De Belgische teams voor de Shell Eco-Marathon bestaan uit studenten van universiteiten en hogescholen uit Brussel, Kortrijk, Luik, Antwerpen, Bergen en Seraing die hun krachten hebben gebundeld.

Deze 8 teams tussen de 18 en 23 jaar nemen deel aan de Shell Eco-marathon Europe die van 30 juni tot 3 juli plaatsvindt in Londen, in het Queen Elizabeth Olympic Park. Hun doelstelling? Het voertuig zo ver mogelijk laten rijden met 1 liter brandstof of het equivalent van 1 kWh.

Vorig jaar zetten de Belgische teams uitstekende resultaten neer, met een tweede plaats en drie persoonlijke records. Dit jaar zullen de Belgische studenten vertegenwoordigd zijn in 3 categorieën, al naargelang de energiebron (elektrische batterijen, benzine of ethanol) en het type voertuig (Prototype of Urban Concept). Na maanden van intense voorbereidingen stellen ze een nieuw voertuig of een verbeterde versie van het voertuig van vorig jaar voor. Onze 8 Belgische teams zijn dus meer dan ooit gemotiveerd om deze mooie prestaties over enkele weken nog te verbeteren.

ULg Eco Team (Luik): “Bij deze vierde deelname op rij zullen we proberen om ons record van 120 kilometer met 1 kWh te verbeteren, zonder brokken te maken!”

EcoMOTION (Luik): “Na ruim negen maanden intensief sleutelen zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen. We doen nu de laatste tests, sinds de oefenritten in Le Mans, ook georganiseerd door Shell om klaar te zijn voor het grote werk in Londen!” NEWS RELEASE

Thomas More Eco Drive Team (Mechelen): “Van bij het begin doen we alles zelf, als vrienden onder elkaar. Ons doel is de wedstrijd uit te rijden en zelfs bij de 10 eersten te eindigen.”

UMONSTER TEAM (Bergen): “De energieprestaties van ons voertuig verbeteren om het record van onze universiteit scherper te stellen, dat is de doelstelling van ons team.”

ECAM.be (Brussel): “We willen al onze subsystemen beproeven en al onze tests valideren om op die manier een solide vertrekbasis te hebben voor ons volgende platform in carbon fiber. Dit is onze laatste deelname met een aluminium chassis en we hopen een goede plaats bij de eerste 30% te behalen.”

ULBECO (Brussel): “De Shell Eco-Marathon is een belangrijke internationale competitie tussen universiteiten. Er zijn er zo maar weinig in de wereld en wij hebben het enorme geluk om voor de eerste keer te kunnen deelnemen. Wij hopen met onze elektrische aandrijving een schitterend rondje rond de piste te doen.”

Vives Eco Team (Kortrijk): “ Nadat we ons Urban Concept model van A tot Z ontwikkeld hebben, hopen we dat ons voertuig klaar zal zijn voor de start in Londen. ”

The Dynamo Team (Luik): “we zijn zeer trots om voor de eerste keer aan de Shell Eco-Marathon deel te nemen.”

Ruim 200 studententeams uit 29 landen uit heel Europa verleggen momenteel de limieten inzake innovatie. Ze leggen momenteel de laatste hand aan hun bijzonder efficiënte voertuigen. Iedereen bereidt zich zo goed mogelijk voor voor de grote dag. Uiteraard is de sportieve doelstelling om een zo groot mogelijke afstand af te leggen, maar daarnaast is valt ook de enorme pedagogische uitdaging voor deze studenten niet te onderschatten. Zij zullen immers de kracht van een uitstekende teamgeest kunnen ontdekken, kennis uitwisselen over technologie en uiteenlopende energiezuinige krachtbronnen voor de automobielsector... een mooie afronding na maanden voorbereiding.

Deze zomer vormt de “Shell Eco-Marathon” een onderdeel van ”Make the Future London”, een vierdaags festival rond innovatie met schitterende en de meest revolutionaire ideeën voor het aanpakken van de energie-uitdagingen van de toekomst.

Voor meer informatie over “Make the Future London”.

Informatie:

Neem voor meer informatie, beelden en interviews contact op met:

Karen Hofkens: +32 2 508 96 80 – karen.hofkens@shell.com
Renaud Dechamps: +32 2 227 53 08 – renaud.dechamps@edelman.com

Voor De Redactie:

Make the Future London is een ideeën- en innovatiefestival ter ondersteuning van briljante ideeën rond energie. Het biedt een platform dat specifiek gewijd is aan innovatie, aan samenwerking en reflecties over de mondiale energie-uitdagingen.

Dit vierdaagse event vindt plaats in het Queen Elizabeth Olympic Park, van 30 juni tot 3 juli 2016.

Shell Eco-marathon De Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest vernieuwende en uitdagende studentenwedstrijden en vindt elk jaar plaats in Europa, Amerika en Azië. De wedstrijd brengt de huidige en toekomstige leiders en een geboeid publiek samen rond onderwerpen die verband houden met energie en mobiliteit. De Shell Eco-marathon moedigt het debat rond duurzame oplossingen en de mondiale energetische uitdagingen aan.

Make the Future London heeft zes interactieve zones, waaronder:

Future Energie

Ontdek de geschiedenis van de energie om te begrijpen hoe deze aanwezig is in ons leven van elke dag. Ga na hoeveel energie je kunt produceren en maak hiervoor een virtuele reis naar het centrum van de aarde en ontdek de steden en energiesystemen van de toekomst.

Mobility

Bewonder de auto’s van de toekomst door briljante studenten uit de hele wereld. Ontdek hoe ze op het circuit in het Queen Elizabeth Olympic Park de strijd met elkaar aangaan.

City Life

Maak kennis met enkele van de meest creatieve ideeën die de werking van onze steden zullen veranderen. Maak op het voetbalterrein goals die energie opwekken en proef de barbecue waarvoor aanmaakmateriaal op basis van koffiedik werd gebruikt.

Make

Een gezinsvriendelijke en gastvrije zone waar men nieuwe technologieën in de praktijk kan proberen. Maak een intelligent apparaat als “connected object”, creëer je eigen racewagen op zeewater en voeg zelf nog een aantal briljante ideeën toe aan de toch al grote Londense brainstormsessie.

Ideas Incubator

Kom en ontmoet de startups en meest briljante jonge Britse ondernemers. Laat je inspireren door hun ideeën die de wereld zouden kunnen veranderen en verneem alles over de projecten die deze volgende generatie van nieuwe denkers aanmoedigen en inspireren.

Het Podium

Ga er even bij zitten en geniet van het festival en het circuit rondom je. Het is de beste plaats om vedetten te spotten en te observeren!

Definities en Disclaimer

resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers. Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen

waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 22 juni 2016. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov