Lightweighting packaging and optimizing deliveries

Afval effectief beheren

Werken aan de bedrijfscasus voor afvalmanagement.

medewerker die afval beheert

Afval is in de industrie niet te voorkomen. Voor afvalbeheer zijn zorgvuldige planning, investeringen en voortdurend op de hoogte blijven van huidige en toekomstige wetten vereist. Het is daarom niet verwonderlijk dat volledig afvalbeheer een van de meest gewilde duurzaamheidsopplossingen voor bedrijven is.

Verpakkingsafval

Bedrijven gebruiken verschillende methoden om verpakkingsafval te verminderen, zoals het herontwerpen van bestaande verpakkingen en ervoor zorgen dat nieuwe ontwerpen milieuvriendelijk zijn.

  • ‘Lightweighting’ is een veelgebruikte strategie. Dit omvat het verminderen van de grootte en het gewicht van de verpakking om het totale gewicht van een transportzending te verminderen, waardoor de ecologische voetafdruk wordt verkleind. Uit onderzoek is gebleken dat een vermindering van het verpakkingsgewicht met 10% resulteert in een afname van de transportbrandstof met 2% tot 8,4%.
  • Efficiënt gebruik van de laadruimte is een andere benadering. Dit is het proces waarbij het ruimtegebruik wordt geoptimaliseerd door meer producten in dezelfde hoeveelheid ruimte te transporteren. De auto-industrie is toonaangevend in het ontwerpen van verpakkingen om de dichtheid van producten in containers te vergroten. Een grotere dichtheid van onderdelen vertaalt zich in de behoefte aan minder containers, minder zendingen en uiteindelijk lagere transportkosten.

Denken in levenscycli

Bij ‘denken in levenscycli’ wordt rekening gehouden met de impact op het milieu die een product tijdens zijn levensduur heeft. Door rekening te houden met de end-to-end-levenscyclus van een product, willen bedrijven de algehele impact op het milieu verminderen. Dit kan echter bepaalde afwegingen met zich meebrengen, waardoor de impact in verschillende stadia wordt verminderd. Om bijvoorbeeld een product te produceren dat aan het einde van zijn levensduur kan worden gerecycled, is misschien een energie-intensiever productieproces nodig om het te maken.

Voldoen aan wettelijke vereisten

Over de hele wereld leggen bestuursorganen de vereisten voor afvalbeheer in wetten vast. Afgewerkte olie is een bijzonder ingewikkeld gebied voor de industrie. Verschillende soorten oliën hebben hun eigen verwijderingsspecificatie en veel bedrijven weten niet hoe ze effectief met meerdere oliën moeten omgaan. Het overbruggen van deze kloof is van cruciaal belang, omdat het op onjuiste wijze afdanken van afgewerkte olie kan leiden tot vervuiling en schade aan het bodemoppervlak.1

1 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6720566/

Afvalbeheer is een van de meest gewilde duurzaamheidsoplossingen voor bedrijven.

Gerelateerde inhoud

Gaat duurzaamheid altijd ten koste van uw bedrijfsresultaten?

Hoe kunnen bedrijven bedrijfsprestaties en verlaging van de CO2-uitstoot in evenwicht brengen?

Producten en diensten ter ondersteuning van bedrijfsduurzaamheid

Ontdek meer over de producten en diensten van Shell Lubricant Solutions waarmee u duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie kunt integreren.

Veelgestelde vragen over duurzaamheid

Antwoorden op enkele veelgestelde vragen over smeermiddelen en duurzaamheid.

Meer informatie over duurzaamheid bij Shell

Wat duurzaamheid inhoudt bij Shell

Lees meer over wat duurzaamheid betekent bij Shell: onze maatschappij op een verantwoorde manier meer en schonere energieoplossingen bieden.

Nature-Based Solutions

Ontdek hoe Shell in de natuur investeert als onderdeel van haar ambitie om een bedrijf te worden met netto nul uitstoot.