Links Marc Decorte, Voorzitter van de raad van bestuur van Belgian Shell NV en Bart De Ridder is CMD Accenture BeLux.
Links Marc Decorte, Voorzitter van de raad van bestuur van Belgian Shell NV en Bart De Ridder is CMD Accenture BeLux.

“Shell onderschrijft de Parijs-doelstellingen en wil de netto CO2-footprint van haar energieproducten halveren tegen 2050. Tegen 2035 streeft Shell naar een reductie van 20 %”, zegt Marc Decorte, Voorzitter van de raad van bestuur van Belgian Shell NV. “We ondernemen wereldwijd talloze initiatieven die hierop inspelen. Denk aan meer biobrandstoffen, meer waterstof, energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie. Elektrische voertuigen komen steeds vaker in het straatbeeld. Om ook deze klanten goed te kunnen bedienen nam Shell in 2017 NewMotion over, één van de grootste aanbieders van elektrische oplaadpunten thuis en op het werk. En met Ionity werken we mee aan een netwerk van snellaadpalen langs de belangrijkste Europese snelwegen.”

Daarnaast werkt Shell aan een Europees netwerk van LNG-stations (LNG is Liquified Natural Gas - vloeibaar gemaakt aardgas). LNG dient ter vervanging van reguliere diesel en is een schonere brandstof voor het aandrijven van zwaar transport zoals vrachtwagens en schepen. Binnenkort opent Shell haar eerste Belgische LNGstation in Herstal. De ambitie om de CO2-uitstoot tegen 2035 met 20 % te verminderen geldt niet alleen voor de eigen activiteiten van Shell, maar ook voor het gebruik van haar producten door eindgebruikers. Shell wil klanten niet alleen helpen zo efficiënt mogelijk brandstof te verbruiken, maar ook alternatieve energiebronnen aanbieden. Bovendien bestaat er nu de mogelijkheid voor de Shell Card-klanten in België om hun CO2-uitstoot te compenseren door te investeren in een CO2-compensatieproject.

Accenture bijt de spits af

De eerste Belgische klant die van deze service gebruikmaakt is Accenture. “We willen onze werknemers meer bewust maken van hun CO2-gebruik en hen helpen hun uitstoot te verminderen”, zegt Bart De Ridder, CMD Accenture BeLux. “Op mobiliteitsvlak focussen we ons zoveel mogelijk op het voorkomen en het reduceren van CO2-uitstoot en aanvullende duurzame initiatieven. Rijden zonder CO2-uitstoot is helaas nog niet mogelijk vandaag de dag en daarom is dit CO2-compensatieplan voor ons een perfecte aanvulling om toch een positieve impact te kunnen maken.” Accenture steunt het CO2-compensatieproject Kasigau Corridor in Kenia. Dit project is door Wildlife Works ontwikkeld en beschermt 200.000 hectare bedreigd bosgebied. Tot nu toe zijn met het project 300 banen gecreëerd, meer dan 50.000 bomen geplant, nieuwe klaslokalen en studiebeurzen voor lokale studenten gefinancierd en is de toegang tot drinkwater van meer dan 25.000 mensen verbeterd. Bedrijven spelen een belangrijke rol in het beperken van de ecologische voetafdruk. “Al onze initiatieven, samen met onze klanten en partners, zullen ons helpen om dit doel te bereiken”, benadrukt Marc Decorte, Voorzitter van de raad van bestuur van Belgian Shell NV.