Voor de 30ste verjaardag van de Shell Eco-marathon Europe wordt België door de studenten in drie categorieën vertegenwoordigd afhankelijk van het aandrijvingstype (elektrische batterij, benzine of ethanol) en het type voertuig Prototype of UrbanConcept). Na 4, 6 of zelfs 10 maanden werk presenteren ze hun gloednieuwe voertuig of de verbeterde versie van vorig jaar, die minder energieverslindend is:

  • ECAM.be (Brussel): “Ons voertuig zal nog krachtiger en beter zijn dan vorig jaar. Met Julie, onze pilote, hopen we meer dan 830 km/l te halen in de benzinecategorie.”
  • Thomas More De Nayer (Mechelen): 2 teams
    • TMUC1: “Onze uitdaging is om met onze wagen (UrbanConcept) 150km/kWh te bereiken dankzij elektrische batterijen. Dit onze eerste deelneming”
    • TM Eco car: “Onze Prototype beschikt over een lichte carbonromp en een eigen motormanagementsysteem. We wachten vol spanning af!”
  • Ecomotion (Luik): “Dit jaar pakken we uit met een motor die draait op het principe van de Miller-cyclus, een primeur onder de Belgische teams!”
  • Umonster Team (Bergen): “In 2014 eindigden we 3de in de benzinecategorie. Op onze 10de deelname hopen we het nog beter te doen met een volledig nieuwe motor!”
  • ULg Eco Team (Luik): “Onze ‘Electra’ is bijzonder aerodynamisch dankzij haar druppelvorm. We hopen dat ze ons dit jaar ver brengt.” 

In Rotterdam zullen de Belgen het opnemen tegen 230 teams uit alle hoeken van Europa en daarbuiten. Als iedereen met een sportieve houding deelneemt om zo ver mogelijk te geraken, zal het vast een leerrijke ervaring worden voor zowel de studenten als hun leerkrachten. Zij zullen, na een maandenlange voorbereiding en het delen van kennis over de verschillende technologieën en energiebronnen, tot een mooi resultaat komen in de wedstrijd. 

Marc Decorte, Voorzitter, Afgevaardigd Bestuurder, van Belgian Shell lichtte toe: “De 30ste verjaardag van de Shell Eco-marathon Europe laat ons toe jong en Belgisch talent naar voren te schuiven. Vorig jaar sneuvelden maar liefst drie records door onze Belgische studenten. Ik ben dus zeer benieuwd naar de vooruitgang die ze dit jaar zullen boeken.” 

Voor meer informatie over de wedstrijd, bezoek Ecomarathon of volg ons op Facebook en Twitter.

Mediacontacten:

Om zich in schrijven voor de mediadag die plaatsvindt op vrijdag 22 mei, om foto’s of video’s te

verkrijgen van het evenement of om meer te weten over de Shell Eco-marathon Europe, contacteer:

Edelman Brussel
Eline Van Roey
Tel: +32 (0)2 548 02 72
E-mail: eline.vanroey@edelman.com

Belgian Shell
Karen Hofkens
Tel: +32 (0)2 508 96 80
E-mail: karen.hofkens@shell.com

Over Shell Eco-Marathon

Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest uitdagende studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid. Jaarlijks wordt deze gehouden in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De Europese editie verwelkomt ieder jaar 3.000 talentvolle jongeren van middelbare scholen, universiteiten en instellingen voor technisch en wetenschappelijk onderwijs uit meer dan 30 Europese landen. Met Shell Eco-marathon daagt Shell hen uit zo zuinig mogelijk te rijden in een zelfgemaakt voertuig. De winnaar is het team dat dankzij hun creatieve design en technische kennis het verst rijdt op het equivalent van 1 kWh of 1 liter brandstof. Shell Eco-marathon brengt huidige en toekomstige leiders en mensen bijeen, die gepassioneerd zijn over het vinden van duurzame oplossingen voor het wereldenergieprobleem. Door samen te werken met studenten en partners over de hele wereld onderstreept Shell met Shell Eco-marathon haar toewijding de wereld te helpen om op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de toenemende energiebehoeften. Shell Eco-marathon wordt uitgezonden door haar global mediapartner

Eurosport en wordt ondersteund door HP, leverancier van IT materiaal en diensten, Michelin, leverancier van speciaal ontworpen banden, Linde Groep, leverancier van waterstof, technische partner Southwest Research Institute en ANWB, leverancier van technici en track marshalls. Shell Eco-marathon is een wereldwijd initiatief met naast Europa, ook edities in Noord- en Zuid Amerika (9-12 april in Detroit, Verenigde Staten) en Azië (26 – 29 maart in Manila, Filipijnen). 

Over Royal Dutch Shell Plc

Royal Dutch Shell plc is gevestigd in Engeland en Wales, heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en is genoteerd op de aandelenbeurzen van Londen, Amsterdam en New York. Shell-maatschappijen zijn actief in ruim 100 landen en regio’s met activiteiten als opsporing en winning van olie en gas; productie en verkoop van vloeibaar gas en vloeistoffen uit gas en gas naar vloeistoffen; verwerking, verkoop en transport van olieproducten en chemicaliën en projecten voor hernieuwbare energie. Meer informatie is te vinden op: www.shell.com

Waarschuwing

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen "Shell", "Shell Groep" en "Royal Dutch Shell" soms gemakshalve gebruikt waar wordt gerefereerd aan Royal Dutch Shell plc en dochterondernemingen in het algemeen. Op dezelfde manier worden termen als "wij", "ons" en "onze" soms gebruikt om te refereren aan dochterondernemingen in het algemeen of degenen die werkzaam zijn voor die dochterondernemingen. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt wanneer vermelding van de naam van desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. "Dochtermaatschappijen", "Shell-dochterondernemingen" of "Shellmaatschappijen" verwijzen, indien gebruikt in dit document, naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht, of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent zonder er echter overwegende zeggenschap te hebben, worden als "geassocieerde deelnemingen" of "partners" aangemerkt. Verder onderscheidt Shell "entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap". In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap ook aangemerkt als "volgens de equity-methode opgenomen investeringen". De term "Shell-belang" wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen. Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die steunen op de huidige verwachtingen en aannames van het management. Zij zijn onderhevig aan bekende en nietbekende risico's en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico's, en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als "bedoelen", "beogen", "doelen", "doelstellingen", "gepland", "kunnen", "menen", "plannen", "rekenen met", "risico's", "schatten", "ten doel stellen", "verwachten", "voorspellen", "vooruitzicht", "waarschijnlijk", "zouden kunnen", "zouden moeten", "zullen" en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit document tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico's en fysieke risico's; (h) risico's in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico's in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico's, waaronder de risico's van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze aankondiging opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer mag niet overmatig steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst, worden genoemd in Shell's "20-F for the year ended 31 December 2013" (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). De lezer dient ook deze factoren in acht te nemen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 11 mei 2015. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen, noch Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico's kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd, of die daarvan worden afgeleid.