Jump menu

Main content |  back to top

De Shell LubeAdvisor dienst is ontwikkeld om u te helpen de juiste olie te gebruiken, op het juiste moment, op elk moment. De service wordt geleverd via hoogopgeleid technisch personeel in de helpdesk op kantoor en smeringstechnici in de buitendienst die met u samenwerken om een service te ontwikkelen die aan uw individuele eisen voldoet. Er zijn ook online een aantal gemakkelijk te gebruiken hulpmiddelen beschikbaar, waarmee u voorzien wordt van ontwikkelings-, technische en toepassingskennis.

Shell LubeAdvisor is ontwikkeld om ondersteuning op verschillende niveaus te leveren voor bedrijven van verschillende omvang en verschillende toepassingen. Door de vakkennis van Shell te gebruiken om uw smerings- en onderhoudsmethoden te verbeteren, kunt u de productiviteit verhogen en de productiestilstand verlagen, wat uiteindelijk weer een concurrentievoordeel kan opleveren.

Raadpleeg de experts