Vroegtijdige detectie van mogelijke storingen, afgestemd op uw apparatuur.

  • Opsporing van machineslijtage
  • Oliedegradatie en -oxidatie
  • Oliezuiverheid
  • Verontreiniging door water of een ander smeermiddel
  • Behoud van olieviscositeit

 

Shell worker consulting an industry worker on site

Olie-analyse

Selecteer uw apparatuur en leer welke inzichten Shell Lube Analyst u kan bieden.

Off Highway

In de bouw en mijnbouw is het essentieel om uw activiteiten efficiënt te laten verlopen. Bij het werk in een natte of stoffige omgeving kan het ontbreken van een goede service voor het bewaken van de olieconditie leiden tot een kortere levensduur van machines, veel storingen en projectvertraging.


On Highway

Kleine details kunnen een groot verschil maken bij de bescherming van uw investering in voertuigen. Zonder de juiste service voor het bewaken van de olieconditie haalt u misschien vaker dan nodig uw voertuigen van de weg om olie te verversen en hebt u last van onverwachte stilstandtijd, wat uw totale kosten per kilometer verhoogt.

Maakindustrie

Plan uw onderhoud, zodat u uw doelen bereikt en uw klanten tevreden houdt. Zonder de juiste service voor het bewaken van de olieconditie wordt u misschien geconfronteerd met teveel geplande en ongeplande stilstand, wat leidt tot achterstanden in productie en boetes van opdrachtgevers.

Energie

Wanneer u huizen en bedrijven van stroom voorziet, kunt u zich geen stroomuitval veroorloven. Zonder een goede service voor het bewaken van de olieconditie kan apparatuur zonder waarschuwing uitvallen en bent u niet in staat uw beloften aan uw klanten waar te maken, met ernstige financiële consequenties tot gevolg.