen van oude olie niet herstellen. Sterker nog, additieven kunnen de olieformule verstoren en nieuwe problemen veroorzaken.

Het is veiliger en rendabeler om op kwaliteit geteste en 'complete' oliën van topkwaliteit te gebruiken. Verspil uw geld niet aan additieven.

Fabel 5: "Olie 'veroudert' nooit".

Olie veroudert wel. De belangrijkste vijand van olie is hitte. Bij hoge bedrijfstemperaturen begint olie te oxideren en in te dikken. Daarnaast raken motoroliën belast met overtollige roetdeeltjes, water, zuren, stof, metaaldeeltjes en geoxideerde materialen.  Hierdoor kunnen oliefilters en -kanalen verstopt raken of ze kunnen de juiste werking van bepaalde kritische motoronderdelen belemmeren.

Ververs motorolie regelmatig op de aanbevolen olieverversingsinterval.