Jump menu

Main content |  back to top

RCE-technologie:

  • biedt uitzonderlijk betrouwbare olieprestaties dankzij de zorgvuldige samenstelling van additieven en basisoliën van de hoogste kwaliteit om motorbescherming te verbeteren. Meer informatie over betrouwbaarheid vindt u hier.
  • verbetert de controle door het schakelen te perfectioneren, de koppelingsbediening te versoepelen en slippen te voorkomen. Meer informatie over de controle vindt u hier.
  • verhoogt het rijplezier door trillingen te verminderen en het motorgeluid te dempen. Meer informatie over rijplezier vindt u hier.

RCE-technologie biedt betrouwbaarheid van de olieprestaties

Betrouwbaarheid van de olieprestaties zorgt voor verbeterde motorbescherming, waardoor de betrouwbaarheid van uw voertuig wordt verhoogd. Shell Advance-producten bieden beschermen op vijf essentiële terreinen: starten, oxidatieregeling, controle over zuigerafzettingen en over sludge en bescherming van kleppenmechanisme en tandwielen.

Startbescherming
Motorslijtage begint zodra de motor wordt gestart, zodat de viscositeit van smeermiddelen bij lage temperaturen cruciaal is voor de bescherming en het soepel draaien van een motorfiets. Een koude-startsimulatortest controleert de prestaties van smeermiddelen bij lage temperaturen wanneer een koude motor wordt gestart.  Deze tests hebben aangetoond dat Shell Advance-oliën helpen om de juiste viscositeit te behouden en de motor te beschermen vanaf het moment dat hij gestart wordt.

Grafiek toont aan dat Shell Advance Ultra de beste stroomsnelheid heeft, gevolgd door AX7 en dan doo

Tests hebben aangetoond dat Shell Advance Ultra bij omgevingstemperatuur tot wel 28% sneller kan stromen dan een conventionele, minerale olie (zoals Shell Advance AX3).

Oxidatieregeling

Na verloop van tijd zal de olie in uw motorfiets verslechteren. Dit proces resulteert in een ophoping van zuren en een hogere olieviscositeit, waardoor de prestaties van uw motor en de bescherming die door de olie wordt geboden, verminderen. De superieure oxidatieregeling van Shell Advance-olie helpt de prestaties van uw motorfiets te behouden en diens motor langer te beschermen.

Shell Advance-motorfietsoliën bevatten speciale antioxidantmiddelen die helpen de verslechtering van de olie tegen te gaan en diens viscositeit te behouden.

Grafiek toont vergelijking van oxidatieregeling. Shell Advance Ultra verslaat alle geteste concurren

De API Sequence IIIF- en IIIG-motortests meten het indikken van de oxiderende olie als gevolg van gesimuleerde snelweggebruiksomstandigheden met hoge temperaturen. De olieviscositeit na de test wordt vergeleken met die van de originele verse olie. De tabel toont het percentage zonder de oxiderende indikking ten opzichte van de toegestane grenswaarden in de Sequence IIIF- en IIIG-tests. Shell Advance blijft binnen de testgrenswaarden voor het gehele productgamma.

Zuigerafzettingsregeling

Wanneer zuigers niet schoon worden gehouden, kunnen er klemmende veren, startproblemen of vastlopende motoren optreden. De additieven die wij in Shell Advance-oliën gebruiken, helpen de zuigerveren vrij te bewegen, de motor te reinigen, de corrosieve zuren te neutraliseren die ontstaan wanneer brandstof verbrandt en olieviscositeit te behouden bij hoge temperaturen zonder ongewenste afzettingen te veroorzaken.

Grafiek toont aan dat Shell Advance Ultra de beste zuigerafzettingsregeling heeft, gevolgd door AX7,

Standaard industrietests zoals API Sequence IIIF en IIIG laten uitstekende zuigerafzettingsregeling zien, zelfs voor Shell Advance AX3 en toenemende werking naarmate u de top van het productgamma nadert.

Foto's van zuigerafzettingen van Shell Advance AX5 in vergelijking met andere merken. AX5 verslaat a

Dit zijn beelden van zuigers uit motorfietsmotoren die aan strenge praktijktests zijn onderworpen (11.000 km in de zware rijomgeving van Bangkok). Zuigers van motorfietsen die op Shell Advance AX5 liepen, waren veel schoner dan de zuigers uit motoren die op andere oliën draaiden.

Sludgeregeling

De intense hitte en de afschuifkrachten die door motorfietsmotoren worden gegenereerd, kunnen uw olie afbreken en kleine koolstofdeeltjes in de motor veroorzaken. Deze kunnen geleidelijk aan samenklonteren en sludgeafzettingen vormen. Shell Advance-producten zijn ontwikkeld om deze koolstofdeeltjes te verwijderen, waardoor de motorprestaties en de hoge beschermingsniveaus behouden blijven.

Grafiek toont aan dat Shell Advance Ultra de beste sludgeregeling heeft, gevolgd door AX7, AX5 en AX

API Sequence VG-tests die de norm in de branche zijn, hebben aangetoond dat de speciale additieven die in Shell Advance-oliën worden gebruikt veel betere sludge-resultaten bieden in vergelijking met de toegestane grenswaarden en dat de prestaties toenemen, naarmate u de top van het productgamma nadert.

Kleppenmechanisme en tandwielbescherming

Het kleppenmechanisme is een essentieel onderdeel van de motor waar contact onder hoge druk bij zeer hoge temperaturen plaatsvindt. Het is belangrijk om de slijtage aan dit essentiële motoronderdeel te minimaliseren. Shell Advance-producten bieden een uitstekende bescherming van het kleppenmechanisme.

RCE-technologie zorgt voor controle

Grafiek toont klepslijtage bij gebruik van Shell Advance AX3 in vergelijking met een concurrerend me

Een door Shell ontwikkelde slijtagetestbank is gebruikt om de slijtageprestaties voor het kleppenmechanisme tussen beide oliën te testen. De test, die ontwikkeld is om echte motoromstandigheden na te bootsen, laat zien dat Shell Advance AX3 een veel lagere slijtageomvang veroorzaakt dan de gelijkwaardige olie van de concurrent.

Grafiek toont aan dat Shell Advance Ultra de beste klepslijtagebescherming biedt, gevolgd door AX7,

De API Sequence IVA-test evalueert de werking van een smeermiddel bij het voorkomen van slijtage aan het kleppenmechanisme. Testresultaten laten zelfs voor Advance AX3 een goede bescherming zien tegen slijtage van het kleppenmechanisme, waarbij de werking verbetert naarmate u de top van het productgamma nadert.

Wrijving is een essentiële kracht voor motorrijders. Veel motorfietsen, in tegenstelling tot auto's, hebben een natte koppeling, zodat de werking van de olie in de koppelingseenheid van essentieel belang is voor een soepele acceleratie en een efficiënte krachtoverbrenging. De koppelingsplaten zijn de onderdelen van een motorfietskoppeling die het meest essentieel zijn en die het hardst werken. De juiste hoeveelheid wrijving tussen de platen zorgt voor een soepele acceleratie, waardoor de motorrijder een gevoel van controle over zijn motorfiets krijgt.
Is er te weinig wrijving, kan de koppelingsplaat gaan slippen en de acceleratie verminderen of zelfs voorkomen. Is er te veel wrijving, kunnen de koppelingsplaten gaan plakken, wat schokken kan veroorzaken.  Shell Advance-oliën bieden de bewezen wrijvingscontrole, waardoor ze aan de JASO MA- en JASO MA2-normen voldoen.

RCE-technologie maakt prettiger rijden mogelijk

Tekening toont de werking van Shell Advance-olie bij de koppelingsplaat

Is er een optimale wrijving tussen de koppelingsplaten, beschikt de motorrijder over een gevoel van controle over de motorfiets.

In tegenstelling tot autobestuurders die goed beschermd zijn tegen het motorgeluid, zitten motorrijders bijna direct bovenop de motor. Daardoor worden geluid en trilling belangrijke factoren in de rijervaring.
Shell Advance-motorfietsoliën. AX7 en Ultra, bevatten viscositeitsverbeteraars die de oliën bijzonder afschuifstabiel maken, wat helpt bij het dempen van trillingen en het verminderen van motorgeluiden.
Naarmate u geavanceerdere producten uit het Shell Advance-gamma kiest, zullen deze afschuifstabiliteitsparameters aanzienlijk verbeteren.

Grafieken tonen aan dat de prestaties van de afschuifstabiliteit van Shell Advance-olie alle geteste

Shell Advance AX7 en Shell Advance Ultra bieden beide uitstekende prestaties op het gebied van afschuifstabiliteit.