Jump menu

Main content |  back to top

Houd altijd rekening met de weersomstandigheden. Is er sneeuw voorspeld, zorg er dan voor dat u voldoende brandstof in de tank heeft en leg waar mogelijk een sneeuwschep en matten in de kofferbak. U hebt ze waarschijnlijk niet nodig, maar samen met een thermosfles en een dikke jas kunnen zij een hopeloos begin van de dag veranderen in een hoopvollere en warmere start.

Een mobiele telefoon en een lidmaatschap van de wegenwacht zijn ook geen overbodige luxe bij slechte weersomstandigheden. Rijd in een zo hoog mogelijke versnelling, aangezien hierdoor de kans op plotseling accelereren wordt verkleind. Dit zorgt namelijk voor tractieverlies. Houd uw ogen goed op het wegdek gericht. Als iedereen voornamelijk op de rechterbaan blijft rijden, dan wordt het wegdek door het gewicht van het verkeer schoon gereden.

Houd als algemene regel aan: neem gas terug en houd een grotere afstand tot uw voorligger wanner de weersomstandigheden verslechteren..

Met toestemming van Advanced Driving UK.

Iedereen die weleens op de verkeerde weghelft is beland, weet hoe eng dit kan zijn. Voor de bestuurder, maar ook voor eventuele passagiers en andere weggebruikers.
Zelfs op een mooie dag waarop het wegdek normaal lijkt te zijn, kan deze op schaduwachtige plekken ijs bevatten. IJsvorming op de weg is bijzonder gevaarlijk, omdat deze uit meerdere lagen ijs bestaat. Ons advies is om uiterst voorzichtig te rijden wanneer de temperatuur zo laag is dat er kans bestaat op ijsvorming.

Stopafstand
U moet er zeker van zijn dat u uw voertuig tot stilstand kunt brengen binnen de afstand waarover u de weg kunt overzien en deze vrij is. U moet bij zichzelf afvragen of u bij een droog, nat of glad wegdek of anderszins echt en in alle eerlijkheid kunt stoppen binnen  de afstand waarover u de weg kunt overzien en deze vrij is. 

Ga bij een glad wegdek soepel en voorzichtig om met alle bedieningsmechanismen voor het remmen, sturen, accelereren en schakelen om slippen te voorkomen..

Met toestemming van Advanced Driving UK.

We worden allemaal geprikkeld door 'snelheidstriggers'. Dit zijn factoren die de kans vergroten dat wij sneller gaan rijden en ongemerkt de snelheidslimiet zullen overschrijden. Dit kan zijn wanneer wij andere bestuurders willen bijhouden of wanneer wij ons opgejaagd voelen als een bestuurder te dicht achter ons rijdt. Wanneer u in de verleiding komt om een voertuig in te halen en dan met name op de momenten waarop u denkt "Zal ik nog even...?", kunt u gemakkelijker de snelheidslimiet overschrijden. Doe dit dus niet!.

Afleidingen, zoals het luisteren naar harde muziek of zoiets simpels als heuvelafwaarts rijden, kunnen er ook toe leiden dat u harder gaat rijden.

Het leren herkennen van uw eigen 'snelheidstriggers' maakt het gemakkelijker om te voorkomen dat u te hard gaat rijden.

De 2 secondenregel
Houd een veilige afstand tot het voertuig voor u. Dit zorgt ervoor dat u minder gestrest bent tijdens het rijden. Houd de 2 secondenregel aan: houd ten minste twee seconden afstand tussen u en het voertuig voor u. Verdubbel deze afstand bij een nat wegdek en vergroot de afstand zelfs nog meer als de weg glad is door ijzel.

Met toestemming van Advanced Driving UK.

Veel mensen geven de wegomstandigheden de schuld voor slippen, maar deze zijn niet altijd de oorzaak. Slippen is doorgaans het resultaat van het rijgedrag van de bestuurder. Als u ooit bent doorgeslipt, dan herinnert u zich waarschijnlijk nog dat u van snelheid of richting veranderde of misschien wel allebei voordat uw auto begon te slippen.

Uw auto gaat slippen wanneer een of meerdere banden op het wegdek verliezen. Bij het remmen, accelereren of sturen komen er krachten vrij die slippen kunnen veroorzaken als deze krachten groter zijn dan de krachten die ervoor zorgen dat de banden hun grip op de weg behouden. Slippen gaat wel gemakkelijker bij een glad of nat wegdek.

Waarom slippen wij?

Krachten die ervoor zorgen dat de banden hun grip op het wegdek verliezen en slippen veroorzaken, zijn:

• een te hoge snelheid voor de betreffende weersomstandigheden

• te veel sturen (zelfs bij niet te hard rijden)

• plotseling remmen

• hard accelereren

Het is gemakkelijker om slippen te voorkomen dan het slippen te corrigeren. Houd uw aandacht dus goed op de weg gericht en houd rekening met de weersomstandigheden.

Motorrijders doen dit automatisch, maar autorijders hebben de neiging om hun voorruit schoon te krabben en vervolgens alle gladheid te vergeten. Rem, stuur en accelereer voorzichtig om slippen te voorkomen.

Wanneer u begint te slippen, moet u er allereerst voor zorgen dat u de oorzaak van het slippen wegneemt. Indien te hard rijden de oorzaak van het slippen is (wat het meeste voorkomt), haalt u uw voet van het gaspedaal en stuurt u rustig en beheerst met de sliprichting mee totdat uw banden weer grip krijgen en vervolgens stuurt u weer in de richting waarheen u wilde rijden.

Maak er bij natte of koude weersomstandigheden een gewoonte van om uw afstand te verdubbelen.

Met toestemming van Advanced Driving UK.

Heeft u uzelf er weleens op betrapt dat u in een bocht remt, omdat deze toch scherper was dan u aanvankelijk had gedacht?
Dit komt niet alleen bij jonge bestuurders voor. Bochten vormen de voornaamste oorzaak van eenzijdige ongevallen. Er zijn veel verschillende manieren waarop wij de omgeving in ons voordeel kunnen gebruiken. De meest voor de hand liggende manieren zijn het aanbrengen van verkeersborden en verkeerstekens, maar er zijn ook andere manieren zoals de lijn van de bomen, hekken, gebouwen of straatverlichting.

De apex
Een handige manier om een bocht in te schatten, is het doorkijken van de bocht tot aan de apex. Dit is het verste punt dat nog zichtbaar is op het moment dat u de bocht benadert, ofwel het punt waarop de linker- en rechterkant van de weg elkaar snijden (het snijpunt).

Bij deze techniek moet u controleren of de apex bij het nemen van de bocht verder weg komt te staan. Als dit het geval is en u verder kunt doorkijken, dan is uw snelheid goed. Als de apex echter dichterbij komt, dan moet u snelheid minderen totdat het snijpunt met u mee beweegt en u weer verder weg kunt kijken. Deze techniek vergt enige oefening, maar helpt u wel om uw snelheid te koppelen aan uw zicht, waardoor u tot stilstand kunt komen binnen de afstand waarover u de weg kunt overzien.

Met toestemming van Advanced Driving UK.