Mannelijke en vrouwelijke medewerker in rode overalls en witte helmen en gehoorbescherming

Onze kernwaarden

Leven volgens onze kernwaarden, met aandacht voor veiligheid

Twee vrouwen aan een bureau, kijken op computer en tablet

Onze Powering Progress strategie wordt ondersteund door onze kernwaarden oprechtheid, integriteit, respect voor mensen, en door onze continue aandacht voor veiligheid.

De Shell General Business Principles, Gedragscode en Handleiding voor Ethiek en Compliance helpen iedereen bij Shell om in overeenstemming met deze waarden te handelen en te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

We hebben een nieuw raamwerk voor besluitvorming ingevoerd om ervoor te zorgen dat we ethische beslissingen blijven nemen in overeenstemming met onze Gedragscode.

We doen op een duidelijke en open manier zaken, en we ondersteunen waar mogelijk transparantie binnen onze hele sector.

De veiligheid van werknemers, aannemers en lokale gemeenschappen is onze topprioriteit. We streven ernaar om mensen geen schade berokkenen en om geen lekken te hebben bij onze activiteiten.

Uitgelichte content