“LNG-brandstof is een belangrijke optie voor transportbedrijven”, zegt Laurent Charlot, Commercieel Directeur, Belgian Shell. “Shell streeft ernaar om versterkt uit de energietransitie te komen en LNG zal een steeds belangrijkere rol spelen in de energiemix. We verwachten dat de vraag naar LNG zal groeien en we blijven samenwerken met vrachtwagenconstructeurs, klanten en beleidsmakers om het gebruik van LNG als schoner-brandende en goedkopere transportbrandstof te promoten. Het station in Herstal is een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van ons netwerk van LNG-stations in Europa.”

Met de toenemende vraag naar energie en de groeiende noodzaak om transportemissies te beperken, worden we met de uitdaging geconfronteerd om het transport zowel efficiënter als schoner te maken”, aldus Marie Christine Marghem, federaal minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling.

Shell verwacht dat er zich een mozaïek van brandstoffen en motoren zal ontwikkelen voor het wegtransport en gelooft dat LNG een belangrijke rol zal spelen voor zwaar wegtransport. Wegtransportbedrijven kiezen steeds vaker voor LNG, omdat het zowel vanuit financieel als milieutechnisch oogpunt voordelen biedt vergeleken met conventionele diesel. LNG heeft een schonere verbranding dan diesel en produceert minder zwavel, roetdeeltjes en stikstofoxide. Bovendien draagt het ook bij tot een verminderde geluidsvervuiling en kan het CO2-emissies helpen verlagen.

Shell heeft al 7 LNG-stations in Nederland (Rotterdam, Waalwijk, Amsterdam, Pijnacker, Waddinxveen, Eindhoven en Heerenveen) en is van plan om in de loop van de volgende 12 maanden bijkomende LNG-stations te openen in Europa.

Noot voor redacties

  • Zwaar wegvervoer vertegenwoordigt ongeveer 5 procent van de voertuigen op EU-wegen, maar genereert bijna een kwart van de emissies volgens Bruegel, een denktank in Brussel.
  • Shell verwacht dat LNG een belangrijke rol zal spelen in de toekomstige mix van transportbrandstoffen, zoals ook aangegeven wordt in de EU-richtlijn ‘Clean Power for Transport’. LNG kan gebruikt worden als schoner-brandende brandstof voor zwaar vervoer, de scheepvaartsector en vrachtverkeer per spoor.
  • Shell’s Retail business heeft de ambitie om tegen 2025 20% van haar brandstoffenmarge in Shell stations te genereren uit lage-emissie-energie.
  • Liquefied Natural Gas (LNG) is een schoner-brandende, kleurloze en niet-giftige vloeistof die ontstaat wanneer aardgas gekoeld wordt tot -162ºC. Het koelproces verkleint het volume van het gas 600 keer, waardoor het gemakkelijker en veiliger kan worden opgeslagen en vervoerd.
  • Shell opende zijn eerste LNG-station ter wereld in Calgary, Canada, in 2013.
  • In december 2017 opende RedStar – een joint venture tussen Shell en Shaanxi Yanchang Group Company – een verkoopvestiging voor LNG in Shaan’Xi, in het noordwesten van China. In China rijden meer dan 200.000 zware vrachtwagens en bussen op LNG, daarmee is het land de grootste markt ter wereld voor LNG voor wegvervoer.
  • Het eerste Belgische Shell LNG-station bevindt zich op het volgende adres: Rue de Hermée 201, 4040 Herstal, België.