Lachende man met baard voor bomen met de contouren van icoon voor waarde toevoegen voor aandeelhouders

Waarde genereren voor aandeelhouders

Waarde toevoegen door middel van een dynamische portfolio en het gedisciplineerd toewijzen van kapitaal

Omhoog kijkend tussen reflecterende gebouwen

Powering Progress creëert via onze aandelen en dividenden waarde voor onze aandeelhouders. Zo dragen we bij aan het spaargeld en de pensioenen van miljoenen mensen over de hele wereld.

We verwachten een sterk rendement te behalen door een dynamische benadering van ons zakelijke portfolio. Dat betekent de wereld voorzien van de energie die nu nodig is, terwijl we onze investeringen in schonere energie vergroten. Tegelijkertijd bewaren we financiële discipline en een sterke balans, opdat ons bedrijf sterk, veerkrachtig en paraat staat om kansen in de energietransitie te realiseren.

 

Vrouw staat bij een laptop, met op de achtergrond de ondergaande zon die door de ramen van een gebouw schijnt

Momenteel beschikken we over vele sterke punten. Deze omvatten de goede relaties met onze klanten, onze handelsactiviteiten en ons geïntegreerde bedrijfsmodel waarmee we over de hele wereld energie produceren, kopen, verhandelen, transporteren en verkopen.

We bouwen voort op deze sterke punten om ons bedrijf te veranderen. Dit doen we op basis van onze drie zakelijke pijlers: Groei, Transitie en Upstream. Onze Groeipijler omvat onze tankstations, brandstoffen voor zakelijke klanten, stroom, waterstof, biobrandstoffen, opladen voor elektrische voertuigen, het beschermen van natuur en koolstofafvang plus -opslag. Deze pijler is erop gericht om onze klanten te helpen om de overgang naar netto nul CO2-uitstoot te versnellen.

Man helpt lachend kind planten in de tuin water te geven

Onze Transitiepijler omvat onze activiteiten in Integrated Gas en Chemicals & Products. Deze pijler zorgt voor een duurzame cashflow. Door te voorzien in essentiële olie- en aardgasvoorraden levert onze Upstreampijler het geld en het rendement dat nodig is om onze uitkeringen aan aandeelhouders en de transformatie van ons bedrijf te financieren.

Door een dynamische benadering van ons portfolio, met behoud van financiële discipline en sterke balans, blijven we een aantrekkelijke investering voor onze aandeelhouders.