Decarbonising Road Freight: Getting into Gear

Lees Shells rapport ‘Decarbonising Road Freight: Getting into gear’, over de mogelijkheden voor de sector om de milieu-impact van voertuigemissies te verminderen.

Download het rapport

Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead

Ontdek Shells rapport ‘Decarbonising Road Freight: Shell’s Route Ahead’, waarin de maatregelen worden voorgesteld om de uitstoot van het wegvervoer te helpen verminderen.

Download het rapport
Vrachtwagen stapt in ferry

Waarom moet de koolstofuitstoot naar beneden?

Overal ter wereld leggen bedrijven en overheden doelstellingen vast conform het klimaatverdrag van Parijs.

Meer dan 120 landen hebben toegezegd om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer tegen 2050 te stoppen.

Het vrachtvervoer over de weg is goed voor ongeveer 9 % van de wereldwijde CO2-uitstoot, meer dan de scheepvaart en de luchtvaart samen. Om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet de absolute uitstoot van het wegvervoer tegen 2050 met bijna 60 % dalen ten opzichte van het referentieniveau van 2018, ondanks een verwachte verdubbeling van het vrachtvolume in dezelfde periode. Het wegvervoer is echter essentieel voor de wereldeconomie en het dagelijkse leven. Wereldwijd zijn er ongeveer 217 miljoen transportvoertuigen, variërend van lichte bestelwagens tot middelgrote en zware vrachtwagens, touringcars en bussen. De uitdaging is enorm: naarmate de wereldeconomie na COVID-19 aantrekt, zal ook de koolstofuitstoot van het wegvervoer weer toenemen.

Er zijn verschillende obstakels voor het verlagen van de koolstofuitstoot: onvoldoende stimulansen van overheidswege, een gebrek aan infrastructuur, de beperkte vraag van de expediteurs ... Ondanks die obstakels is er echter hoop. De sector staat namelijk op een kantelpunt. De toenemende vraag, de snellere invoer van nieuwe regelgeving en de technologische evolutie hebben voor een nieuw momentum gezorgd.

De weg van de technologische oplossingen lijkt duidelijk ingeslagen. De meeste technologieën om het wegvervoer koolstofvrij te maken, bestaan al en veel vrachtwagenfabrikanten zijn volop bezig met de ontwikkeling van FCEV’s (elektrische voertuigen met brandstofcel) en BEV’s (elektrische voertuigen met batterij). De sector heeft een stappenplan opgesteld om koolstofarm te worden, waarbij tegen het einde van de jaren 2020 op grote schaal uitstootarme en uitstootvrije vrachtwagens kunnen worden uitgerold.

Shell heeft een waaier aan initiatieven geïdentificeerd om het wegvervoer voorbij de plannings- en ontwerpfase van de omschakeling te loodsen. Dat oplossingen bestaan enerzijds uit onmiddellijke maatregelen door meer gebruik te maken van bestaande technologieën, zoals BEV’s voor lichtere voertuigen en kortere afstanden in de steden. Op langere termijn omvatten de initiatieven ook waterstof als brandstof voor zwaardere vrachtwagens die langere afstanden afleggen met grotere ladingen. Essentiële elementen hierbij zijn een gerichtere regelgeving, een toename van de productie en betere infrastructuur om de groei te ondersteunen, maar ook een doorgedreven samenwerking.

De uitdaging is enorm, maar het is tegelijk een opportuniteit om de energiemix van het wegvervoer te herdefiniëren.

Het wagenpark van de toekomst

De recentste rapporten, nieuwsberichten en inzichten voor het wegvervoer, heet van de naald.

Op naar een optimaal vlootbeheer

Een situationeel overzicht van de wereldwijde wegtransportmarkten en inzichten van experts over de beschikbare oplossingen om vlootbeheerders te helpen hun operationele efficiëntie en strategieën voor uitstootvermindering te verbeteren.