Onder de wereldoceanen – in wateren die enkele honderden tot duizenden meters diep kunnen zijn – bevinden zich enorme olie- en gasreserves die de economische groei kunnen stimuleren en een belangrijke rol kunnen spelen in de energiemix van de toekomst.

Extreem lage temperaturen, een zeer hoge waterdruk en diepe duisternis betekenen dat het winnen van olie en gas in diep water een grote technische uitdaging vormt. Wij hebben de grenzen verlegd van wat technisch mogelijk en veilig uitvoerbaar is om deze voor de wereld essentiële reserves toegankelijk te maken.

Shell heeft tientallen jaren ervaring met de ontwikkeling en exploitatie van diepwaterprojecten. We hebben op dit moment meer dan 20 projecten in productie en werken aan omvangrijke nieuwe projecten. Wij voeren diepwateractiviteiten uit van de Golf van Mexico tot de Chinese Zee, en van het Noors continentaal plat tot de wateren voor de kust van Nigeria.

Lees hoe Shell het hoofd biedt aan de uitdagingen van diepwaterwinning

Lokale voordelen

Wij werken samen met de gemeenschappen die het dichtstbij onze activiteiten wonen en laten de gemeenschappen aan land meeprofiteren. In het kader van onze projecten gunnen we contracten aan plaatselijke leveranciers en stimuleren we de groei van aanverwante industrieën, bijvoorbeeld voor boten en materialen. Ook hebben wij in Brazilië en Nigeria geholpen de eerste generatie van binnenlandse olie- en gasingenieurs te vormen. In Maleisië steunen we samen met plaatselijke overheden een opleidingsprogramma voor lassers voor de olie- en gasindustrie, medewerkers waaraan grote behoefte staat.

Lees meer over plaatselijke gemeenschappen die dicht bij onze diepwateractiviteiten wonen

Medewerker met volledige veiligheidsuitrusting aan het werk op een platform

Veiligheid voorop

Veiligheid heeft bij al onze activiteiten het hoogste belang, ook als die activiteiten diep onder de bodem van de oceaan plaatsvinden. Alle diepwaterputten van Shell moeten voldoen aan strenge ontwerp- en bouwvoorschriften. Ze worden geboord en aangelegd door ingenieurs die een meerjarige opleiding hebben doorlopen. We gebruiken geavanceerde sensors om diepwaterputten tijdens de productie in ‘real-time’ te bewaken. Op deze manier kunnen ingenieurs in operationele centra aan land mogelijke risico's opsporen en meteen ingrijpen.

Lees meer over veiligheid bij diepwaterwinning

Onze diepwaterprojecten

Een van onze grote diepwaterprojecten is Perdido in de Golf van Mexico, die met 2.450 meter een waterdiepterecord vestigt voor een offshore olieboor- en -productieplatform.

Daarnaast werken we verder aan de ontwikkeling van Stones, een olie- en gasproject in ultradiep water ongeveer 2.900 meter onder water, dat onderdak zal bieden aan de diepste productiefaciliteit ter wereld.

Ook in Energie en innovatie

Aardgas

Met behulp van aardgas, de schoonst brandende koolwaterstof, produceren wij de energie die mensen overal ter wereld in staat stelt hun dagelijkse activiteiten uit te voeren.