Dergelijke berichten die pretenderen in naam van bedrijven van de Shell Groep te zijn verstuurd, kunnen verschillende vormen aannemen, maar vragen over het algemeen om de hulp van de ontvanger om grote geldbedragen over te maken in een vreemde valuta of om persoonlijke gegevens te communiceren.

a) Zakelijke voorstellen

Degenen die deze voorstellen initiëren, beweren veelal dat de betreffende bedragen aanspraken zijn met betrekking tot overleden relaties, of geld uit de verkoop van overtollige ruwe olie, of geld dat nog op een zekere slapende rekening stond. Soms wordt ook voorgesteld om (aanzienlijke) waardecontracten toe te kennen aan de ontvangers van deze berichten waarbij deze gevraagd worden om persoonlijke gegevens over te maken, zoals recent nog: Er werd aan bepaalde klanten een Shell Card voor 6 maanden gratis tanken aangeboden. In dit geval werden de verdachte e-mailberichten steeds gericht aan privépersonen via hun privé-e-mailadres (meestal …@hotmail.com). De Shell Groep beschikt in geen geval over deze gegevens.

b) Vervalsing bij aanwerving

Eventuele berichten betreffende vacatures komen van organisaties die zich valselijk voordoen als wervers van bedrijven van de Shell Groep of van personen die beweren dat zij werken voor of gelieerd zijn aan een bedrijf van de Shell Groep.

In deze voorstellen wordt individuen meegedeeld dat hun kwalificaties geschikt bevonden zijn voor werk als een werknemer (in binnen- of buitenland) voor een bedrijf van de Shell Groep en wordt gevraagd om overmaking van grote geldbedragen voor de betaling van werkvergunningen, verzekeringspolissen, etc.

Let op: bedrijven van de Shell Groep (dan wel enige organisaties die ten behoeve van de Shell Groep aanwervingen doen) vragen nooit om geld of betaling van sollicitanten, in geen enkele fase van het aanwervingsproces. Iedereen die erin geslaagd is om direct of indirect een baan aangeboden te krijgen van een bedrijf van Shell Groep wordt altijd gevraagd een formeel aanwervingsproces te doorlopen.

c) Prijsuitreikingen en subsidies

Berichten rond prijsuitreikingen of monetaire subsidies worden regelmatig verstuurd via tekstberichten en/of e-mailberichten.

Hierin wordt de ontvanger geïnformeerd dat hij een prijs of waardebon (bv.: via Shell Card) gewonnen heeft in het kader van een loterij, soortgelijke wedstrijden of naar aanleiding van een bepaald evenement of een bepaalde gebeurtenis. De ontvanger wordt gevraagd om geld op te sturen of zijn bankrekeningnummer en andere private gegevens over te maken om de prijs in ontvangst te nemen.

Let op: bedrijven van de Shell Groep zijn NIET betrokken bij loterijen of mobiele lotingen, noch kennen zij prijzen, waardenbons of subsidies toe via e-mail-/sms-berichten.

Wat te doen ...

  • Reageer niet op ongevraagde zakelijke voorstellen en/of vacatures van personen of emailadressen die niet van de Shell Groep uitgaan. of u niet kent of vertrouwt. Correspondentie van de Shell-groep uitgaat dient bovendien steeds afkomstig zijn van een controleerbaar Shell-emailadres en niet van een internetadres zoals hotmail, yahoo, etc. Klik zeker niet op enige links vermeld in de verdachte e-mails.
  • Maak uw persoons- of financiële gegevens nooit bekend aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt. Indien u deze gegevens verstrekt heeft aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt, meld dit incident dan aan uw plaatselijke wetshandhavingsdienst.
  • Maak uw persoons- of financiële gegevens nooit bekend aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt. Indien u deze gegevens verstrekt heeft aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt, meld dit incident dan aan uw plaatselijke wetshandhavingsdienst.

Onze aansprakelijkheid

De naam en identiteit van Shell worden frauduleus gebruikt in voornoemde gevallen. Shell werkt steeds nauw samen met de politiediensten om hen te helpen hier zo snel als mogelijk een halt aan te roepen.

Hoewel Shell meeleeft met iedereen die op deze manier bedrogen werd, aanvaarden de bedrijven van de Shell Groep geen enkele aansprakelijkheid.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot fraude en vervalsing en in gevallen waarin het lijkt of er een echt Shell-email-adres is gebruikt, gelieve contact met ons op te nemen via generalcardrequests-be@shell.com