Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell

Wij zijn een internationaal energiebedrijf in een uitdagende wereld dat hoge prestaties nastreeft en ethisch verantwoord zaken doet. Wij worden beoordeeld op hoe wij handelen, en wij beschermen onze reputatie door ons te houden aan onze kernwaarden van eerlijkheid, integriteit en respect voor anderen. Onze acht Beleidsuitgangspunten zijn gebaseerd op deze kernwaarden en geven aan hoe wij vertrouwen, openheid, teamwerk en professionaliteit bevorderen en trots zijn op wat wij doen.

Wij legden als een van de eerste internationale bedrijven onze overtuigingen vast en en maakten ze openbaar toen wij in 1976 onze Algemene Beleidsuitgangspunten publiceerden. In het kader van deze uitgangspunten zetten wij ons in om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, waarbij wij korte- en langetermijnbelangen tegen elkaar afwegen en economische, maatschappelijke en milieuoverwegingen meenemen in onze besluitvorming.

Van alle medewerkers en aannemers van Shell en van joint ventures die wij beheren, wordt verwacht dat zij onze beleidsuitgangspunten begrijpen en hun gedrag te allen tijde erdoor te laten leiden. Wij moedigen leveranciers en joint ventures die wij niet beheren, aan om soortgelijke uitgangspunten toe te passen.

Download de Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell

Gedragscode van Shell

Onze Gedragscode helpt medewerkers om de Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell toe te passen overeenkomstig onze kernwaarden. De Code biedt praktisch advies over het naleven van wet- en regelgeving en de omgang met klanten, gemeenschappen en collega's.

De voorschriften waarmee wij te maken hebben, waren nog nooit zo ingewikkeld of veeleisend. De Gedragscode van Shell verduidelijkt de normen die onze medewerkers moeten volgen, en de manier waarop zij zich moeten gedragen.

De Gedragscode van Shell beslaat thema's zoals: corrupte praktijken tegengaan, nationale en internationale handel, mensen en veiligheid, informatie en bedrijfsmiddelen beschermen en communicatie.

Download de Gedragscode van Shell

Zie ook

Wie wij zijn

Kom meer te weten over onze activiteiten en mensen, en hoe wij zijn gegroeid van een kleine winkel in Londen bijna 200 jaar geleden.

Mogelijk heeft u ook belangstelling voor

Transparantie

We streven ernaar om op een duidelijke en open manier zaken te doen, en we ondersteunen waar mogelijk transparantie binnen onze hele sector.

De energietoekomst

Wij zetten onze kennis, technologie en innovaties in om op schonere wijze te voorzien in de stijgende energiebehoefte van een groeiende wereldbevolking.