Jump menu

Main content |  back to top

Looking up at electricity pylon against clear blue sky

Deze voorbeelden laten zien hoe het omschakelen op een ander smeermiddel kan resulteren in aanzienlijke besparingen door de beschikbaarheid van het materieel te verbeteren, de olieverversingsintervallen te verlengen en de inwendige vervuiling van de motor tegen te gaan.

Toepassingsvoorbeelden energie-industrie bekijken

Elotec TDZ GmbH & Co. KG, Duitsland (PDF, 275 kB) - opent in een nieuw venster

Door over te schakelen op Shell Diala S3 ZX-I, kon transformatorspecialist Elotec haar oliedroogtijd verlagen en grotere volumes van een enkel smeermiddel bestellen. Deze veranderingen leidden naar verluidt naar jaarlijkse besparingen van USD 11.382.

Energia y Agua Pura de Cozumel, Mexico (PDF, 135 kB) - opent in een nieuw venster

De elektriciteitscentrale Energia y Agua Pura de Cozumel ondervond lage olieprestaties en hoge inwendige vervuiling van de motoren. Overschakelen op Shell Argina XL 40 olie leverde schonere motoren op en jaarlijkse besparingen van USD 39.000.

Jiangsu Shagang Group (Shagang), China (PDF, 176 kB) - opent in een nieuw venster

In de stoomturbines van Shagang vormde zich een buitensporige hoeveelheid sludge. Het gebruik van Shell Turbo T 46 zorgde voor afname in lagerdefecten, langere olielevensduur en verbeterde beschikbaarheid van de turbines, waardoor Shagang USD 57.088 per jaar bespaart.