1) Op welke smeermiddelen van Shell heeft deze aankondiging betrekking?

Deze aankondiging heeft betrekking op de volgende hoogwaardige synthetische smeermiddelen:

  • Shell Helix Ultra 0W in Europa, Azië-Pacific (inclusief China) en het Midden-Oosten; Shell Helix Ultra 5W in China
  • Pennzoil Platinum 0W-, Pennzoil Platinum High Mileage 0W- en Pennzoil Ultra Platinum 0W-producten in de Verenigde Staten en Canada
  • Shell Rimula: R5/R6/Ultra/K-producten in Egypte, India, Indonesië en Korea
  • Shell Rotella: T5/T6 in de Verenigde Staten en Canada
  • B2B (industriële smeermiddelen): een breed scala van premium B2B-producten, waaronder smeeroliën en vetten voor de windsector, de ecoproducten onder de naam Shell Naturelle en uiteenlopende andere hoogwaardige producten voor industriële toepassingen.

2) Shell claimt dat het 700.000 ton aan CO2e-uitstoot per jaar gaat compenseren in de hele levenscyclus van het product. Hoe heeft Shell dat getal berekend?

Shell berekent de CO2e-uitstoot in verband met CO2-neutrale smeermiddelen voor alle stadia van de levenscyclus van het product, een aanpak die wel ‘cradle-to-grave’ wordt genoemd. Dat is inclusief winning van grondstoffen (zoals ruwe olie en additieven), productie, verpakking, transport, verbruik en afvalverwerking. Emissies van CO2, CH4, N2O worden gezamenlijk aangeduid als ‘CO2-equivalent’ oftewel CO2e-uitstoot. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens internationale normen en het onderliggende model is, evenals de bijbehorende processen, beoordeeld door een onafhankelijke externe toetsingsinstantie. De compensatie van 700.000 ton is gebaseerd op de berekende CO2-intensiteit per product en de omzet die we verwachten te behalen in de komende 12 maanden.

3) Shell claimt dat de compensatie van 700.000 ton CO2e-uitstoot per jaar hetzelfde effect heeft als wanneer zo'n 340.000 auto's een jaar lang van de weg worden gehaald. Hoe heeft Shell dat getal berekend?

Deze vergelijking dient alleen ter illustratie om aan onze klanten te laten zien wat de impact is van CO2-neutrale smeermiddelen. In dit specifieke geval hebben we de CO2e-intensiteit berekend van een middelgrote dieselauto met de gemiddelde kilometrage in de EU (11.879 km). De werkelijke uitstoot in het verkeer is afhankelijk van parameters zoals het type en de leeftijd van de auto, de rijstijl, de belading, stads- of snelwegen, en zal daarom per toepassing verschillen. Daarom mogen deze cijfers niet worden beschouwd als representatief voor een specifiek geval of specifieke activiteit. De vergelijkingen zijn gebaseerd op de directe uitstoot van CO2, CH4 en N2O vanuit de voertuigen. Emissies door brandstofproductie en -distributie zijn hierin niet meegenomen (levenscyclusemissies). Brandstofemissiefactoren zijn afkomstig van UK DEFRA (2019), rijafstanden van Google Maps (2020) en de gereden afstanden in de VS en de EU zijn afkomstig van US DOT (2018) en EU ODYSSEE-MURE (2017).

4) In welke landen gaat Shell deze CO2-neutrale smeermiddelen op de markt brengen?

Shell lanceert deze CO2-neutrale smeermiddelen op alle Europese markten en in het VK, Rusland, de VS, Canada, China, Zuid-Korea, India, Indonesië en Egypte. Maar daar blijft het niet bij, want Shell is van plan het CO2-neutrale assortiment over de hele wereld uit te rollen.

5) Wat kost het compenseren en berekent Shell die kosten door aan de klant?

Shell berekent de gegenereerde hoeveelheid CO2e-uitstoot en koopt CO2-credits om deze uitstoot te compenseren. Deze kosten zijn voor rekening van Shell, afhankelijk van het prijsbeleid in verschillende markten. Neem voor actuele prijsinformatie contact op met een lokale Shell-vertegenwoordiger.

6) Wat zijn de Nature-Based Solutions?

Nature-Based Solutions (ook wel natuurlijke klimaatoplossingen genoemd) omvatten alle activiteiten voor de bescherming of herontwikkeling van natuurlijke ecosystemen, zoals bossen, weidegebieden en wetlands, met het oog op verlaging van de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer. Hiertoe behoren ook het vermijden en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, en het bevorderen van de opslag van CO2 in zogeheten ‘carbon sinks’. Elk van deze maatregelen leidt tot het biologisch afvangen en opslaan van CO2, gewoonlijk door middel van fotosynthese.

Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot het op de markt brengen, verhandelen en verkopen van CO2-credits. Ze helpen ook bijvoorbeeld bodemerosie te verminderen, leefgebieden van dieren te beschermen en producten te maken als hout voor de bouw en biobrandstoffen.

7) Wat zijn CO2-credits?

Een CO2-credit staat voor het voorkomen of verwijderen van broeikasgassen gelijk aan 1 ton CO2. Deze credits worden door overheden en bedrijven onderling verhandeld. Om de kwaliteit en integriteit van de CO2-credits te waarborgen, bestaat er een robuust programma van externe normen, toetsingsprocessen en registers.

8) Hoe verifieert Shell de op de natuur gebaseerde oplossingen waarbij het wereldwijd betrokken is?

We hebben een eigen controleproces ontwikkeld om erop toe te zien dat de projecten waarin we investeren een hoge mate van kwaliteit en integriteit bezitten:

  • We selecteren alleen projecten die zijn gecertificeerd volgens geloofwaardige, hoogwaardige en onafhankelijke normen voor CO2-credits.
  • We selecteren projecten die bredere voordelen voor milieu en maatschappij opleveren.
  • We zorgen er actief voor dat projectontwikkelaars passende normen voor gezondheid, veiligheid en sociale verantwoordelijkheid hanteren.
  • Onze interne review- en managementprocessen voor screening van Nature Based Solutions-projecten staan onder controle van een onafhankelijke derde partij.

1 Interne analyse van Shell