Jump menu

Main content |  back to top

Waarom synthetisch beter is dan 'natuurlijk'

Natuurlijke producten worden van oudsher beschouwd als 'beter' dan synthetische. In het geval van motorolie zijn Shell-wetenschappers er echter in geslaagd om een gamma aan synthetische producten te ontwikkelen met betere eigenschappen dan hun natuurlijke tegenhangers - en minder tekortkomingen.

Synthetische basisoliën leveren verbeterde prestaties, omdat ze geproduceerd zijn met behulp van geavanceerde chemische processen. Zodoende kan hun moleculaire structuur, en daardoor hun eigenschappen, nauwlettend in de hand worden gehouden. Volledig synthetische oliën als Shell Helix Ultra bijvoorbeeld zijn ontwikkeld om gemakkelijker te stromen bij starttemperaturen (het moment waarop de meeste slijtage plaatsvindt). Ze zijn beter bestand tegen hitte en worden gemakkelijker beschermd door antioxidant-additieven (oxidatie is een natuurlijk afbraakproces dat geleidelijk plaatsvindt in olie). Ze zijn ook minder vluchtig dan minerale oliën.  

In vergelijking met normale API SG/CD minerale olie, bijvoorbeeld, is aangetoond dat volledig synthetische motorolie, zoals Shell Helix Ultra

  • Tot wel vijf keer beter reinigt.
  • Tot wel drie keer meer bescherming biedt.
  • En tot wel 50% minder motorslijtage veroorzaakt.

Voordelen

Belangrijkste voordelen van synthetische motoroliën zijn:

  • Hogere zuiverheid en kwaliteit dan minerale basisoliën. Dat betekent minder ongewenste substanties, waaronder substanties die zwavel bevatten en reactieve of onstabiele koolwaterstoffen.
  • Een gelijkmatigere en consistentere moleculaire samenstelling. Dit vermindert de vloeistofwrijvingsniveaus.
  • Kan op betrouwbare wijze op maat worden samengesteld om aan de eisen van moderne motorfabrikanten te voldoen (eisen waaraan oliën als Shell Helix Ultra niet alleen voldoen, maar vaak overschrijden).
  • Shell Helix synthetische oliën zijn ontwikkeld om te presteren onder extreme omstandigheden die in moderne motoren worden aangetroffen.

Waarom presteren synthetische oliën zo goed?

Waarom presteren synthetische motoroliën zo goed?
Eigenschappen van synthetische oliën Resulterende voordelen

Lage, totale viscositeit en verlaagde wrijving in de vloeistof betekent superieure stromingseigenschappen.

Dat resulteert in verbeterd motorrendement en brandstofverbruik en lagere olietemperaturen.

Dankzij de hoge viscositeitsindex van de olie wordt de viscositeit minder beinvloed door temperatuursveranderingen dan bij normale, minerale olie.

De olie wordt niet te dik bij lage temperaturen, noch te dun bij hoge. Dat vermindert motorslijtage bij extreme temperaturen.

Er is minder viscositeits-index-verbeteraar nodig wat leidt to minder afzettingen.

Bij hoge temperaturen blijven viscositeit en weerstand tegen afschuiving behouden. Dat betekent betere motorbescherming bij hogere snelheden of bij zware belastingen.
Bij lagere temperaturen wordt de olie niet overmatig stroperig. Dat betekent gemakkelijker starten met minder belasting voor de accu. Olie circuleert snel door de motor waardoor vanaf het begin bescherming wordt geboden. De motor warmt sneller op en bereikt eerder zijn maximale prestaties, waardoor het brandstofverbruik verbetert.
Lage vluchtigheid betekent minder vluchtige substanties in de olie en dus minder verdamping of verbranding. Dat zorgt voor een lager olieverbruik, minder bijvullen en minder olie-indikking, wat weer ten goede komt aan het behouden van een laag brandstofverbruik en verminderde motorslijtage.
Hoge oxidatieweerstand betekent dat de oliemoleculen minder snel afbreken of verslechteren, met name bij hogere temperaturen. Daardoor blijft de motor schoner dankzij verminderde vorming van sludge en corrosieve zuren, minder afzettingen in de motor en minder olie-indikking. Dat alles helpt het brandstofverbruik te verbeteren en motorslijtage te verminderen.