Highway, rural skyline, and forestry

De mogelijkheden van afvalverwerking en recycling

Creëer waarde met verwerking en hergebruik van afval afkomstig van uw industriële processen.

Zodra een materiaal of eindproduct het beoogde gebruik heeft gediend en is omgezet in (of teruggewonnen uit) afval dat voor verwijdering is bestemd, wordt het beschouwd als ‘post-consumer’ product. Veel industriële bedrijven recyclen hun materialen, maar hebben geen zicht op de voordelen die dit biedt. Geregenereerde olie is een voorbeeld van afval dat kan worden gerecycled uit een industriële omgeving en op andere plaatsen kan gebruikt worden.

Smeermiddelen van gerecyclede olie

De mogelijkheden van gerecyclede olie

Olierecycling is ecologisch en economisch zinvol. Nieuwe technologie houdt in dat de basisolie van een smeermiddel - het deel van het smeermiddel dat tijdens gebruik niet afbreekt - opnieuw kan worden geraffineerd door water, verontreinigingen en additieven te verwijderen.

Geregenereerde olie en opnieuw geraffineerde olie zijn twee verschillende dingen.

  • Opnieuw geraffineerde olie is olie die kan worden hergebruikt als zuivere basisolie om smeermiddelen te maken.
  • Geregenereerde olie kan echter onbehandeld worden ingenomen en voor andere doeleinden worden hergebruikt.

Geregenereerde olie kan worden omgezet in:

  • Industriële branderolie (waarbij de gebruikte olie wordt ontwaterd, gefilterd en gezuiverd voor gebruik in industriële branders)
  • Bekistingsolie om producten uit hun mal te helpen halen (bijv. geperste metalen producten, beton)
  • Hydraulische olie
  • Producten op basis van bitumen
  • Een additief in vervaardigde producten
  • Andere producten of weer geraffineerd tot nieuwe smeerolie

Recycling ter ondersteuning van bedrijven

De staal- en aluminiumbranche onderscheiden zich als industrieën die met succes hun productieprocessen hebben ontwikkeld om grote hoeveelheden gerecyclede post-consumer-materialen te verwerken. Aluminium blikjes kunnen een hoog percentage gerecycled materiaal bevatten en veel met staal gemaakte producten bevatten minstens een kwart hergebruikt en gerecycled staal. De waarde van staal en aluminium voor de industrie garandeert consequent dat ze waardevolle componenten zijn van programma's voor hergebruik van producten.

Andere bedrijven, waaronder Shell, gebruiken plastic afval door het weer om te zetten in de chemicaliën waaruit het is gemaakt. Sterker nog, het is de doel van Shell om in 2025 in onze chemische fabrieken een miljoen ton plastic afval te hergebruiken.1 De techniek, bekend als pyrolyse, wordt beschouwd als een doorbraak voor moeilijk te recyclen plastic en verschillende bedrijven hopen deze oplossing op te schalen naar industriële en winstgevende hoeveelheden.

 

1 https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2021/zes-vragen-over-shell-en-plastic.html

Shell heeft de ambitie om richting 2025 wereldwijd jaarlijks 1 miljoen ton plastic afval te gebruiken als grondstof voor de eigen chemie-installaties.

Gerelateerde inhoud

Gaat duurzaamheid altijd ten koste van uw bedrijfsresultaten?

Hoe kunnen bedrijven bedrijfsprestaties en verlaging van de CO2-uitstoot in evenwicht brengen?

Producten en diensten ter ondersteuning van bedrijfsduurzaamheid

Ontdek meer over de producten en diensten van Shell Lubricant Solutions waarmee u duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie kunt integreren.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

Antwoorden op enkele veelgestelde vragen over smeermiddelen en duurzaamheid.

Meer informatie over duurzaamheid bij Shell

Wat duurzaamheid inhoudt bij Shell

Lees meer over wat duurzaamheid betekent bij Shell: onze maatschappij op een verantwoorde manier meer en schonere energieoplossingen bieden.

Nature-Based Solutions

Ontdek hoe Shell in de natuur investeert als onderdeel van haar ambitie om een bedrijf te worden met netto nul uitstoot.