Speciaal voor het commercieel wegtransport zijn er verschillende innovaties doorgevoerd om het gebruikersgemak en het comfort voor chauffeurs te vergroten:

 1. Betere aanrijroute voor vrachtauto’s door verbreding van de rijstroken en duidelijke bewegwijzering.
 2. Gescheiden aanrijroutes voor personenauto’s en vrachtverkeer verbeteren de doorstroming.
 3. Innovatief tanksysteem waarmee de bijtanktijd tot 50% wordt verkort en waarmee met één pasbeweging meerdere tanks, inclusief AdBlue, eenvoudig kunnen worden bijgevuld (gemiddeld van 12-15 naar 6 minuten).
 4. Interactieve schermen bij de brandstofpompen in 13 verschillende talen waarop verkeers- en weerinformatie wordt getoond en relevante promoties worden aangeboden.

Met deze innovaties, waarmee de chauffeur kostbare tijd bespaart, onderstreept Shell haar streven om de tankbeurt zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te maken.

Naast een efficiënte tankbeurt biedt Shell Berchem ook uitgebreide mogelijkheden voor een welverdiende rustpauze. In het vernieuwde Truck Point kunnen chauffeurs terecht voor een verse kop koffie en wordt een ruim assortiment aan maaltijden aangeboden. Daarnaast biedt het geheel vernieuwde winkelgedeelte diverse winkels waaronder de Shell Select Shop en een uitgebreid vers aanbod van Deli2Go. Op de eerste verdieping bevinden zich partners zoals Starbucks, Le Paradis Sucré en McDonalds waar klanten door een nieuw systeem eenvoudig zelf vooraf kunnen bestellen. Doordat er slechts één rij is wordt de wachttijd gemiddeld met 60% verkort. Om de reis weer fris te vervolgen is Shell Berchem voorzien van toiletten en warme douches van 2theLoo.

Het tankstation Berchem ligt aan de E25/A3-snelweg in de richting van Luxemburg. Er zijn verschillende betaalfaciliteiten mogelijk, zoals het gebruik van de euroShell Card. Deze brandstofkaart is geldig in 22.000 Shell-stations en partnersites in 25 Europese landen, waarvan 40 stations in Luxemburg. De euroShell Card kan naast brandstoftransacties ook gebruikt worden voor andere diensten zoals tolheffingen, hulp bij pech onderweg, btw-teruggave, auto- en truckwash, parkeren en aankopen in de Shell-shop. DKV¹- en UTA²-kaarten worden ook geaccepteerd.

1* DKV Euro Service biedt de transportsector cashless diensten aan onderweg op de Europese snel- en verkeerswegen.

2* UTA biedt brandstof- en servicekaarten voor het transport van commerciële goederen en voor passagiersvervoer met een allround en multi-brand aanbod voor heel Europa, naast cashless betalingen voor goederen en diensten die vereist zijn voor voorzieningen onderweg.

Vragen:

Voor meer informatie, afbeeldingen en interviews, contacteer:

István Kapitány, Executive Vice President Shell Retail, vertelt: “Dit is een belangrijke dag voor Shell: ik ben er trots op dat we een tankstation hebben gerealiseerd waar de klant als gast verwelkomt wordt en hoop van harte dat zij hun reis met een glimlach weer vervolgen. Ik kijk met plezier terug op de succesvolle samenwerking met de verschillende partners die met dezelfde toewijding het beste willen bieden aan hun klanten.”

NOOT AAN DE REDACTIES

Shell Berchem, belangrijke feiten over de site:

 • Shell Berchem service station is gelegen in Luxembourg, aan de E25/A3 snelweg richting Luxemburg stad
 • De Berchem site werd gebouwd in 1983 en is altijd een Shell station geweest. In juli 2015 werd Shell een nieuwe concessie van 10 jaar door de Luxemburgse overheid toegekend om het grootste Shell station ter wereld op de Berchem site te bouwen. De renovaties duurden 2,5 maand zodat de site opnieuw kon opengaan midden december 2015.
 • De nieuwe vestiging in Shell Berchem is één van de grootste tankstations ter wereld op vlak van volume.
 • Belangrijke statistieken:
  • 60,000 vierkante meter site
  • 30 keren groter dan de gemiddelde benzinestations in Europa
  • 1.5 keer verkeersdrukte (in vergelijking met een gemiddelde snelwegsite in Europa)
  • 51 brandstofpompen - 27 voor auto’s en 24 voor vrachtwagens

Over Royal Dutch Shell Plc

Royal Dutch Shell plc is als rechtspersoon erkend in Engeland en Wales, heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag (NL) en staat genoteerd op de aandelenbeurzen van Londen, Amsterdam en New York. Shell-ondernemingen zijn actief in meer dan 70 landen en gebieden met bedrijfsactiviteiten zoals opsporing en ontginning van olie en gas; productie en verkoop van vloeibaar aardgas en uit aardgas gemaakte vloeistoffen (GTL); productie, verkoop en transport van olieproducten en chemicaliën; projecten voor hernieuwbare energie. Meer informatie is te vinden op www.shell.com

Over Euroshell Card

euroShell Card biedt bedrijven een veilige en efficiënte manier om brandstof te kopen. Het systeem steunt op 50 jaar ervaring met brandstofkaarten en vormt de kern van Shell’s geïntegreerde oplossingen voor brandstofbeheer en dienstverlening onderweg. Shell’s oplossingen voor brandstofbeheer werden ontworpen om het brandstofverbruik van voertuigen, de tijd voor financiële administratie en de kosten voor voertuigonderhoud te verminderen, en om de bescherming tegen frauduleuze activiteiten te verbeteren. Tot die oplossingen behoort Shell Card Online, een online brandstofkaartbeheersysteem. Shell’s oplossingen voor dienstverlening onderweg omvatten betaling en fiscale recuperatie van wegentol en kosten voor pechverhelping, carwash en parking. Voor meer informatie surft u naar www.shell.be.

Definities En Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 27 oktober 2015. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.