Groei en welvarendheid op persoonlijk, professioneel, economisch en maatschappelijk niveau zijn afhankelijk van handige, betrouwbare en betaalbare energiebronnen. Vandaag de dag staan mensen in nauwer contact met elkaar dan ooit tevoren. Bovendien profiteren meer en meer mensen van betere kansen, een betere gezondheid en een hogere welvaart.

De energie die we nu gebruiken, wordt grotendeels opgewekt uit olie en kolen, maar in toenemende mate ook uit aardgas. Met behulp van deze koolwaterstoffen kunnen we woningen en kantoren van stroom, warmte en koude voorzien en de transportsystemen exploiteren die ons naar kantoor, school of een vakantiebestemming brengen. Ze houden de industrieën draaiende die in ons levensonderhoud voorzien en vormen de basis voor de chemische ingrediënten voor een groot aantal consumentenproducten die wij aanschaffen (bijvoorbeeld het apparaat waarop u nu deze pagina leest).

De wereldwijde vraag naar energie neemt toe als gevolg van de toename in de bevolking en de welvaart.

Verwacht wordt dat de wereldbevolking in 2050 zal zijn uitgegroeid tot 9 miljard – bijna 2 miljard meer dan vandaag. Een groot aantal mensen in opkomende economieën zullen toetreden tot de mondiale middenklasse. Ze zullen apparaten aanschaffen die energie verbruiken, zoals koelkasten en computers. Ook zullen velen van hen een auto aanschaffen, waardoor wegen meer dan twee maal zo druk worden.

Steden fungeren in toenemende mate als de levensaders van de economie. Rond het midden van de eeuw woont driekwart van de wereldbevolking naar verwachting in steden. Dit verhoogt de druk op bronnen zoals voedsel, water en energie, die essentieel zijn voor het welzijn en de welvarendheid van ons allemaal.

Lees meer over hoe Shell aan de stad van de toekomst werkt

Deskundigen zijn het erover eens dat de wereldwijde energievraag in 2050 twee keer zo hoog zal zijn als in het jaar 2000. Tegelijkertijd is het nu belangrijker dan ooit om de strijd aan te gaan tegen de klimaatgevolgen van CO2-emissies en andere milieubelasting.

Deze uitdagingen vragen om een ingrijpende wijziging van het mondiale energiesysteem en diverse nieuwe energiebronnen. De omvang van het energiesysteem en de snelheid waarmee de energiebehoefte toeneemt, betekenen dat deze wijzigingen alleen mogelijk zijn met een forse gezamenlijke inspanning.

Een schonere energietoekomst

Shell bereidt zich aan de hand van scenario's al enige tijd voor op de uitdagingen van een koolstofarme toekomst.

In onze New Lens Scenarios worden plausibele toekomstperspectieven beschreven, waarbij in 2060 40% van de wereldwijde energie afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals de zon en de wind en tien jaar later de zon de voornaamste energiebron van de wereld is.

Lees Shell's Scenarios en download een kopie

Luchtfoto van het Quest CCS-project in Canada
Het Quest CCS-project in Canada

Koolwaterstoffen blijven tijdens de ontwikkeling van het energiesysteem in de komende decennia een hoofdrol spelen, als bron van de noodzakelijke energie voor transport (met name luchtvaart) en de productie van alledaagse producten van kunststoffen tot staal.

Wij gebruiken onze kennis, technologie en innovaties om op een schonere wijze te voorzien in de groeiende wereldwijde energievraag en zoeken naar manieren om efficiënter om te gaan met energie. Dit doen we in samenwerking met partners, gemeenschappen, overheden en andere partijen om een zo milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoordelijke aanpak te waarborgen.

Aardgas, de schoonst brandende koolwaterstof, is inmiddels goed voor meer dan de helft van onze productie. Shell ziet aardgas als een essentiële bouwsteen voor een duurzame energievoorziening, en energieopwekking in het bijzonder. Bij het gebruik van aardgas komt de helft minder koolstofdioxide (CO2) vrij en slechts 10% van de luchtvervuilende stoffen in vergelijking met steenkool.

Shell is betrokken bij diverse projecten die als doel hebben de negatieve impact van koolwaterstoffen te verkleinen door CO2 veilig af te vangen en op te slaan. De financiële haalbaarheid en een bredere inzet van dergelijke projecten zijn afhankelijk van overheidsondersteuning. Door een steenkolencentrale te vervangen met een gascentrale met CCS kunnen CO2-emissies met wel 90% worden verminderd. Ook hebben we meer dan tien jaar ervaring met windkracht en zijn we betrokken bij negen projecten in Noord-Amerika en Europa.

Vervoer is essentieel in de moderne samenleving. Onze innovaties dragen bij aan een schoner en efficiënter vervoer van personen en goederen. Dat doen we door middel van efficiëntere smeermiddelen en brandstoffen zoals koolstofarme biobrandstoffen en waterstof, en voorlichtingsprogramma's die chauffeurs leren hoe ze zuiniger kunnen rijden.

Lees meer over Shell en de toekomst van het vervoer

Ook in Energie en innovatie

Aardgas

Met behulp van aardgas, de schoonst brandende koolwaterstof, produceren wij de energie die mensen overal ter wereld in staat stelt hun dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Technologische uitdagingen overwinnen

Shell werkt aan innovatieve technologieën die het mogelijk maken om op steeds meer uitdagende locaties meer en betaalbare energie te winnen.

Ook in deze rubriek

Milieu

Shell levert energie op een verantwoorde manier en helpt de wereld op weg naar een toekomst waarin het gebruik van energie zo weinig mogelijk invloed op onze planeet heeft.

Wat duurzaamheid voor Shell betekent

Duurzaamheid bij Shell houdt in het op verantwoorde wijze leveren van energie, rekening houdend met mensen, hun veiligheid en het milieu.