Bij Shell richten we ons op de toekomst door onze CO2-voetafdruk te verminderen. We leggen ons toe op het ontwikkelen van koolstofarme alternatieven voor de producten die wij bieden.

Zonder smeermiddelen komt de wereld tot stilstand. Met de stijgende wereldvraag naar mobiliteit, stijgt ook de vraag naar smeermiddelen.1 Tegelijkertijd moeten wij een evenwicht vinden tussen de stijgende vraag naar en de impact van smeermiddelen op het milieu.

Als Shell Lubricants, zijn we ons bewust dat onze klanten en consumenten steeds meer behoefte aan duurzame producten hebben. Automobilisten en autofabrikanten verwachten koolstofarme alternatieven om in hun huidige en toekomstige duurzaamheidsbehoeften te voorzien.2

Shell is de grootste leverancier van smeermiddelen ter wereld.3 Shell Lubricants legt zich toe op het leveren van producten die de efficiëntie bevorderen van alle technologieën met bewegende metalen delen, wat leidt tot lager brandstofverbruik in personen- en bedrijfswagens.

Dat doen we door ons te richten op twee strategische initiatieven:

  1. CO2e-intensiteit van onze eigen producten verminderen.*
  2. Klanten helpen hun duurzaamheidsdoelen te verwezenlijken

*Gebaseerd op het CO₂-equivalent vermeden met elk liter brandstof dat bespaard wordt door niet te verbranden in de motor. Gebaseerd op de resultaten van ACEA M111-brandstofverbuikstest, vergeleken met de standaard referentie olie. CO₂-equivalent verwijst naast CO₂ (koolstofdioxide) ook naar andere broeikasgassen als CH₄ (methaan) en N₂O (distifstokmonoxide), omgerekend naar CO₂.

CO₂e-INTENSITEIT VAN ONZE PRODUCTEN VERMINDEREN

Truck die naar de bergen rijdt.

Vermijden

Wij verminderen de uitstoot door de efficiëntie van ons productieproces en ons productontwerp te optimaliseren. Circulariteit is de kern van onze bedrijfsactiviteiten. Wij onderzoeken mogelijkgheden om minder en duurzamer, zoals recyclebaar of hernierbuwaar, verpakkingsmaterial te gebruiken. Daarmee willen we de levencyclus van grondstoffen verlengen en de CO2e-intensiteit van onze producten verminderen.

Windturbine, windpark in groen veld met onverharde weg

Verminderen

Wij vermijden de uitstoot doordat wij energie-efficiëntie van onze installaties verbeteren en gebruikmaken van hernieuwbare energie.

Een auto rijdend op een snelweg bij een meer.

Hoe compenseren wij de resterende emissies?

Maatregelen die emissies vermijden en verminderen vormen op de lange termijn de meest effectieve manier om emissies aan te paken. Tot dergelijke oplossingen op grote schaal beschikbaar zijn, dragen CO2-compensatieprogramma's bij aan een klimaatneutrale toekomst. Shell biedt een wereldwijde portfolio van CO2-neutrale smeermiddelen voor vele toepassingen, waaronder voor personnenauto’s.4

Shell compenseert de gehele CO2-uitsoot gedurende de levenscyclus van premium smeermiddelen - van de inkoop van grondstoffen tot het einde van levensduur van product. Een CO2-credit staat voor het voorkomen of verwijderen van broeikasgassen gelijk aan 1 ton CO2.

Klanten helpen in hun duurzaamheidsbehoeften te voorzien

We helpen klanten om duurzamheidsdoelen te stellen en te bereiken. Onze premium producten en geavanceerde technologie zetten klanten in staat om hun prestaties en bedrijfsprocessen te maximaliseren.

CO2-neutrale Shell Helix motorolie biedt dezelfde geavanceerde technologie, maar met minder uitstoot en een lager brandstofverbruik in elke auto.*

*Gebaseerd op het CO₂-equivalent vermeden met elk liter brandstof dat bespaard wordt door niet te verbranden in de motor. Gebaseerd op de resultaten van ACEA M111-brandstofverbuikstest, vergeleken met de standaard referentie olie. CO₂-equivalent verwijst naast CO₂ (koolstofdioxide) ook naar andere broeikasgassen als CH₄ (methaan) en N₂O (distifstokmonoxide), omgerekend naar CO₂.

Meer informatie en relevante documentatie

De berekeningen van onze CO2-neutraliteit worden uitgevoerd aan de hand van een intern CO2-voetafdrukmodel van Shell. Het model is geëvalueerd door een geaccrediteerde controle-instantie met onafhankelijke, externe deskundigen uit de sector en voldoet aan de internationale norm ISO 14040/44. Het model vormt de basis voor van essentiële parameters en methoden voor het berekenen van CO2-intensiteit op productniveau.

Lees meer over de ambitie van Shell om in in 2050, of eerder, een energiebedrijf te worden met een netto nul uitstoot.

Volledige wettelijke openbaarmaking over CO₂-neutrale smeermiddelen van Shell Lubricants.

BETROUWBAARHEIDSVERKLARINGEN

De bijbehorende processen zijn onafhankelijk beoordeeld door Lloyd's Register, een externe, geaccrediteerde toetsingsinstantie. Dit omvat de volgende processen:

Bovendien heeft een onafhankelijke, geaccrediteerde toetsingsinstantie het model, dat ten grondslag ligt aan de belangrijkste parameters en methodologieën voor berekeningen van de CO2-intensiteit op productniveau, onderworpen aan een kritische beoordeling ten opzichte van de internationale norm ISO 14040/44. Voor deze beoordeling is een panel van onafhankelijke externe experts uit de industrie samengesteld.

Voetnoot:

1 Global Lubricants: Market Analysis and Assessment Report 2019, Kline

2 Customers and consumers are increasingly expecting brands to offer sustainable products and services as a table-stake, with 74% globally citing environmental concerns. Consumers want brands to make it easier for them to make sustainable choices (43%), Project Maximus, Shell Insights + Kantar, Nov 2019

3 Kline & Co

4 In dit document worden de termen 'netto CO₂-voetafdruk' en 'CO₂-neutraal' door elkaar gebruikt en geven aan welke merknaam Shell Lubricants in verschillende regio’s gebruikt. Er is geen verschil in de benadering die Shell hanteert om te verzekeren dat de CO₂e-voetafdruk van deze producten netto op nul uitkomt.

5 Nature-Based Solutions (ook wel natuurlijke klimaatoplossingen genoemd) omvatten alle activiteiten voor de bescherming of herontwikkeling van natuurlijke ecosystemen, zoals bossen, weidegebieden en wetlands, met het oog op verlaging van de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer.

6 Gebaseerd op Sequence VI-brandstofbesparingstest van SAE OW-20.

Shell Helix Ultra 0W-30 is nu CO₂-neutraal*

Shell Helix Ultra 0W-30 is ontworpen voor ultieme motorprestaties en biedt een lager brandstofverbruik en lagere CO2-uitstoot.

* Algemeene voorwarden van toepassing

Ontdek meer