Foto van drie windmolens op een heuvel met een grafische weergave van het symbool voor het doel om netto nul uitstoot te bereiken.

Netto nul uitstoot

Samenwerken met onze klanten en in alle sectoren om de overgang naar netto nul uitstoot te versnellen

Twee Shell-medewerkers lopen tussen enorme zonnepanelen

Klimaatverandering aanpakken is een urgente opgave. Wij willen bijdragen aan een wereld met netto nul uitstoot, een wereld waarin de samenleving geen broeikasgassen meer toevoegt aan de bestaande hoeveelheid in de atmosfeer.

Daarom hebben wij ons tot doel gesteld om uiterlijk in 2050 een energiebedrijf te zijn met netto nul uitstoot. Zo ondersteunen we het ambitieuzere, in het Klimaatakkoord van Parijs vastgelegde, doel om klimaatverandering aan te pakken, namelijk het beperken van de stijging van de gemiddelde mondiale temperatuur tot 1,5°C.

Bovenaanzicht van een aangemeerd vrachtschip

Om een energiebedrijf te worden met netto nul uitstoot, moeten we de uitstoot verminderen van onze activiteiten en van de brandstoffen en andere energieproducten die we aan onze klanten verkopen. Resterende emissies vangen we af en slaan we op met behulp van technologie of compenseren we via de natuur, denk aan het beschermen van natuur of het planten van bomen.

We veranderen ons bedrijf en komen met nieuwe mogelijkheden waarmee we koolstofarme producten aanbieden zoals biobrandstoffen, waterstof, stroom uit zon en wind, het laden van elektrische voertuigen.

Een man gebruikt een Shell Recharge-apparaat terwijl een meisje vanuit een auto toekijkt

Het behalen van onze doelstelling zou kunnen betekenen dat we tegen 2030 genoeg hernieuwbare elektriciteit leveren voor 50 miljoen huishoudens; meer dan 2,5 miljoen laadpunten exploiteren voor elektrische voertuigen; acht keer meer koolstofarme brandstoffen produceren; en het gehalte aan biobrandstoffen en waterstof in de transportbrandstoffen die we verkopen, verhogen van 3% tot 10%.

We werken samen met klanten, bedrijven en anderen om uitstoot aan te pakken, ook in sectoren die moeilijk koolstofarm te maken zijn, zoals luchtvaart, scheepvaart, vrachtvervoer over de weg en de industrie. Samenwerken met anderen omvat ook het ondersteunen van overheidsbeleid om de CO2-uitstoot per sector te verminderen. We zullen innovatie blijven stimuleren om de schonere energie te leveren die onze klanten nodig hebben.

De strategie van Shell om netto nul uitstoot te bereiken

  • In oktober 2021 hebben we ons tot doel gesteld om de absolute uitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen, in vergelijking met de niveaus in 2016 op een nettobasis. Hieronder valt alle uitstoot in Scope 1, die rechtstreeks van onze werkzaamheden afkomstig is, en in Scope 2, afkomstig van onze operationele controle.

  • it vormt een aanvulling op onze doelstellingen om de CO2-intensiteit, of Net Carbon Footprint, van de energieproducten die we verkopen te verminderen, in lijn met de stappen die de samenleving zet. Dit omvat doelstellingen voor de korte termijn van 2-3% in 2021, 3-4% in 2022 en 6-8% in 2023 (vergeleken met 2016). Het omvat ook doelstellingen voor de middellange en lange termijn, van 20% tegen 2030, 45% tegen 2035 en 100% tegen 2050 (vergeleken met 2016).

  • We hebben de beloning van meer dan 16.500 medewerkers gekoppeld aan onze doelstelling om de CO2-intensiteit van onze energieproducten tegen 2023 met 6-8% te verminderen in vergelijking met 2016.

  • We denken dat onze jaarlijkse olieproductie in 2019 zijn piek heeft bereikt en we verwachten dat onze totale olieproductie tot 2030 met 1-2% per jaar zal dalen.

  • We investeren jaarlijks ongeveer 1 miljard dollar in koolstofarme energie zoals opladen voor elektrische voertuigen, biobrandstoffen en elektriciteit in vergelijking met wind en zonne-energie. We zijn van plan om dat op te schroeven tot ongeveer 2 miljoen, op voorwaarde dat we de juiste commerciële mogelijkheden kunnen vinden.

  • We streven ernaar om tegen 2035 toegang te hebben tot 25 miljoen ton extra CO2-afvang- en opslagcapaciteit (CCS) per jaar, wat overeenkomt met 25 CCS-faciliteiten ter grootte van onze Quest-locatie in Canada.

  • Tegen 2025 zullen we een einde maken aan het bij onze Upstream operaties routinematig affakkelen van gas, wat tot koolstofdioxide-emissies leidt.

  • Tegen 2025 verwachten we de intensiteit van de methaanemissies van door Shell geëxploiteerde middelen als productielocaties onder de 0,2% te hebben gehouden.