De Hogeschool van de provincie Luik (Haute Ecole de la province de Liège) heeft met een afstand van 1.258 km met 1 liter ethanol de 2de plaats in de categorie Prototype/Alternatieve energiebronnen behaald. Dat is bijna 300 kilometer meer dan vorig jaar. Twee andere teams hebben eveneens hun persoonlijke records verbeterd: Eco Team ULg (UrbanConcepty/Elektrische batterijen) kon121 km/KWu afleggen (99 km in 2013) en het Umonster Team (UrbanConcept/Benzine) is 4de geëindigd in hun categorie met 204 km/l (vs 189 km in 2014).

Alle Belgische teams komen met een glimlach terug en zullen deze unieke ervaring niet snel vergeten :

  • ECAM.be (Brussel – Prototype/Benzine): ‘Ondanks problemen met de remmen zijn we erin geslaagd om een mooi resultaat neer te leggen. Het was een ongelooflijke ervaring’.
  • Thomas More De Nayer (Mechelen): 2 teams
    • TMUC1 (UrbanConcept/Elektronische batterijen): ‘Er waren enkele gebreken aan de elektronica maar we zijn trots op onze auto. Deze is gerealiseerd in 3 maanden: 2 maanden hebben we ontworpen en in 1 maand hebben we deze effectief gerealiseerd. We zijn heel tevreden dat hij door de technische inspectie is gekomen!’
    • TM Eco car (Prototype/Benzine): ‘Met de competitie ging het helaas wat minder. Maar we waren zeker de sfeermakers rond de marathon en op de camping. We voelen ons zeker de winnaars van de vele randanimaties. Helaas valt het resultaat wat tegen gezien het werk dat we er in hebben gestoken’.
  • EcoMotion (Luik – Prototype/Ethanol): ‘Onze motor liep voor het eerst volgens het principe van de Miller Cycle. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en wij zijn zeer tevreden met ons nieuw persoonlijk record (1.258km/l vs 961 in 2014) en natuurlijk onze 2de plaats in de categorie Alternatieve energiebronnen !’.
  • Umonster Team (Bergen – UrbanConcept/Benzine): ‘Onze nieuwe motor liet ons toe om het beter te doen dan vorig jaar (204 km/l vs 189 in 2014) en om op de 4de plaats te eindigen in onze categorie. Wij zijn er erg blij mee ! We kijken al uit naar 2016 met ons nieuw voertuig waaraan we al werken’.
  • ULg Eco Team (Luik – UrbanConcept/Elektrische batterijen): ‘Vorig jaar hebben we een nieuw voertuig voorgesteld, maar helaas zonder resultaat. Wij zijn dus fier op de afgelegde 121 km/KWh dit jaar en om 5de te eindigen in onze categorie’. 
Team School Stad Categorie Energiebron Resultaat
ECAM.be ECAM Brussel Prototype Benzine 412 km/l
EcoMOTION Haute Ecole de la Province de Liège Seraing Prototype Alternatieve energie (ethanol) 1.258 km/l
Thomas More Eco Drive Team Thomas More De Nayer Mechelen Prototype Benzine N/A*
Thomas More Eco Drive Team Thomas More De Nayer Mechelen UrbanConcept Elektrische batterij N/A*
Umonster Team Université de Mons Bergen UrbanConcept Benzine 204 km/l
ULg Eco Team Université de Liège Luik UrbanConcept Elektrische batterij 121 km/KWu

* Door enkele technische problemen met hun voertuig en ondanks een positieve technische controle, hebben de studenten van Thomas More geen resultaten kunnen behalen.

Opmerkelijke Europese resultaten en een debuut voor Londen

In 1985 kon het winnende team de afstand tussen Rotterdam en Londen overbruggen met 1 liter brandstof. Dertig jaar later kan het team Microjoule La Joliverie reizen van Rotterdam naar Moskou met diezelfde hoeveelheid brandstof. Hun prototype, rijdend op CNG (gecomprimeerd aardgas), heeft een afstand van 2.551 km/l afgelegd, goed voor een eerste plaats. Drie andere Europese records werden neergezet.

De Shell Eco-Marathon Europe zal opnieuw doorgaan in 2016, voor de eerste maal in London.

Voor meer informatie over de wedstrijd en de resultaten van dit jaar, bezoek www.shell.com/ecomarathon of volg ons op Facebook en Twitter.

Mediacontacten:

Edelman Brussel

Nicolas Boulart
Tel: +32 (0)2 227 53 08
E-mail: nicolas.boulart@edelman.com

Belgian Shell

Karen Hofkens
Tel: +32 (0)2 508 96 80
E-mail: karen.hofkens@shell.com

Over Shell Eco-Marathon

Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest uitdagende studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid. Jaarlijks wordt deze gehouden in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De Europese editie verwelkomt ieder jaar 3.000 talentvolle jongeren van middelbare scholen, universiteiten en instellingen voor technisch en wetenschappelijk onderwijs uit meer dan 30 Europese landen. Met Shell Eco-marathon daagt Shell hen uit zo zuinig mogelijk te rijden in een zelfgemaakt voertuig. De winnaar is het team dat dankzij hun creatieve design en technische kennis het verst rijdt op het equivalent van 1 kWh of 1 liter brandstof.

Shell Eco-marathon brengt huidige en toekomstige leiders en mensen bijeen, die gepassioneerd zijn over het vinden van duurzame oplossingen voor het wereldenergieprobleem. Door samen te werken met studenten en partners over de hele wereld onderstreept Shell met Shell Eco-marathon haar toewijding de wereld te helpen om op een verantwoorde manier tegemoet te komen aan de toenemende energiebehoeften. Shell Eco-marathon wordt uitgezonden door haar global mediapartner Eurosport en wordt ondersteund door HP, leverancier van IT materiaal en diensten, Michelin, leverancier van speciaal ontworpen banden, Linde Groep, leverancier van waterstof, technische partner Southwest Research Institute en ANWB, leverancier van technici en track marshalls.

Shell Eco-marathon is een wereldwijd initiatief met naast Europa, ook edities in Noord- en Zuid Amerika (9-12 april in Detroit, Verenigde Staten) en Azië (26 – 29 maart in Manila, Filipijnen).

Over Royal Dutch Shell Plc

Royal Dutch Shell plc is gevestigd in Engeland en Wales, heeft haar hoofdkantoor in Den Haag en is genoteerd op de aandelenbeurzen van Londen, Amsterdam en New York. Shell-maatschappijen zijn actief in ruim 100 landen en regio’s met activiteiten als opsporing en winning van olie en gas; productie en verkoop van vloeibaar gas en vloeistoffen uit gas en gas naar vloeistoffen; verwerking, verkoop en transport van olieproducten en chemicaliën en projecten voor hernieuwbare energie. Meer informatie is te vinden op: www.shell.com.

Waarschuwing

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit document worden de benamingen "Shell", "Shell Groep" en "Royal Dutch Shell" soms gemakshalve gebruikt waar wordt gerefereerd aan Royal Dutch Shell plc en dochterondernemingen in het algemeen. Op dezelfde manier worden termen als "wij", "ons" en "onze" soms gebruikt om te refereren aan dochterondernemingen in het algemeen of degenen die werkzaam zijn voor die dochterondernemingen. Deze uitdrukkingen worden ook gebruikt wanneer vermelding van de naam van desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. "Dochtermaatschappijen", "Shell-dochterondernemingen" of "Shellmaatschappijen" verwijzen, indien gebruikt in dit document, naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht, of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent zonder er echter overwegende zeggenschap te hebben, worden als "geassocieerde deelnemingen" of "partners" aangemerkt. Verder onderscheidt Shell "entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap". In dit document worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap ook aangemerkt als "volgens de equity-methode opgenomen investeringen". De term "Shell-belang" wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect (bijvoorbeeld via ons belang van 23% in Woodside Petroleum Ltd.) in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen. Dit document bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die steunen op de huidige verwachtingen en aannames van het management. Zij zijn onderhevig aan bekende en nietbekende risico's en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico's, en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als "bedoelen", "beogen", "doelen", "doelstellingen", "gepland", "kunnen", "menen", "plannen", "rekenen met", "risico's", "schatten", "ten doel stellen", "verwachten", "voorspellen", "vooruitzicht", "waarschijnlijk", "zouden kunnen", "zouden moeten", "zullen" en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit document tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico's en fysieke risico's; (h) risico's in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico's in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico's, waaronder de risico's van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in deze aankondiging opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer mag niet overmatig steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst, worden genoemd in Shell's "20-F for the year ended 31 December 2013" (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). De lezer dient ook deze factoren in acht te nemen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit document, 11 mei 2015. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen, noch Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico's kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit document opgenomen op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd, of die daarvan worden afgeleid.