Jump menu

Main content |  back to top

Ruwe olie zelf is namelijk niet geschikt als benzine of diesel. Omdat ruwe olie een mengsel is van honderden verschillende stoffen moet het eerst verwerkt worden in een raffinaderij.

Hierdoor ontstaan allerlei (eind)producten zoals diesel, benzine, kerosine of bijvoorbeeld huisbrandolie. Voor al deze producten is er een vrije wereldmarkt. Hieronder meer uitleg over die markt en de factoren die daarop van invloed zijn.

Internationale productnotering

De internationale marktprijs voor benzineproducten wordt ook wel de productprijs of Platt’s or Argos notering genoemd, naar het bureau dat de prijzen bijhoudt. Zoals op elke markt hebben tal van factoren invloed op die internationale marktprijs. Het gaat om vraag en aanbod en vooral ook om de verwachting hoe die zich zal gaan ontwikkelen.

Een raffinaderij is een complexe installatie die van ruwe olie vele producten maakt, waaronder benzine en diesel. Wanneer de vraag naar een bepaald product stijgt (bijvoorbeeld vliegtuigbrandstof in de zomer, of huisbrandolie in de winter) en er moet daarvan meer geproduceerd worden, dan zullen er automatisch ook meer andere geraffineerde producten gemaakt worden.

Vraag en aanbod (en dus de prijs) van de eindproducten van een raffinaderij beïnvloeden dus elkaar. Deze invloeden kunnen er voor zorgen dat de prijzen van basisbenzine en basisdiesel zich anders ontwikkelen dan de olieprijs.

Psychologische factoren (bijvoorbeeld politieke spanningen) spelen dus ook een rol in de prijsvorming. Daarnaast spelen seizoensinvloeden en bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden een rol. Ook zijn er veel handelaren actief die speculeren op prijswijzigingen.

Aangezien op de internationale markt gehandeld wordt in dollars, is tenslotte de dollar-euro wisselkoers een belangrijke factor die van invloed is op de uiteindelijke pompprijs.

Dit alles verklaart waarom brandstofprijzen niet altijd volledig gelijk lopen met de prijsontwikkeling van ruwe olie. Op de lange termijn is de ruwe olieprijs natuurlijk leidend. Op korte termijn kunnen de marktprijzen behoorlijk afwijken.

De marktwerking van de afzonderlijke productprijzen verklaart waarom de benzineprijs soms stijgt terwijl de prijs van diesel daalt of gelijk blijft.

Overige kosten

 

Naast de additieven die Shell toevoegt die bijvoorbeeld een reinigende werking hebben of dienen als anticorrosie, is er nog een belangrijke ‘ingrediënt’ van invloed. Door regelgeving is het wettelijk verplicht biologische componenten bij te mengen in brandstoffen.

Ook hiervoor een vergelijkbare internationale markt als en lokale regelgeving van toepassing om die produkten aan te schaffen (inclusief fiscale stimuli, mengpercentages, enz.).

Wereldwijd zijn er meer dan 3.500 oliemaatschappijen. Hoewel Shell één van de bekendste oliemaatschappijen is, produceert de onderneming slechts zo'n 2% van alle olie ter wereld.

Wat we wel kunnen, is onze producten zo concurrerend mogelijk prijzen. Tegelijkertijd zijn wij continue op zoek naar verdere verbeteringen van onze brandstoffen.

Onder het motto ’Slim gekozen’ levert Shell op zijn tankstations kwaliteitsbrandstoffen tegen een scherpe prijs in vergelijking met tankstations in de directe omgeving. Shell streeft naar een consistent en transparant prijsbeleid.

Dit betekent onder andere dat veranderingen in de inkoopprijs van het product op consequente wijze in de pompprijs worden doorberekend.