Jump menu

Main content |  back to top

De Shell LubeAnalyst dienst biedt een gezondheidscontrole van uw smeermiddelen en machines. Dit is een bewakingsservice voor de toestand van de olie die erop gericht is uw bedrijfsvoering soepel te laten draaien, door mogelijke problemen met de olie of machines vroegtijdig vast te stellen voordat ze kritiek kunnen worden.

Het Shell LubeAnalyst systeem is snel en gemakkelijk te gebruiken.   Nadat u zich online voor de service hebt aangemeld, neemt u oliemonsters van uw apparatuur en stuurt deze naar een van onze laboratoria. Zodra wij uw monsters hebben getest en geanalyseerd, sturen wij u onze diagnose en aanbevelingen door via e-mail. Op die manier vormt Shell LubeAnalyst een detectiesysteem dat u gemoedsrust geeft doordat u weet dat uw apparatuur en smeermiddelen in optimale bedrijfstoestand zijn.

Raadpleeg de expert