a man looking at nature through binoculars

Als internationale speler heeft Shell een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een erg belangrijke rol in de mondiale energietransitie. Shell wil niet alleen voorzien in meer en schonere energie om onze behoeften te waarborgen, maar tegelijkertijd de uitstoot van CO2 en fijne deeltjes verminderen.

Tegen 2035 wil Shell haar CO2-uitstoot met 20% terugdringen en dat kan alleen via een succesvolle energietransitie. Deze ambitie geldt niet alleen voor de eigen activiteiten van Shell maar ook voor het gebruik van haar producten door eindgebruikers. “Shell investeert voortdurend in nieuwe technologieën en alternatieve energieën om klanten in staat te stellen hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Niet alleen door klanten te helpen zo efficiënt mogelijk brandstof te verbruiken, maar ook door alternatieve energiebronnen aan te bieden en nu ook door card klanten de gelegenheid te geven om hun CO2-uitstoot te compenseren”, zegt Laurent Charlot, Commercieel Directeur van Belgian Shell.

De dienst is gekoppeld aan de Shell Card en werkt in drie stappen. Als eerste stap krijgen klanten inzicht in hun CO2-emissies. Vervolgens wordt gekeken hoe de uitstoot gereduceerd kan worden, bijvoorbeeld door verandering van rijgedrag. Tot slot wordt de CO2-uitstoot na elke tankbeurt berekend en wordt deze gecompenseerd via een CO2- compensatieproject. De eerste klant die van deze service gebruikmaakt is Accenture. “We willen onze werknemers meer bewust maken van hun CO2-gebruik en hen helpen hun uitstoot te verminderen”, zegt Accenture Mobility Lead Coen Krol. «Op mobiliteitsvlak moedigen we dan ook al diverse duurzame initiatieven aan en het CO2-compensatieplan is hierop een perfecte aanvulling. Door de samenwerking met Shell zijn we ervan overtuigd dat we een positieve impact kunnen hebben op het milieu.”

Accenture steunt het CO2-compensatieproject Kasigau Corridor in Kenia. Dit project is door Wildlife Works ontwikkeld en beschermt 200.000 hectare bedreigd bosgebied. Tot nu toe zijn met het project 300 banen gecreëerd, meer dan 50.000 bomen geplant, nieuwe klaslokalen en studiebeurzen voor lokale studenten gefinancierd en is de toegang tot drinkwater van meer dan 25.000 mensen verbeterd.