Shell levert jaarlijks ongeveer vijf miljard liter gebruiksklare smeermiddelen aan klanten over de hele wereld. Van luchtvaart tot energieopwekking, van scheepvaart tot mijnbouw, in het particuliere en zakelijke wegverkeer: onze smeermiddelen helpen de wereld draaiend te houden doordat machines en motoren betrouwbaar en efficiënt kunnen werken op de top van hun vermogen.

Tegelijkertijd moeten we de verbeterde prestaties combineren met het reduceren van de impact op het milieu. En naarmate de eisen strenger worden, veranderen ook de verwachtingen. Zowel zakelijke afnemers als consumenten verwachten tegenwoordig dat producenten duurzame oplossingen bieden waarmee zij zelf eenvoudiger duurzame keuzes kunnen maken.

CO2-neutrale1 smeermiddelen van Shell

Onze klanten hebben steeds meer behoefte aan duurzame oplossingen. Om tegemoet te komen aan deze groeiende vraag, werkt Shell aan initiatieven waarmee Shell uitstoot vermijdt, vermindert en compenseert. Hiermee krijgen onze consumenten en klanten oplossingen die goed zijn voor hun bedrijfs- en duurzaamheidsdoelen. De nieuwste stap op dit gebied is de introductie van ons uitgebreide assortiment CO2-neutrale smeermiddelen1. Deze producten voorkomen of verminderen uitstoot door materiaalkeuze en betere efficiëntie, en zijn volledig CO2-neutraal dankzij Shells wereldwijde portfolio van Nature-Based CO2-credits. Deze producten zijn van toepassing in een aantal sectoren:

 • Hoogwaardige motoroliën voor personenauto’s
 • Oliën voor zware dieselmotoren
 • Smeermiddelen voor industriële toepassingen

De Carbon Neutral campagne van Shell is het grootste en belangrijkste CO2-neutrale programma in de smeermiddelenindustrie. Shell wil de CO2e-uitstoot3 van meer dan 200 miljoen liter hoogwaardige smeermiddelen compenseren4.

Voor Europa houdt dit in dat er meer dan 60 miljoen liter geavanceerde synthetische smeermiddelen worden gecompenseerd, het equivalent van het van de weg halen van 130.000 auto's. Het streven is om 280.000 ton CO2-equivalent per jaar te compenseren4.

Dit is een cruciale mijlpaal in het realiseren van twee belangrijke strategische initiatieven:

1. Verlagen van de CO2e-intensiteit van onze producten

Dit doen we zo.

 • Uitstoot vermijden doordat we:

  • Circulariteit centraal stellen
   We gaan als Shell meer gerecycled materiaal in onze plastic flessen verwerken. We hebben de CO2-voetafdruk van onze verpakkingen ten opzichte van 2016 met 4% verkleind, en streven naar gebruik van minimaal 40% gerecycled kunsthars in ons complete productaanbod in 2021. We zijn ook bezig om in een aantal grotere plastic verpakkingen, zoals emmers, gerecycled kunsthars te gebruiken.

  • Verpakkingen ontwerpen die minder materiaal en minder broeikasgas (GHG) nodig hebben
   We onderzoeken mogelijkheden om de verpakkingen te verduurzamen. Zo kan bijvoorbeeld de Shell Ecobox het plasticverbruik in de verpakking met meer dan 80% en de CO2e-uitstoot met meer dan 60% reduceren in vergelijking met de traditionele plastic verpakking van motorolie voor lichte voertuigen.5
 • Uitstoot vermindered doordat we:

  • De energie-efficiëntie van onze installaties verbeteren 
   We hebben de CO2-intensiteit van onze operaties sinds 2016 met meer dan 30% gereduceerd.6
   In al onze faciliteiten zijn energiemonitorsystemen (EMS) en LED verlichting geïnstalleerd, waarmee we de energie-efficiëntie van onze werklocaties hebben verbeterd. Zo heeft de proef met een EMS in de fabriek van Tianjin bijgedragen aan 8,5% reductie in het elektriciteitsverbruik (2017 - 2018).

  • Meer gebruikmaken van hernieuwbare energie
   Meer dan 50% van de elektriciteit die wordt gebruikt in de mengfabrieken van Shell Lubricants is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. We zijn van plan om dit aandeel te vergroten door de uitbreiding van de zonne-energie-installaties op de overige Shell-locaties. In totaal genereren deze zonnepanelen jaarlijks meer dan 7500 MWh aan elektriciteit, wat ongeveer 4500 ton uitstoot van broeikasgassen op CO2e-basis per jaar scheelt.

  • De CO2e-uitstoot in onze toeleveringsketen verminderen
   Shell heeft tegenwoordig vrachtwagens die op vloeibaar aardgas rijden, die een lagere CO2e-impact hebben dan conventionele vrachtwagens. Bovendien hebben we de transportroutes geoptimaliseerd en intermodale routes geïntroduceerd, waardoor circa 4000 ton CO2 per jaar minder wordt uitgestoten.
 • Uitstoot balanceren doordat we:

  • De CO2e-uitstoot van de levenscyclus van onze producten compenseren
   De levenscyclus van onze smeermiddelen omvat grondstofwinning, transport, productie, distributie, gebruik en afvoeren van afgewerkte product.

  • Gebruikmaken van extern geverifieerde en hoogwaardige Nature-Based CO2-credits
   Eén CO2-credit staat voor het voorkomen of verwijderen van broeikasgassen gelijk aan één ton CO2e.

  • Natuurlijke ecosystemen beschermen en herstellen
   Shell Lubricants steunt internationaal erkende CO2-compensatieprojecten zoals het Katingan Mentaya Project in Indonesië en het Qinghai Afforestation Project in China. Zij onttrekken op natuurlijke wijze CO2 aan de atmosfeer, verbeteren de biodiversiteit, beschermen bedreigde diersoorten en ondersteunen lokale gemeenschappen.

2. Klanten helpen in hun duurzaamheidsbehoeften te voorzien

Dit doel wordt bereikt door producten van hoge kwaliteit en baanbrekende technologie aan te bieden waarmee:

 • Wrijving en slijtage worden verminderd
 • De levensduur van motoren en machines wordt verlengd
 • De brandstofbesparing, olieverversingsintervallen en energie-efficiëntie worden vergroot
 • De behoefte aan grondstoffen, de hoeveelheid afval en de uitstoot worden gereduceerd.

Smeermiddelen met lage viscositeit kunnen het brandstofverbruik met 3%7 verlagen en de energie-efficiëntie van industriële toepassingen met 4% verhogen8, terwijl veel van onze industriële smeermiddelen aanmerkelijke voordelen voor het olieverversingsinterval opleveren, zoals een lagere onderhoudsbehoefte en minder vervanging van onderdelen. Shell Mysella S7 N, onze nieuwste motorolie op basis van aardgas, heeft bijvoorbeeld het gemiddelde industriële verversingsinterval voor gasmotoroliën meer dan verdubbeld.

Op weg naar een CO2-arme toekomst draagt de combinatie van deze twee doelen bij aan de beschikbaarheid van meer en schonere energieoplossingen voor onze klanten. Dit gaat om duurzaamheid zonder compromis: Shell Lubricants zorgt dat onze smeermiddelen op hun best blijven presteren, terwijl ze tegelijkertijd minder uitstoten, minder afval genereren en efficiënter omgaan met grondstoffen

JURIDISCHE DISCLAIMERS:

VOLLEDIGE WETTELIJKE OPENBAARMAKING OVER CO₂-NEUTRALITEIT

1 Een ‘CO₂-neutrale’ oplossing betekent dat Shell een transactie aangaat waarbij een hoeveelheid CO₂-equivalent, die overeenkomt met de hoeveelheid CO₂e die gepaard gaat met de grondstofwinning, het transport, de productie, de distributie, het verbruik en de afvalverwerking van de olieproducten, is vermeden door middel van bescherming van natuurlijke ecosystemen of is onttrokken aan de atmosfeer middels een natuurlijk proces CO₂e (CO₂-equivalent) verwijst naast CO₂ (koolstofdioxide) ook naar andere broeikasgassen als CH₄ (methaan) en N₂O (distikstofmonoxide), omgerekend naar CO₂.

2 Kline & Co [https://www.shell.com/business-customers/lubricants-for-business/news-and-media-releases/2019/shell-retains-leadership-of-global-lubricants-market-for-thirteen-consecutive-year.html]

3 CO₂e (CO₂-equivalent) verwijst naast CO₂ (koolstofdioxide) ook naar andere broeikasgassen als CH₄ (methaan) en N₂O (distikstofmonoxide), omgerekend naar CO₂.

4 De CO₂e-uitstoot gedurende de levenscyclus van dit product is gecompenseerd met geverifieerde Nature-Based CO₂-credits.

5 Meer dan 80% plasticreductie met versterkt karton ten opzichte van 5 afzonderlijke 4L-flessen Shell Helix.

6 Interne analyse van Shell.

7 Gebaseerd op de resultaten van ACEA M111-brandstofverbruikstest, vergeleken met de referentieolie.

8 Shell Tellus S4 VE kan tot 4,4% van de energie per uur helpen besparen in a spuitgietmachine (test van Shell en externe partij).