Alle transportoplossingen op één gezamenlijk platform

"Met de nieuwe app die we begin januari lanceren, krijgen onze klanten rechtstreeks toegang tot alle aangeboden mobiliteitsdiensten via hun smartphone", legt Laurent Charlot, Sales Director van Shell Belux, uit. "Gebruikers kunnen tickets, passen en abonnementen voor het openbaar vervoer aanschaffen, een parkeerplaats betalen, deelfietsen en -auto’s huren of een carpool- of ride-sharingdienst organiseren. Door deze samenwerking verzekert Shell de uitvoering van het mobiliteitsbeleid en versterkt ze haar positie in de ontwikkeling van mobiliteit die voldoet aan de verwachtingen van onze klanten en de politieke ambities: efficiënter, duurzamer en multimodaler."

Shell Mobility Solutions zal beschikbaar zijn voor werknemers met een cafetariaplan, een mobiliteitsbudget van de werkgever, alsook voor zakelijke klanten die hun uitgaven snel en efficiënt willen betalen via deze nieuwe dienst. De applicatie stelt Shell ook in staat om verder te evolueren naar een volledig digitaal aanbod waarbij de fysieke kaart overbodig wordt. Dat zal de ervaring voor gebruikers en managers van de bedrijfsmobiliteit alleen maar aangenamer en efficiënter maken. De administratieve procedures worden gemakkelijker voor de fleetmanagers, aangezien alle uitgaven op één enkele interface worden samengebracht, met inbegrip van de details van alle mobiliteitstransacties. De klant krijgt één enkele factuur voor alle uitgaven in verband met mobiliteitsdiensten, brandstof en elektrisch opladen.

Vooruitziende reactie op overheidsbeleid voor groene en multimodale mobiliteit

Dankzij deze overeenkomst met Olympus Mobility neemt Shell een duidelijk standpunt in m.b.t. het aanbieden van duurzame en multimodale mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de eisen en ambities van zijn zakelijke klanten en de beleidsmakers.

De overheid wil collectieve en vooral multimodale mobiliteit bevorderen. Het is de bedoeling om alle nieuwe bedrijfsvoertuigen tegen 2026 koolstofneutraal te maken. Deze ambities zouden ook kunnen gelden voor bussen van het openbaar vervoer en deelvoertuigen.

"Zo'n project komt niet van de ene op de andere dag tot stand: we zijn al bijna 18 maanden in gesprek met de betrokkenen, waaronder Olympus Mobility. We zijn erg trots dat we Shell Mobility Solutions vanaf januari 2021 kunnen lanceren", voegt Laurent Charlot eraan toe. "Dit akkoord past perfect in onze ambitie om de energietransitie te ondersteunen, net zoals onze talrijke investeringen in elektrische voertuigen en vloeibaar aardgas (LNG), een nog schonere brandstof dan diesel die de uitstoot van broeikasgassen vermindert. Door op verantwoorde wijze energie te leveren en innovatieve mobiliteitsoplossingen te blijven ontwikkelen, helpt Shell de wereld op weg naar een toekomst waarin ons energieverbruik een minimale impact heeft op de planeet."