Voor de tweede opeenvolgende keer vindt de Shell Eco-marathon plaats in het Londense Queen Elizabeth Olympic Park tijdens het Make the Future festival van 25 tot 28 mei. Maar liefst 178 teams met studenten uit hogescholen en universiteiten uit 28 Europese landen nemen deel aan de competitie.

Ook België is goed vertegenwoordigd met 6 studententeams die maar wat graag de uitdaging aangaan om met hun innovatieve auto’s zo veel mogelijk kilometers af te leggen met het equivalent van 1 liter brandstof.

Na maandenlange voorbereidingen zullen ze in de Britse hoofdstad alles op alles zetten om nieuwe records inzake energie-efficiëntie te breken met hun zelfgebouwde voertuigen.

Guillaume Humblet van het ESA St-Luc Liège vertelt enthousiast: “Wij gaan dit jaar voluit voor de prijs van het beste design. Ons ontwerp ‘Magnéto’ ziet er super dynamisch én modern uit. Dat we tijdens de bouw ervan bijna 2 weken op de Campus Spa-Francorchamps hebben doorgebracht, betekende voor onze studenten een échte meerwaarde.”

Maxime Collet van de Université de Liège kijkt al uit naar de competitie: “Onze universiteit neemt al voor de 14de keer deel aan de Shell Eco-marathon. Ieder jaar is het voor ons dé gelegenheid bij uitstek om andere studenten te ontmoeten en samen, soms vurige discussies te voeren over mobiliteit, maar vooral ook om onze kennis uit te wisselen!”

Sil Folens van de VIVES Hogeschool te Kortrijk onderstreept de educatieve rol van dit project: “Studenten worden door dit project gestimuleerd om op zoek te gaan naar verschillende manieren om een zo zuinig mogelijke wagen te bouwen. En misschien kunnen ze zo zelfs hun steentje bijdragen aan toekomstige ontwikkelingen, want uiteindelijk kunnen de systemen die tijdens de Shell Eco-marathon getest worden in een later stadium gecommercialiseerd worden.”

Benji Hernandez van de Haute Ecole de la Province de Liège, vorig jaar tweede in de categorie Prototype met alternatieve brandstof, hoopt dat ze ook dit jaar bij de topteams zullen kunnen aansluiten :  “Wij hopen dit jaar ons beste resultaat (1382 km met één liter ethanol) serieus te kunnen verbeteren en misschien opnieuw een podiumplaats te veroveren.”

Olivier Buysen, teamverantwoordelijk van Thomas More Campus De Nayer uit  Sint-Katelijne-Waver licht hun aanpak toe: “Wij hebben een zo licht mogelijke wagen ontwikkeld met een lage rolweerstand en we hopen zo in de categorie Urban Concept een resultaat neer te kunnen zetten waar we allemaal trots op kunnen zijn.”

Het UMONSTER TEAM van de UMons is niet aan hun proefstuk toe. Christophe Wijnen getuigt: “Wij hebben al 11 keer deelgenomen aan de Shell Eco-marathon. In 2016 behaalden we een derde plaats in de categorie “Urban Concept” nadat we 201,6 km reden met een liter benzine. Ons doel voor dit jaar? We zetten alles op alles om met ons ‘Umonster’ meer dan 222km te rijden met 1 liter benzine en zo het absolute record te breken dat onze universiteit behaalde in 2010.”

Norman Koch, General Manager van de Shell Eco-marathon vertelt: “Het is écht fantastisch om te zien hoe studenten van overal in Europa  samen de grenzen van de technologie en design verleggen om zo op zoek te gaan naar dé innovatieve mobiliteitsoplossingen van de toekomst. De sfeer is ieder jaar opnieuw écht ongelofelijk en ik kijk er alweer naar uit om het resultaat van één jaar hard werken te zien rondrijden op het circuit in Londen voor de 33ste Europese Shell Eco-marathon.”

De Shell Eco-marathon is een onderdeel van het driedaagse Make the Future Live evenement. Een gratis festival rond innovatie met de meest revolutionaire energieideeën waar bezoekers hun eigen energietoekomst kunnen ontdekken en zelf kunnen ervaren hoe de wereld verandert waarin we leven, werken en spelen. Het Queen Elizabeth Olympic park zal opgespltist worden in 3 themazones waar studenten, ondernemers en industrieleiders samen kunnen brainstormen over hoe de toekomst met minder carbonenergie eruit zou kunnen zien.

Voor meer informatie over “Make the Future London”.

Informatie:

Neem voor meer informatie, beelden en interviews contact op met: 

Voor De Redactie:

Make the Future London is een ideeën- en innovatiefestival ter ondersteuning van briljante ideeën rond energie. Het biedt een platform dat specifiek gewijd is aan innovatie, aan samenwerking en reflecties over de mondiale energie-uitdagingen. Dit vierdaagse event vindt plaats in het Queen Elizabeth Olympic Park, van 25 tot en met 28 mei 2017.

Shell Eco-marathon is een van ‘s werelds meest vernieuwende en uitdagende studentenwedstrijden en vindt elk jaar plaats in Europa, Amerika en Azië. De wedstrijd biedt een platform voor studenten waar ze hun zelfgemaakte wagens kunnen testen. De Shell Eco-marathon inspireert jonge mensen om de wetenschappers en ingenieurs van de toekomst te worden.  

Make the Future London heeft zes interactieve zones, waaronder:

Future Energie

Ontdek de geschiedenis van de energie om te begrijpen hoe deze aanwezig is in ons dagelijks leven. Ga na hoeveel energie je kunt produceren, maak een virtuele reis naar het centrum van de aarde, of ontdek de energiesystemen van de toekomst.

Mobility

Bewonder de auto’s van de toekomst, ontworpen en gebouwd door briljante studenten uit de hele wereld. Ontdek hoe ze op het circuit in het Queen Elizabeth Olympic Park de strijd met elkaar aangaan.

City Life

Maak kennis met enkele van de meest creatieve ideeën die de werking van onze steden zullen veranderen. Maak op het voetbalterrein goals die energie opwekken en proef de barbecue waarvoor aanmaakmateriaal op basis van koffiedik wordt gebruikt. 

Make

Een gezinsvriendelijke en gastvrije zone waar men nieuwe technologieën in de praktijk kan uitproberen. Maak een intelligent apparaat als “connected object”, creëer je eigen racewagen op zeewater en voeg zelf nog een aantal toffe ideeën toe aan de grootste Londense brainstormsessie.

Ideas Incubator

Kom en ontmoet de startups en meest briljante jonge Britse ondernemers. Laat je inspireren door hun ideeën die de wereld zouden kunnen veranderen en verneem alles over de projecten die deze volgende generatie van nieuwe denkers aanmoedigen en inspireren.

Het Podium

Ga er even bij zitten en geniet van het festival en het circuit rondom je. Het is de beste plaats om vedetten te spotten en te observeren!

Definities en Disclaimer

Reserves: De term “reserves” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, betekent bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”).
“Resources”: De term “resources” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede hoeveelheden olie en gas die nog niet als bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”) gelden. Het gebruik van de term “resources” is in overeenstemming met de definities 2P en 2C van de Society of Petroleum Engineers.
Op autonome basis: De term “op autonome basis” zoals wij die in dit persbericht gebruiken, omvat mede bewezen olie- en gasreserves of bewezen mijnbouwreserves volgens de voorschriften van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (“SEC”), exclusief wijzigingen als gevolg van acquisities, afstotingen en het effect van gemiddelde prijzen over het jaar.

De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt, zijn afzonderlijke entiteiten. In dit persbericht worden de benamingen “Shell”, “Shell Groep” en “Royal Dutch Shell” soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden “wij”, “ons” en “onze” soms gebruikt om dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen “dochterondernemingen”, “Shell-dochterondernemingen” en “Shell-maatschappijen” in dit persbericht verwijzen naar maatschappijen waarin Shell direct of indirect overwegende zeggenschap heeft door de meerderheid van het stemrecht of door het recht om overwegende invloed uit te oefenen. Maatschappijen waarop Shell invloed van betekenis uitoefent maar waarin zij geen overwegende zeggenschap heeft, worden als “geassocieerde deelnemingen” aangemerkt. In dit persbericht worden geassocieerde deelnemingen en entiteiten onder gezamenlijke zeggenschap tevens aangemerkt als volgens de “equity-methode opgenomen investeringen”. De term “Shell-belang” wordt gemakshalve gebruikt ter aanduiding van het eigendomsbelang dat Shell direct of indirect in een project, samenwerkingsverband of onderneming heeft na aftrek van alle door derden gehouden belangen.

Dit persbericht bevat op de toekomst gerichte mededelingen ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Shell en de Shell Groep. Alle mededelingen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als op de toekomst gerichte mededelingen. Op de toekomst gerichte mededelingen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico’s en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze mededelingen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Shell en de Shell Groep aan marktrisico’s en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze op de toekomst gerichte mededelingen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als “bedoelen”, “beogen”, “doelen”, “doelstellingen”, “gepland”, “kunnen”, “menen”, “plannen”, “rekenen met”, “risico’s”, “schatten”, “ten doel stellen”, “verwachten”, “voorspellen”, “vooruitzicht”, “waarschijnlijk”, “zouden kunnen”, “zouden moeten”, “zullen” en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Shell en de Shell Groep en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de op de toekomst gerichte mededelingen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f) verlies van marktaandeel en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico’s en fysieke risico’s; (h) risico’s in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico’s in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en administratiefrechtelijke ontwikkelingen waaronder administratiefrechtelijke maatregelen met betrekking tot klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico’s, waaronder de risico’s van onteigening en heronderhandeling van contractvoorwaarden met regeringsinstanties, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten, en vertragingen in de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke op de toekomst gerichte mededelingen. Additionele factoren die van invloed kunnen zijn op resultaten in de toekomst worden genoemd in het volledige “Annual Report and Form 20-F” for the year ended 31 December, 2013 (beschikbaar in het Engels op www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze factoren zijn een uitdrukkelijke kwalificering van alle op de toekomst gerichte mededelingen en dienen door de lezer in acht te worden genomen. Iedere op de toekomst gerichte mededeling heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, 22 mei 2017. Noch Shell, noch haar dochterondernemingen of de Shell Groep nemen enige verplichting op zich om enige op de toekomst gerichte mededeling publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico’s kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van die welke in de in dit persbericht opgenomen, op de toekomst gerichte mededelingen worden vermeld, geïmpliceerd of die daarvan worden afgeleid.

Shell kan in dit persbericht bepaalde termen hebben gebruikt, zoals “resources”, waarvan het gebruik door Shell in haar bij de SEC gedeponeerde documenten door de SEC streng verboden is. Amerikaanse beleggers worden dringend geadviseerd grondig kennis te nemen van de verslaggeving in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de SEC-website www.sec.gov