Shell gelooft dat meer duidelijkheid over betalingen die we aan overheden doen een belangrijk middel is om meer vertrouwen te winnen. We betalen belastingen en royalty's aan overheden in de hele wereld. We doen verslag van onze betalingen aan overheden in overeenstemming met diverse regels en voorschriften, zoals de EU-richtlijn inzake financiële verslaglegging.

[Use the following only if the country is an EITI member/candidate]

Dit is ook een van de hoofdredenen waarom we een stichtend lid zijn van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), dat in 2002 werd opgericht. [Country name] werd in [year] lid van het EITI. Het EITI streeft ernaar om voor meer transparantie te zorgen met betrekking tot de opbrengsten die overheden ontvangen uit olie- en mineralenwinning. 

[Text applies to all countries]

We blijven hieraan werken en zijn voorstander van een mondiale verplichte rapportage voor winningsindustrieën. We werken samen met een reeks belanghebbenden om een praktische manier te vinden om dit doel te bereiken.

Lees meer over onze betalingen aan overheden

Meer in duurzaamheid

Rapportage

We hebben sinds 1997 vrijwillig – open en eerlijk – verslag uitgebracht over onze milieugerelateerde en sociale prestaties.

Veiligheid

We streven ernaar om op een verantwoorde en veilige manier energie te leveren en schade en letsel aan medewerkers, aannemers, plaatselijke gemeenschappen en het milieu te voorkomen.