Foto van een jongetje dat op een tablet kijkt met daarop de omtrek van het icoon voor Levens verbeteren

Levens verbeteren

Levens verbeteren door middel van onze producten en activiteiten, en door het ondersteunen van een inclusieve samenleving

Twee lachende vrouwen aan tafel

Shell verbetert levens door cruciale energie te leveren aan woningen, bedrijven en transportmiddelen, om te koken, verwarmen en voor verlichting.

Betaalbare, betrouwbare en duurzame energie is van cruciaal belang om het hoofd te bieden aan de wereldwijde uitdagingen, waaronder armoede en ongelijkheid. Daarom werken we eraan om meer schone, betrouwbare energie te leveren aan mensen die dat nu niet hebben. Wat wij doen helpt landen en gemeenschappen. We bieden werkgelegenheid aan medewerkers in meer dan 70 landen en zorgen zo voor een inkomen en andere voordelen, zoals gezondheidszorg en pensioen.

Verlicht offshore olieplatform bij nacht

Elk jaar besteden we tientallen miljarden dollars aan goederen en diensten in de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze activiteiten genereren ook inkomsten voor overheden via belastingen en royalty's die we betalen en de omzetbelasting die we voor hen innen. Dit helpt de gezondheidszorg, het onderwijs, het vervoer en andere essentiële diensten te financieren.

We leveren een positieve bijdrage aan landen en gemeenschappen door het aanbieden van scholing en vaardigheden. Dit ondersteunt de lokale economische ontwikkeling en het levensonderhoud van mensen. En we versterken lokale economieën door het bevorderen van ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid via programma's, waaronder Shell LiveWire, ons programma voor bedrijfsontwikkeling.

Drie mensen op kantoor, bekijken papieren en lachen

We werken eraan om een van de meest diverse en inclusieve organisaties ter wereld te worden, een plek waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We richten ons daarbij op geslacht, ras en etniciteit, LHTB+ en beperkingen.

We realiseren eveneens een inclusieve ervaring voor onze klanten. Zo kunnen chauffeurs met een handicap dankzij onze samenwerking met de fuelService app op onze tankstations om hulp vragen vóór aanvang van hun reis en vanuit hun auto betalen. We respecteren de rechten van de mens in alle onderdelen van ons bedrijf. Onze aanpak is gebaseerd op de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Hoe Shell levens verbetert

  • We willen voor 2030 betrouwbare elektriciteit leveren aan 100 miljoen mensen in Afrika en Azië die daar nu nog geen gebruik van kunnen maken.

  • We streven naar 30% vertegenwoordiging van vrouwen in onze top 1400 leidinggevenden bij Shell wereldwijd voor het eind van 2021, 35% in 2025 en 40% in 2030, vergeleken met 26,4% eind 2019.

  • We zullen een veilige, zorgzame en inclusieve omgeving bieden voor LHBT+-medewerkers, opdat ze zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen.

  • We streven ernaar de vertegenwoordiging van ons personeelsbestand zo te vergroten, opdat we een betere afspiegeling zijn van de gemeenschappen waarin we werken en leven, te beginnen in het VK en de VS en gevolgd door Nederland.

  • Voor 2030 zullen we ons wereldwijde netwerk van tankstations inclusiever en toegankelijker maken voor klanten met een lichamelijke handicap.