Jump menu

Main content |  back to top

Car production line robotic arm

Deze voorbeelden laten zien hoe wij bedrijven in de voertuigonderdelenindustrie hebben geholpen de kosten te verlagen door materieeldefecten te voorkomen, de olieverversingsintervallen te verlengen en productiestilstand te verminderen.

Toepassingsvoorbeelden voertuigonderdelen bekijken

Motorenbedrijf, Thailand (PDF, 236 kB) - opent in een nieuw venster

Door over te schakelen op Shell Gadus S2 V220 kon een Thais motorenbedrijf de kosten voorkomen van het vervangen van de ingesloten tandwielen bij 18 van diens industriële robotten. Dat leverde de firma een totale besparing op van USD 154.286.

CNHTC, China (PDF, 237 kB) - opent in een nieuw venster

Door het vervangen van de hydraulische-pompolie door Shell Tellus S2 M 46 kon CNHTC haar olieverversingsintervallen verdubbelen. Dat leidde tot een verlaagd olieverbruik en lagere onderhoudskosten en naar verluidt jaarlijkse besparingen van 15.644 USD.

Voertuigonderdelenfabrikant, Thailand (PDF, 183 kB) - opent in een nieuw venster

Sinds de overschakeling op Shell Tellus S2 M hydraulische olie, heeft de pijpenbuismachine van Yarnapund geen ongepland onderhoud meer nodig, waardoor het bedrijf meer dan USD 71.300 per jaar bespaart.