De Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest uitdagende studentenwedstrijden op het gebied van innovatie, techniek en duurzaamheid. Na maandenlange voorbereiding namen de Europese studententeams het tegen elkaar op met wagens die ze zelf ontworpen en gebouwd hebben. De wedstrijd wordt opgedeeld in twee hoofdcategorieën: Urban Concept (voertuigen die enigszins lijken op een normale stadsauto) en Prototype (vrije categorie, vaak met superstroom-lijn).

Ook de Belgische teams deden het uitstekend in Londen. Het EcoMOTION team van de Haute Ecole de la Province de Liège brak een persoonlijk record: met hun prototype op ethanol reden ze maar liefst 1438 km, goed voor een vierde plaats. Het Vives Eco team uit Kortrijk en het Umonster team uit Bergen behaalden respectievelijk een dertiende en achtste plaats in de categorie Urban Concept.

Karen Hofkens van Belgian Shell getuigt: “Ik ben heel fier op onze Belgische teams die een prachtige prestatie hebben neergezet. Van maandenlange voorbereiding tot de laatste technische controles in Londen: ze hebben elk een lange weg afgelegd. De Shell Eco-marathon is een uniek platform, waarbij de teams ook de kans krijgen om contacten te leggen op Europees niveau.

Norman Koch, General Manager van de Shell Eco-marathon vertelt: “De Europese competitie dit jaar was bijzonder uitdagend, want het warme weer in Londen had een invloed op de brandstofefficiëntie van de teams, en de latere regen maakte de omstandigheden dan weer te onveilig om nog door te rijden. Toch ben ik erg blij om over alle teams heen zo’n ongelooflijk hoge prestatiegraad, vastberadenheid, en teamgeest te zien.”

De Shell Eco-marathon is een onderdeel van het driedaagse Make the Future Live evenement. Een gratis festival rond innovatie met de meest revolutionaire energie ideeën waar bezoekers hun eigen energietoekomst kunnen ontdekken en zelf kunnen ervaren hoe de wereld waarin we leven, werken en spelen, verandert. Het Queen Elizabeth Olympic park werd opgesplitst in 3 themazones waar studenten, ondernemers en industrieleiders samen konden brainstormen over hoe de toekomst met minder carbonenergie eruit zou kunnen zien.

Informatie:

Neem voor meer informatie, beelden en interviews contact op met: 

Voor De Redactie:

Make the Future London is een ideeën- en innovatiefestival ter ondersteuning van briljante ideeën rond energie. Het biedt een platform dat specifiek gewijd is aan innovatie, aan samenwerking en reflecties over de mondiale energie-uitdagingen. Dit event vond plaats in het Queen Elizabeth Olympic Park, van 25 tot en met 28 mei 2017.

Make the Future London had drie interactieve zones, waaronder:

Our Future Energy

Een blik in het veranderende energiesysteem van de wereld

On the move

Ontdekking van spannende innovaties in transport

Live, work, play

Nieuwe ideeën en uitvindingen die de manier waarop we leven veranderen

Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest vernieuwende en uitdagende studentenwedstrijden en vindt elk jaar plaats in Europa, Amerika en Azië. De wedstrijd biedt een platform voor studenten waar ze hun zelfgemaakte wagens kunnen testen. De Shell Eco-marathon inspireert jonge mensen om de wetenschappers en ingenieurs van de toekomst te worden. 

Resultaten Shell Eco-marathon

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).
“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.
Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 29 mei 2017. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov