Boslandschap

Vijf feitenover de duurzaamheid en smeermiddelen

Ontdek hoe Shell Lubricant Solutions u kunnen helpen de duurzaamheid van uw bedrijfsactiviteiten te verbeteren.

Boslandschap

1. Vooruitgang op het gebied van smeermiddelen kan CO₂-uitstoot verminderen en bedrijfskostenbesparen1

Uit onderzoek is gebleken dat de brandstofbesparing door het gebruiken van efficiënte motoroliën gelijk staat aan een gemiddelde besparing per voertuig van tussen de €37 - €67 per jaar voor auto's en €720 - €1282 per jaar voor zware vrachtwagens.

2. Biologisch afbreekbare oliën zijn over het algemeen minder brandbaar en minder schadelijk voor planten en dieren

Biologisch afbreekbare smeermiddelen (zoals synthetische of plantaardige oliën) zijn veel milieuvriendelijker en minder giftig voor planten en dieren. Er wordt een groter aantal biologisch afbreekbare smeermiddelen ontwikkeld voor verschillende toepassingen, zoals hydraulische vloeistoffen, met een grotere biologische afbreekbaarheid en minder toxiciteit, die kunnen gebruikt worden in ecologisch kwetsbare gebieden.2

3. Zonder de juiste verwijderingsprocedures komt 50% van alle wereldwijd gebruikte smeermiddelen in het milieu terecht3

De belangrijkste oorzaak van het verlies van smeermiddelen is onbedoeld vrijkomen of morsen, wat resulteert in giftige oliën die bossen, velden en waterwegen verontreinigen4 Bij biologisch afbreekbare smeermiddelen kan elk smeermiddel dat in het milieu vrijkomt, gemakkelijk worden afgebroken in bodem en water.

4. Biologisch afbreekbare smeermiddelen kunnen bedrijven helpen te voldoen aan de verwachtingen van de consument op het gebied van duurzaamheid en milieuvoorschriften

Consumenten zoeken steeds vaker naar bedrijven die hun verantwoordelijkheid nemen voor milieukwesties zoals klimaatverandering. Door biologisch afbreekbare producten te gebruiken , kunnen consumenten zorgeloos een product aanschaffen, wetende dat afval van deze producten biologisch afbreekbaar is en de planeet niet schaadt. Er zijn ook milieuvoorschriften die bedrijven verantwoordelijk houden voor milieuschade aan natuurlijke habitats, beschermde soorten, land en water.5

5. De productie van biologisch afbreekbare kunststoffen kost vaak de helft minder energie dan niet-afbreekbare kunststoffen

Bioplastics zijn gemaakt van natuurlijke stoffen zoals maïszetmeel, wat betekent dat ze energie kunnen besparen tijdens het productieproces. De productie van natuurlijke polymeren vereist 65% minder energie dan een vergelijkbaar polymeer vervaardigd uit petroleum.6

1 https://atiel.org/images/downloads/pdfs/Ricardo-Lubricants_contribution_to_fuel_economy_final.pdf

2 http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/18206/1/196132_169%20Morledge%20Pre%20Publisher.pdf

3 Mbohwa, C., Madanhire, I. (2016). Mitigating Environmental Impact of Petroleum Lubricants

4 https://pureadvantage.org/news/2017/05/23/biodegradable-lubricants/

5 https://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_guidance/ireland.pdf

6 https://www.conserve-energy-future.com/advantages-disadvantages-uses-biodegradable-plastics.php

Duurzaamheid en smeermiddelen


Duurzaamheid en smeermiddelen


Een duurzame toekomst voor uw bedrijf veiligstellen.

Ontdek onze Sustainability Hub

Gerelateerde inhoud

Gaat duurzaamheid altijd ten koste van uw bedrijfsresultaten?

Hoe kunnen bedrijven bedrijfsprestaties en verlaging van de CO2-uitstoot in evenwicht brengen?

Producten en diensten ter ondersteuning van bedrijfsduurzaamheid

Ontdek meer over de producten en diensten van Shell Lubricant Solutions waarmee u duurzaamheid in uw bedrijfsstrategie kunt integreren.

Meer informatie over duurzaamheid bij Shell

Wat duurzaamheid inhoudt bij Shell

Lees meer over wat duurzaamheid betekent bij Shell: onze maatschappij op een verantwoorde manier meer en schonere energieoplossingen bieden.

Nature-Based Solutions

Ontdek hoe Shell in de natuur investeert als onderdeel van haar ambitie om een bedrijf te worden met netto nul uitstoot.