Privacyverklaring - Automobilisten, Loyaliteit van energieklanten, gebruikers van Shell-apps en bezoekers van onze websites

Deze verklaring zet uiteen welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden en wat uw rechten hierbij zijn.

Wat valt er onder deze Privacyverklaring?

Deze Privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruikmaakt van diensten en/of producten koopt van of namens een bedrijf of bedrijven binnen de Shell Groep (“Shell” of “wij”) onverschillig of dit is als:

(i) eindklant, energie- of e-mobility klant;
(ii) een lid van een Shell loyaliteitsprogramma zoals Connected Customer of een equivalent daarvan in uw locatie (‘Shell Loyaliteitsprogramma’);
(iii) een bezoeker van een website van Shell (‘Website’ of ’Shell Website’); en/of
(iv) een gebruiker van de Shell Applicatie of applicaties van Shell (’Shell-app’).

Deze verklaringen zijn ook beschikbaar op de websites van Shell op de verschillende locaties waar we actief zijn, in plaatselijke talen en om op passende wijze de lokale vereisten weer te geven.

Aangepaste kennisgevingen en aanvullende privacyverklaringen kunnen meer informatie bevatten over hoe Shell uw persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een energie- of e-mobility klant bent. In die gevallen zullen dergelijke privacyverklaringen apart aan u worden doorgegeven. Deze Privacyverklaringen kunnen verschillen per land waar we actief zijn, zodat ze de lokale praktijken en toepasselijke wettelijke vereisten weerspiegelen.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens over u worden verwerkt; waarom we uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden; hoelang we uw persoonsgegevens bewaren; hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken en de mogelijkheden die u voor uw persoonsgegevens hebt en waar u meer informatie kunt krijgen.

Als persoonsgegevens van kinderen worden verzameld, vereist dit toestemming van de ouder of wettelijke voogd.

Speciale kennisgeving - voor kinderen jonger dan 13 jaar. Het verwerken van persoonsgegevens van kinderen

Uitgezonderd gevallen waarin Shell speciaal voor kinderen educatieve evenementen organiseert, heeft Shell niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 13 jaar. Als je jonger dan 13 jaar bent (of een andere leeftijd hebt die in aanmerking komt voor een lokale wettelijke vereiste zoals doorgegeven op de website van Shell op uw locatie), zend ons dan niet je persoonsgegevens, bijvoorbeeld je naam, woonadres en e-mailadres. Als je toch met Shell contact wilt opnemen op een manier waardoor je genoodzaakt bent je persoonsgegevens te versturen (zoals voor educatieve of innovatieve evenementen), vraag dan je ouder of voogd om dit namens jou te doen.

Dit gedeelte beschrijft uit welke bronnen we je persoonsgegevens verzamelen.

Welke persoonsgegevens worden over u verwerkt? Verzamelen van gegevens

We verzamelen informatie, waaronder persoonsgegevens over u als een klant van Shell, een gebruiker van Shell-apps en/of als bezoeker van een Shell Website of een door Shell beheerde socialmedia-pagina (‘socialmedia-pagina’). Deze informatie kan bestaan uit:

 • IInformatie die u ons verstrekt - bij het aanmaken van een Shell-accountprofiel vragen wij naam, e-mailadres en geslacht (zodat wij ons correct tot u kunnen richten, maar u hoeft ons deze informatie niet te verstrekken), uw contactvoorkeuren en informatie die nodig is om veiligheidsvragen te kunnen beantwoorden. Als u besluit om lid te worden van een loyaliteitsprogramma van Shell, een gebruiker van Shell‑apps, Shell Drive services of onze mobiele betalingen, kunnen we u vragen om meer persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van de diensten en/of authenticatie, zoals het voertuigtype, chauffeursprofiel, geboortedatum (indien verzameld), communicatievoorkeuren en mobiele nummer;
 • Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van diensten van Shell - we verzamelen ook informatie over hoe en waar u diensten en producten van Shell gebruikt of koopt. Deze informatie omvat het volgende: informatie over het elektronische apparaat, IP-adressen, loggegevens, browsertype en voorkeuren, informatie over de locatie, online identificatiemiddelen om ‘cookies’ en vergelijkbare technologieën mogelijk te maken. Uw aankoopgeschiedenis omvat gegevens over (i) specifieke producten die u koopt, (ii) het totaalbedrag van uw aankopen per transactie, (iii) waar en wanneer u de aankopen doet en (iv) uw betaalwijze, ook betaalwijzen die in de Shell-apps zijn opgenomen (zoals de mogelijkheid van mobiele betaling);
 • Als u lid bent van een loyaliteitsprogramma van Shell - we zullen informatie verzamelen over uw deelname aan deze loyaliteitsprogramma’s; hierbij gaat het om gegevens over (i) het type geschenk dat u hebt uitgekozen en een beschrijving daarvan, (ii) de geschenken die u hebt uitgekozen, (iii) het aantal punten dat u hebt ingewisseld, (iv) de frequentie en het tijdstip van het inwisselen van uw punten en (v) de wijze van levering van uw geschenk (indien van toepassing). Als u gebruiker bent van Shell Drive, zullen we uw geregistreerde ritten verzamelen, waaronder de gegevens van uw voertuigcoördinaten, snelheid en optrekken, afgezet tegen die van andere gebruikers (als u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van deze informatie, waaronder uw locatie);
 • Informatie verzameld via externe bronnen - om ervoor te zorgen dat we de meest actuele informatie over u hebben om u te voorzien van betere producten en steeds beter op maat toegesneden diensten, zullen we de informatie die we over u hebben combineren met aanvullende informatie die openbaar is of verkregen wordt via geautoriseerde derden (zoals Experian of Acxiom). Dit omvat informatie over uw winkelgewoontes en soortgelijke producten of diensten die u zou kunnen gebruiken, zoals het aantal auto’s in uw huishouden of de autotypes waarin u geïnteresseerd bent; of
 • Informatie verzameld via social media pagina’s - Als u met ons communiceert via een socialmedia-pagina van Shell (bijvoorbeeld als u commentaar geeft op een geplaatst bericht, dit deelt of erop reageert, media uploadt, een persoonlijk bericht verstuurt of zich inschrijft voor de ontvangst van een socialmedia-pagina van Shell), kunnen we uw persoonsgegevens ontvangen, zoals uw gebruikersnaam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht. De gegevens die we van social media ontvangen, gebruiken we in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Shell visie op de klant

Om ervoor te zorgen dat u een onberispelijke ervaring hebt met de Shell Groep, en afhankelijk van de betrekking die u met Shell hebt, combineren we informatie uit de bronnen die hierboven zijn vermeld om een persoonlijk profiel van u te creëren. Hierdoor kunt u gemakkelijker in interactie treden met verschillende Shell-bedrijven en kunnen wij de meest actuele informatie over u hebben zodat we betere diensten en producten ontwikkelen en u aanbiedingen kunnen doen die zijn toegespitst op uw interesses.

Maar let erop dat u kunt controleren hoe Shell deze informatie gebruikt. U kunt ervoor kiezen dat uw persoonsgegevens niet op deze manier gecombineerd worden - Raadpleeg het gedeelte hieronder

We verwerken uw persoonsgegevens alleen als we daarvoor over een rechtsgrond beschikken.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die onder deze Privacyverklaring vallen worden alleen verwerkt:

 • met uw uitdrukkelijke toestemming;
 • als dit nodig is om een transactie met u af te sluiten (zoals betaalinformatie);
 • indien noodzakelijk ten behoeve van de wettelijke belangen van het desbetreffende Shell bedrijf/bedrijven, behalve waar dergelijke belangen worden opgeheven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van een persoon of personen; of
 • als dit nodig voor Shell is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. Dit is niet van invloed op de geldigheid van de verwerking tot aan het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.

Welke gevolgen heeft het niet verstrekken van uw persoonsgegevens?

Als u besluit bovengenoemde informatie niet aan ons te verstrekken om gebruik te maken van een Shell-app of voor deelname aan het loyaliteitsprogramma van Shell, heeft dit alleen tot gevolg dat u de Shell-app niet optimaal kunt gebruiken en/of niet volledig aan het loyaliteitsprogramma van Shell kunt deelnemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Belgian Shell S.A., Cantersteen 47, Brussel, 1000, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, samen met haar dochterondernemingen van de Shell-bedrijvengroep.

De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om onze producten en diensten aan u te leveren;
 • beheer van relaties en marketing, zoals het onderhouden en bevorderen van contact met u;
 • accountmanagement, waaronder account-verificatie (d.w.z. ervoor zorgen dat alleen u of iemand die u hebt geautoriseerd toegang tot uw account en informatie kan hebben);
 • klantenservice en ontwikkeling van onze producten en diensten;
 • prestaties en analyse van marktonderzoek en marketingstrategieën;
 • acties en wedstrijden voor klanten van Shell, waaronder het aanbieden van digitale prijzen ter erkenning van u als gewaardeerde klant; of
 • opsporen of voorkomen van fraude als u een mobiele betaalfunctie gebruikt om Shell-producten te kopen (indien verkrijgbaar op uw markt);

of voor een secundair doel dat daar nauw mee samenhangt, zoals:

 • het opslaan, verwijderen of anonimiseren van uw persoonsgegevens;
 • audits, onderzoeken, oplossingen voor geschillen of ten behoeve van verzekeringen, procesvoering of het verdedigen van vorderingen;
 • statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek; of
 • naleving van wetten en/of regelgeving.

Communicatie en marketing - uw keuzes

Als u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van communicatieberichten van Shell (of als u eerder goederen en/of diensten van ons hebt gekocht en indien toegestaan door de lokale wetgeving), kunt u aanbiedingen ontvangen die op uw voorkeuren zijn afgestemd gebaseerd op de informatie die over u is verzameld uit de bronnen die hierboven zijn beschreven om u betere producten en steeds beter op u afgestemde diensten te kunnen leveren.

Wij mogen u alleen zonder uw voorafgaande toestemming service-updates en berichten sturen indien deze updates en/of berichten noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de betreffende Shell-apps of diensten.

Via verschillende kanalen kunt u relevante aanbiedingen en berichten ontvangen. Uw aanmeldingsvoorkeuren kunt u op elk gewenst moment via de instellingen van uw persoonlijke profiel wijzigen. Ook kunt u de afmeldingsfunctie voor de verschillende digitale kanalen gebruiken.

Transactiebeveiliging en het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude

Wanneer u gebruikmaakt van een mobiele betaalapplicatie om producten van Shell te kopen (indien beschikbaar in uw markt), wordt u soms gevraagd aanvullende persoonsgegevens te verstrekken om de transactie af te ronden. We kunnen de door u geleverde persoonsgegevens gebruiken om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om toe te zien op naleving van de algemene voorwaarden van de applicatie voor mobiele betalingen.

We kunnen sommige gegevens delen met de betreffende serviceprovider voor mobiele betalingen (zoals PayPal), waaronder begrepen maar niet beperkt tot uw IP-adres, apparaat-ID of unieke identifier, loyaliteitskaartnummer voor de doelen die hierboven zijn vermeld en voor het sparen van punten, het type apparaat, en informatie over de geografische locatie, verbinding (bijv. wifi) en het mobiele netwerk.

Uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen.

Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Wij streven ernaar om onze informatie zo accuraat mogelijk te houden. U kunt het volgende aanvragen:

 • toegang tot uw persoonsgegevens;
 • correctie of verwijdering van de persoonsgegevens (alleen als ze niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel, zoals het voltooien van een retail transactie);
 • dat u niet langer marketingcommunicatie ontvangt;
 • dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;
 • dat uw persoonsgegevens niet langer uit verschillende bronnen worden gecombineerd om een persoonlijk profiel te creëren; en/of
 • dat u de persoonsgegevens ontvangt die u aan Shell hebt verstrekt, die dan in een gestructureerde, digitale vorm worden doorgegeven aan een andere partij (als dit technisch mogelijk is).

Ga voor dergelijke verzoeken naar het accountprofiel van Shell of neem contact met ons op [overeenkomstig de contactgegevens in de Privacyverklaring voor uw land, of] voor deze specifieke kwesties op SITI-MLM-Support@shell.com.

Met wie kunt u contact opnemen als u een vraag, een punt van zorg of een klacht hebt over uw persoonsgegevens?

Hebt u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u meer informatie over het indienen van uw vraag of klacht? Neem dan contact met ons op [overeenkomstig de contactgegevens in de Privacyverklaring voor uw land, of] via SITI-MLM-Support@shell.com voor meer informatie of het indienen van een dergelijk verzoek.

U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Shell Groep bij Shell International B.V. Den Haag – handelsregister nr. 27155369 Correspondentie: Postbus 162, 2501 AN Den Haag op privacy-office-SI@shell.com.

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens door Shell, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de belgische gegevensbeschermingsautoriteit met als adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens met als adres Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag. Ga naar gegevensbeschermingsautoriteit.be of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ voor meer informatie.

Wij gebruiken cookies op onze websites om u de best mogelijke gebruikerservaring te kunnen geven.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Shell gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën die tot doel hebben informatie tijdens uw bezoek aan een Website van Shell of het gebruik van een Shell-app te verzamelen en op te slaan. Hierdoor kan Shell uw internetbrowser identificeren en gegevens over uw gebruik van een website van Shell verzamelen: welke pagina's u bekijkt en de duur van uw bezoek. Bij een volgend bezoek aan onze website worden uw gegevens herkend. Op deze manier kunnen we uw gebruikservaring van onze website(s) verbeteren. U kunt uw cookies-voorkeuren controleren en beheren door uw browserinstellingen aan te passen of door de Shell tool voor cookies-voorkeuren te gebruiken. Raadpleeg voor meer informatie het Shell Cookiebeleid op https://www.shell.be/nl_be/cookie-policy.html.

Shell neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uitermate serieus.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben technologische oplossingen geïmplementeerd en beleidsregels opgesteld met het doel uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik. Voor sommige diensten van ons maken we gebruik van versleuteling. Ook passen we authenticatie- en verificatieprocessen toe voor toegang tot diensten van Shell en toetsen, beoordelen en evalueren we regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en worden alleen op basis van een streng gehandhaafd 'need-to-know'-beginsel gedeeld met:

 • Andere ondernemingen in de Shell Groep, waaronder bedrijven buiten uw locatie;
 • Met uw toestemming, geautoriseerde externe bedrijven in samenwerking met Shell, die producten en/of diensten kunnen leveren aan gebruikers van Shell‑apps en loyaliteitsprogramma’s van Shell;
 • Geautoriseerde dienstverleners betrokken bij mobiele betalingen (zoals PayPal, Apple Wallet or Android Pay);
 • Geautoriseerde agenten, licentiehouders, dienstverleners, externe accountants en/of onderaannemers van Shell;
 • Bevoegde openbare instanties, overheidsinstanties, regelgevende, toezichthoudende instanties, opsporingsdiensten of de belastingdienst indien dit nodig is om te voldoen aan een verplichting krachtens wet- of regelgeving waaraan het betreffende Shell-bedrijf of de betreffende Shell-bedrijven moeten voldoen of indien dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving; of
 • Personen aan wie Shell voorstelt haar rechten en/of plichten over te dragen.

Uw persoonsgegevens kunnen, onderhevig aan de passende beveiligingsmaatregelen, buiten uw land worden overgedragen

Overdracht van uw persoonsgegevens naar andere landen

Indien uw persoonsgegevens zijn overgedragen aan bedrijven in de Shell Groep en/of geautoriseerde derden buiten uw land, nemen we organisatorische, contractuele en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en een voldoende mate van bescherming wordt gehandhaafd om uw persoonsgegevens te waarborgen. Onder deze maatregelen vallen de Bindende Bedrijfsregels voor overdrachten binnen de Shell Groep en voor Shell-bedrijven in de Europese Unie, evenals de overdrachtsmechanismen waarvoor de Europese Commissie goedkeuring heeft verleend voor overdrachten aan derden en aanvullende lokale wettelijke vereisten. U kunt een exemplaar van de Bindende Bedrijfsregels van Shell vinden op https://www.shell.be/nl_be/privacy.html of u kunt hiervoor contact opnemen met privacy-office-SI@shell.com.

Interactie met Shell via de social media

Als u interactie met Shell wilt aangaan via de social media op een door Shell beheerde socialmedia-pagina (‘Shell Social Media Pagina’) zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn, zullen uw persoonsgegevens (zoals uw naam, uw profielfoto en het feit dat u geïnteresseerd bent in Shell) zichtbaar zijn voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina, afhankelijk van uw privacyinstellingen op het betreffende socialmedia-platform, en zullen ook zichtbaar zijn voor Shell. U kunt alle informatie die u deelt op deze sites op ieder gewenst moment wissen via het account van uw socialmedia-platform in kwestie. Shell volgt uw activiteiten niet op de diverse andere socialmedia-sites die u gebruikt. Als u via een messenger service op een socialmedia-platform een bericht aan Shell stuurt, worden deze berichten tot maximaal een maand na ontvangst bewaard. Neem contact op met Shell als u een verzoek wilt indienen wanneer u zelf geen actie kunt ondernemen in verband met een socialmedia-pagina van Shell - zie het gedeelte hieronder

Daarnaast, en voor zover Shell gezamenlijk met het social media-platform van een socialmedia-pagina van Shell verantwoordelijk is, zal Shell via het socialmedia-platform toegang krijgen tot geaggregeerde gegevens die statistische gegevens en inzichten bieden waarmee u de soorten handelingen kunt begrijpen die u uitvoert op de socialmedia-pagina’s van Shell. Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt op deze socialmedia-platforms, waaronder gerichte advertenties die u mogelijk ontvangt, bekijk uw privacyinstellingen die toegankelijk zijn via de account op uw socialmedia-platform.

Shell zal uw persoonsgegevens slechts gedurende een bepaalde periode bewaren.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door Shell worden verwerkt overeenkomstig deze Privacyverklaring, zullen worden gewist of anoniem gemaakt (zodat u er niet langer mee kunt worden geïdentificeerd);

(1) elke 5 jaar als u klant blijft gedurende deze periode;
(2) zonder onnodig uitstel na uw verzoek om uw Shell accountprofiel te wissen of uw deelname aan een loyaliteitsprogramma van Shell te verbreken; of
(3) na 3 jaar voor alle abonnementsdiensten vanaf onze laatste interactie met u (indien u gedurende 3 jaar geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten).

Persoonsgegevens met betrekking tot financiële transacties (ook die via een Shell-app) worden tot 10 jaar na de transactie bewaard.

In alle gevallen kan informatie (a) langer worden bewaard als er krachtens wet- en regelgeving reden is om dat te doen (de informatie wordt dan verwijderd als deze niet langer nodig is voor de doelstelling van die wet- en regelgeving) of (b) korter worden bewaard als de betreffende persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er geen legitieme zakelijke reden meer is om deze te bewaren.

Deze Privacyverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken met het oog op mogelijke wijzigingen. Deze Privacyverklaring werd in augustus 2021 voor het laatst bijgewerkt.