Bij Shell maakt duurzaamheid deel uit van alle activiteiten. We streven ernaar om op een verantwoorde manier energie te leveren voor een groeiende bevolking in - en daarbij mensen, hun veiligheid en het milieu te respecteren. Duurzaamheid is essentieel als we op lange termijn succesvol willen zijn en als we een positieve bijdrage aan de maatschappij willen leveren.

Onze aanpak met betrekking tot duurzaamheid is binnen onze bedrijfsactiviteiten op de volgende drie niveaus geïntegreerd:

1. Zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten veilig, efficiënt, verantwoord en winstgevend zijn

Dit vormt de basis van onze aanpak en betekent dat we over mondiale normen, processen en middelen beschikken om veiligheid, milieu en maatschappelijke betrokkenheid te beheren. We streven er continu naar om de processen die deel van onze activiteiten uitmaken, te verbeteren om zo incidenten te voorkomen en nadelige milieutechnische en maatschappelijke gevolgen te identificeren, te minimaliseren en, waar mogelijk, te voorkomen. We doen verslag over onze prestatie in ons jaarlijkse Sustainability Report.

2. Delen van voordelen waar we actief zijn

Ons bedrijf plant voor de lange termijn en dat betekent dat we tientallen jaren deel uit kunnen maken van een gemeenschap. We helpen de plaatselijke economie te ontwikkelen door banen te scheppen, bij plaatselijke leveranciers opdrachten te plaatsen en belastingen en royalty's te betalen. We ondersteunen projecten die tot doel hebben om de behoeftes van de plaatselijke gemeenschappen te vervullen.

3. Helpen om een toekomst met duurzamere energie tot stand te brengen

In de komende decennia zal er vanwege de groeiende milieuproblemen steeds meer schonere energie nodig zijn om de economische ontwikkeling te ondersteunen. We investeren in koolstofarme energie-oplossingen en geavanceerde technologieën, bijvoorbeeld zulke die het energierendement verbeteren en voor lagere emissies zorgen. We blijven bijdragen aan de maatschappelijke dialoog over het energie- en klimaatbeleid. De mondiale problemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd zijn echter te groot om door één bedrijf of één sector te kunnen worden opgelost. Daarom zijn wij er voorstander van dat het zakenleven, de overheid en de burgermaatschappij samenwerken om een toekomst met duurzamere energie tot stand te brengen.

Shells aanpak inzake duurzaamheid

Een driehoek met de 3 niveaus van Shells aanpak inzake duurzaamheid. Niveau 1: Zorgen dat onze bedrijfsactiviteiten veilig, efficiënt, verantwoord en winstgevend zijn; Niveau 2: Delen van voordelen waar we actief zijn; Niveau 3: Helpen om een toekomst met duurzame energie tot stand te brengen

Meer in Duurzaamheid

Milieu

Shell levert energie op een verantwoorde manier en helpt de wereld op weg naar een toekomst waarin het gebruik van energie zo weinig mogelijk invloed op onze planeet heeft.

Gemeenschappen

We streven ernaar om overal waar we actief zijn een goede buur te zijn door bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschappen in de omgeving.