Shell heeft fors geïnvesteerd om zijn 25.000 dagelijkse bezoekers te ontvangen in een moderne accommodatie met veel licht, ruimte en retailcomfort van de bovenste plank. Het indrukwekkende resultaat is reeds van buitenaf zichtbaar. Het dak met brede skylight, in combinatie met de open ruimte op de begane grond, is een verademing voor wie vele uren doorbrengt in de cabine van zijn auto of truck: veel licht, lucht en ruimte in dit gebouw met drie niveaus.

Klantenservice op hoog niveau

Niet alleen de omgeving rond het gebouw werd vernieuwd, Shell verwelkomt ook nieuwe merken om de kwaliteit van elke stop in haar servicestation te verbeteren en klanten een brede dienstenwaaier aan te bieden: van voeding en drank tot een uniek douche- en toiletconcept.

De Shell Select Shop op de begane grond werd ingericht volgens een nieuw concept: een nog betere klantervaring voor haar bezoekers dankzij brede gangpaden en een heldere indicatie van de aangeboden items. Hier is ook de deli2go bakkerij te vinden met verse sandwiches, soep en paninis. Vlak bij de ingang is er de Go coffee corner. Wie graag wil genieten van de buitenlucht, kan terecht op het verwarmd terras met picknickmeubilair.

Op de eerste verdieping is er de nagelnieuwe Starbucks met een eigen verwarmd terras. Verder bevindt zich hier ook een McDonald’s met een pre-ordering systeem. Niet alleen liefhebbers van koffie en fastfood maar ook zoetekauwen komen bij Shell Berchem aan hun trekken dankzij snoepshop Le Paradis Sucré met M&M-snoepjesmuur, Ola-ijsassortiment, wafels, pannenkoeken en een brede waaier aan seizoensgebonden producten.

Op de kelderverdieping vinden de gasten het grootste '2theloo' douche- en toiletconcept van de hele wereld, met speciale faciliteiten voor mensen met een handicap en voor kleuters, peuters en baby's. Voor het visuele aspect werden ambitieuze jonge kunstenaars en fotografen ingeschakeld.

Voor internationale truckchauffeurs is Berchem een vaste pleisterplaats. Shell biedt hen daarom vrije toegang tot de 2theloo douches en toiletten, een gratis koffie en korting op deli2go maaltijden, als ze 400 liter brandstof of meer tanken.

Verdere verbeteringen in de komende maanden

De renovatie van Shell Berchem nam tweeënhalve maand in beslag, en de site ging medio december 2015 weer open. Ongeveer 300 mensen werden ingeschakeld in het renovatieproject, van wie 70% van Luxemburgse bedrijven. De komende maanden wil Shell nog meer aanpassingen aanbrengen op het externe gedeelte van de site, om zowel de gewone reizigers als de truckchauffeurs nog beter te dienen.

Leonardo Menei, directeur Shell Luxembourg, licht toe: “Het verheugt ons dat de gebouwrenovaties tijdig, veilig en netjes voltooid geraakt zijn. De verbeterde site biedt onze klanten een versterkt en gediversifieerd aanbod aan kwaliteitsproducten, zodat elke bezoeker zich in Berchem een bevoorrechte gast voelt. Ik kijk uit naar de verdere ontwikkeling van de renovaties op onze tank- en servicesite, voor een nog betere ervaring voor truckchauffeurs en al wie hier zijn reis even onderbreekt.”

Vragen:

Voor meer informatie, afbeeldingen en interviews, contacteer:

Karen Hofkens : +32 2 508 96 80 – karen.hofkens@shell.com
Nicolas Boulart : +32 2 227 53 05 – nicolas.boulart@edelman.com
Hanne Jacobs : +32 2 548 02 74 – hanne.jacobs@edelman.com

Over Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc is als rechtspersoon erkend in Engeland en Wales, heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag (NL) en staat genoteerd op de aandelenbeurzen van Londen, Amsterdam en New York. Shell-ondernemingen zijn actief in meer dan 70 landen en gebieden met bedrijfsactiviteiten zoals opsporing en ontginning van olie en gas; productie en verkoop van vloeibaar aardgas en uit aardgas gemaakte vloeistoffen (GTL); productie, verkoop en transport van olieproducten en chemicaliën; projecten voor hernieuwbare energie. Meer informatie is te vinden op www.shell.com

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).

“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.

Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 11 januari 2016. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov. Deze publicaties zijn tevens telefonisch verkrijgbaar bij de SEC, via het telefoonnummer 1-800-SEC-0330.