Onze aanpak met betrekking tot duurzaamheid is binnen onze bedrijfsactiviteiten op de volgende drie niveaus geïntegreerd:

1. Zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten veilig, efficiënt, verantwoord en winstgevend zijn

Dit is het grondbeginsel van onze bedrijfsactiviteiten. Het beschermen en respecteren van mensen, onze medewerkers, aannemers en buren vormt de grondslag van de manier waarop wij zakendoen. Hiervoor hebben we wereldwijd normen, processen en tools ingesteld om ons te helpen veiligheid, het milieu en onze omgang met gemeenschappen te beheren. We streven er continu naar om de processen te verbeteren en om gevolgen voor de samenleving en het milieu te identificeren, te minimaliseren en, waar mogelijk, te voorkomen.We doen verslag over onze prestatie in ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag.

2. Delen van bredere voordelen waar we actief zijn

We plannen onze bedrijfsactiviteiten op de lange termijn om te garanderen dat we een positieve rol spelen in de gemeenschap waarin we actief zijn, en in de samenleving als geheel. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van lokale economieën via het creëren van banen, verbeteren van vaardigheden en inkopen bij lokale leveranciers, het helpen verbeteren van standaarden in de bedrijfstak en het betalen van belastingen en royalty's. We ondersteunen projecten in de gemeenschap die tot doel hebben de behoeften van de plaatselijke gemeenschappen te vervullen.

3. Helpen om een toekomst met duurzame energie tot stand te brengen

Het creëren van een duurzame energietoekomst vereist een energietransitie die de maatschappij in staat stelt uitstoot te verminderen, klimaatverandering aan te pakken en tegelijkertijd de economische en sociale voordelen van energie voor iedereen te stimuleren. Voor deze ambitie is een verandering vereist in de manier waarop energie wordt opgewekt, gebruikt en beschikbaar wordt gesteld aan meer mensen, terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid uitstoot drastisch wordt gereduceerd.

Dit is mogelijk, maar het vereist dringend actie en een langetermijnvisie. Shell is in deze transitie een bereidwillige en competente speler. Wij vervullen onze rol waar dit commercieel gezien logisch is, zowel in de olie- en gasindustrie als in koolstofarme technologieën en hernieuwbare energiebronnen. Maar voor het aanpakken van klimaatverandering is actie van de maatschappij als geheel noodzakelijk. Daarom zijn wij er voorstander van dat het zakenleven, de overheid en de burgermaatschappij samenwerken om een toekomst met duurzamere energie tot stand te brengen.

Shells aanpak inzake duurzaamheid

Een driehoek met de 3 niveaus van Shells aanpak inzake duurzaamheid. Niveau 1: Zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten veilig, efficiënt, verantwoord en winstgevend zijn; Niveau 2: Delen van voordelen waar we actief zijn; Niveau 3: Helpen om een toekomst met duurzame energie tot stand te brengen

Meer in Duurzaamheid

Milieu

Shell levert energie op een verantwoorde manier en helpt de wereld op weg naar een toekomst waarin het gebruik van energie zo weinig mogelijk invloed op onze planeet heeft.

Gemeenschappen

We streven ernaar om overal waar we actief zijn een goede buur te zijn door bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschappen in de omgeving.