Jump menu

Main content |  back to top

Opbouw brandstofprijs

Brandstofprijzen worden bepaald door een serie unieke omstandigheden op verschillende plaatsen en variëren wereldwijd sterk. In veel landen is niet de kostprijs van brandstof bepalend, maar zijn dat belastingen en accijnzen. In België is de maximum prijs geregeld via de programmaovereenkomst. Daarbij wegen de accijnzen en btw voor de helft tot bijna tweederde van de prijs door die de klant aan de pomp betaalt, afhankelijk van diesel of benzine.

De prijs van een liter brandstof bestaat uit drie delen

Inkoopprijs van het product

Met name veranderingen van de inkoopprijs zorgen voor de wijzigingen aan de pomp, zowel omhoog als omlaag. Shell koopt haar basisbrandstoffen benzine en diesel in op de internationale markt.

Om er de speciale Shell brandstoffen van te maken, voegt Shell vervolgens nog aantal additieven toe die de kwaliteit verder verbeteren. Voor al deze “ingrediënten” is er een vrije wereldmarkt waarop ook Shell als één van de spelers afhankelijk is van internationale marktprijzen. Zoals op elke markt hebben tal van factoren invloed op die internationale marktprijs.

Accijnzen en BTW

De helft (diesel) of meer (benzine) van de pompprijs bestaat uit belastingen. Per verkochte liter benzine int de overheid een vast bedrag aan accijnzen dat door de overheid wordt aangepast d.m.v. van het kliksysteem.

Daarbovenop wordt over de totale pompprijs nog eens 21% BTW gerekend.

Marge

België kent een door de overheid gereguleerde prijsopbouw. De maximale marge is door de overheid bepaald en wordt 6 maandelijks aangepast a.d.h.v. een aantal gewogen componenten (uurloon in de sector, een prijsindex van industriële produkten en andere).

Deze ligt nu rond 17ct. per liter zonder BTW. Voor alle duidelijkheid, dit is geen winst maar de ruimte waaruit alle kosten vanaf de raffinaderij tot en met de verkoop betaald worden.

Denk hierbij aan distributie- en reclamekosten, kosten voor het bezit of huur van het tankstation, kosten voor onderhoud van de installaties, personeelskosten, verkoopkosten, etc. En natuurlijk de korting gegeven aan de pomp voor onze klanten. De winst voor Shell die overblijft op een liter benzine of diesel is maar een klein percentage van de verkoopprijs.

Voor meer uitleg verwijzen wij u graag door naar de website van de Belgische petroleum federatie.