Luchtfoto van een rivier en een witte vrachtwagen op een weg in een dennenbos met een omtrek van het icoon Natuur respecteren

Natuur respecteren

Bescherming van het milieu, vermindering van afval en een positieve bijdrage leveren aan biodiversiteit

Shell-medewerker verzamelt rivierwater

Al vele jaren hebben we leidende principes en normen die tot doel hebben het milieu te beschermen. Nu schroeven we onze ambities voor het milieu op en maken ze geschikt om bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Onze ambities voor het milieu omvatten onder meer bescherming en verbetering van de biodiversiteit - het planten- en dierenleven dat van vitaal belang is voor de planeet. We richten ons bij al onze activiteiten ook op een efficiënter gebruik van water en andere hulpbronnen, waarbij we ze zoveel mogelijk hergebruiken.

Een man en vrouw lopen langs een waterval in een bos

We verminderen het afval van onze activiteiten en recyclen meer plastic. We helpen de luchtkwaliteit te verbeteren door de uitstoot van onze activiteiten te verminderen en schonere energie te bieden aan transport en industrie.

Samenwerken met onze partners en leveranciers en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingen staat hierbij centraal. We zullen samenwerken met anderen in de industrie, overheden, onze klanten en toeleveringsketens om de natuur te beschermen.

Stapels plastic zakken in een afvalverwerkingsbedrijf

We hebben ambities voor het milieu opgesteld voor 2030 en daarna, maar ook doelen voor de kortere termijn. We zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om verder te gaan en zullen op een transparante manier over onze voortgang rapporteren.

Hoe Shell de natuur respecteert

  • We helpen een einde te maken aan plastic afval door de hoeveelheid gerecycled plastic in onze verpakkingen te verhogen tot 30% in 2030. Ook zorgen we ervoor dat de verpakkingen die we gebruiken voor onze producten herbruikbaar of recyclebaar zijn.

  • We zullen de hoeveelheid zoet water die in onze faciliteiten wordt verbruikt verminderen. Daarbij beginnen we met het verminderen van het zoetwaterverbruik met 15% tegen 2025 in vergelijking met 2018 in gebieden waar de zoetwatervoorraden onder hoge druk staan.

  • We streven naar nul afval door meer hergebruik en recycling in ons bedrijf en onze toeleveringsketens.

  • We zullen een algemeen positief effect op de biodiversiteit aantonen van onze nieuwe projecten in gebieden die rijk zijn aan biodiversiteit, de zogenaamde kritieke habitats. Hiervoor zullen we ook investeren in natuurbescherming en stappen nemen om lokale milieus te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.